Pages

Sunday, October 31, 2010

Soalan Percubaan Putrajaya

Tahun ni Ramai yg target Soalan Percubaan SPM 2010 dari Putra Jaya akan banyak yg keluar dalam SPM 2010...Pelajar boleh ulangkaji soalan dan skema jawapan....Soalanya agak sama dengan soalan-soalan percubaan dari negeri lain....

Thursday, October 28, 2010

Perjanjian Aqabah

Syarat Perjanjian Aqabah Pertama (621M)

F1 Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul
F2 Berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
F3 Tidak melakukan amalan Jahiliah seperti mencuri, minum arak dan membunuh anak
perempuan

Mengapakah perjanjian ditandatangani?

F1 Suku Aus dan Khazraj di Madinah sering bertelagah
F2 Ekonomi dikuasai orang Yahudi
F3 Memerlukan kepimpinan Rasulullah
F4 Mendamaikan masyarakat Arab yang bermusuhan


Nyatakan syarat Perjanjian Aqabah Kedua (622M).

F1 Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
F2 Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w
F3 Menjemput Nabi dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah
F4 Mereka secara sukarela menyediakan tempat tinggal
F5 Menjanjikan keselamatan untuk untuk baginda dan orang Islam Makkah
F6 Kesediaan mempertahankan Islam

Jelaskan kesan Perjanjian Aqabah.

F1 Hijrah Rasulullah dan umat Islam Makkah ke Madinah
F2 Pembentukan kerajaan Islam yang pertama
F3 Baginda diiktiraf pemimpin negara
F4 Islam tersebar ke Madinah
F5 Islam tersebar secara aman
F6 Mendamaikan suku Arab