Pages

Tuesday, May 24, 2011

Perkembangan Pendidikan Zaman Yunani

Lakaran wajah tokoh Socrates.

Latihan Soalan Struktur

1- Apakah kesan daripada perkembangan pendidikan zaman peningkatan tamadun Yunani ?
F1 banyak sekolah falsafah dibina
F2 Athens menjai pusat cendikiawan Yunani
F3 lahirnya sejarawan
F4 contohnya Thucydides dan Herodotus
F5 lahirnya pemikir dalam bindang sains dan teknologi
F6 contohnya Thales, Anaximander, Heraclitus dan Anaxagoras
Mata wang zaman Yunani.

Latihan Soalan Struktur
1- Mengapakah negara-negara kota di Yunani menumpukan kepada aktiviti perdagangan ?
F1 bentuk muka bumi bergunung-ganang
F2 tidak sesuai untuk pertanian
F3 kekurangan tanah untuk pertanian
F4 peningkatan dalam perdagangan dengan kawasan luar
F5 terutamanya melalui jalan laut
F6 menghadapi masalah kekurangan makanan
F7 terpaksa mendapatkan bahan makanan dari luar
F8 Athens mendapatkan bekalan makanan dari kawasan selatannya dan Laut Hitam
F9 di kelilingi oleh Laut Mediterranean dan Laut Aegean

Sumbangan Alexander The Great

Kuil Artemis - salah satu seni bina dalam tamadun Yunani.

Latihan Soalan Struktur

1- Apakah sumbangan Alexander The Great terhadap perluasan empayar Yunani ?
F1 meneruskan usaha penyatuan kerajaan Macedonia dan Yunani
F2 meluaskan lagi jajahan takluk Yunani
F3 menaluki empayar Parsi
F4 menguasai seluruh kawasan Lautan Mediterranean
F5 menyebarkan kebudayaan Hellenistik

Julius Caesar dan Sistem Pemerintahan Rom


Latihan Soalan Struktur

1- Nyatakan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Julius Caesar terhadap sistem pemerintahan Rom.
F1 meluaskan kuasa ke Mecedonia, Yunani, Syam, Mesir, Perancis, Brittania (Britian) dan beberapa kawasan di Jerman
F2 menjalankan pemerintahan bercorak empayar
F3 membentuk pemerintahan berpusat
F4 menyatukan wilayah kecil yang ditalukinya
F5 menamatkan pemerintahan republik
F6 menguasai angkatan tentera dan senat
F7 mengisytiharkan dirinya dikator
F8 menggunakan gelaran Maharaja

Empayar Maurya Dalam Tamadun India


Latihan Soalan Struktur

1- Jelaskan perkembangan pembentukan Empayar Maurya dalam tamadun India.
F1 pengasas Empayar Maurya ialah Chandragupta Maurya
F2 cara membentuk empayar ialah menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India
F3 Chandragupta Maurya mengubah status raja kepada maharja
F4 kawasan Empayar Maurya meliputi kawasan Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush
F5 ibu negara terletak di Pataliputra
F6 zaman kegemilangan Empayar Maurya ialah pada zaman Maharaja Asoka
F7 sebab kegemilangan kerana Asoka berjaya menamatkan Perang Saudara selepas kematian ayahnya, Bindusara
F8 Asoka berjaya menaluki negeri Kalinga
F9 kesan Perang Kalinga, Asoka menekankan keamanan dan kemajuan sosial
F10 dasar penaklukan melalui penyebaran agama Buddha
F11 pembaharuan Asoka mewujudkan birokrasi pentadbiran dalam pemerintahan

2- Nyatakan peranan Chandragupta Maurya dalam pembentukan Empayar Maurya.
F1 menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India
F2 mengubah status raja kepada Maharaja
F3 meluaskan empayar meliputi Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Kush
F4 menajdikan Pataliputra sebagai ibu kota

3- Nyatakan usaha-usaha yang dilakukan oleh Asoka dalam mengukuhkan Empayar Maurya.
F1 menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya
F2 menaluki negeri Kalinga
F3 menekankan kedamaian dan kemajuan sosial
F4 menjalankan penalukan melalui penyebaran agama Buddha
F5 membentuk pentadbiran bercorak birokrasi untuk menjalankan pemerintahan

Binaan Dalam Tamadun Athens

Latihan Soalan Struktur1- Acropolis merupakan pusat pentadbiran atau ibu negeri di Athens.
Apakah binaan yang terdapat di dalam acropolis ? [2m]
F1 rumah berhala
F2 teater
F3 parthenon
[mana-mana 2]

2- Pantheon merupakan binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia.
Apakah fungsi binaan ini ? [2m]
F1 memuja patung dewa
F2 menyimpan patung dewa

Latihan Soalan Struktur

1- Namakan dua negara kota yang terdapat di Yunani. [2m]
F1 Athens
F2 Sparta


2- Namakan sistem pemerintahan yang diperkenalkan di
(a) Tamadun Yunani [1m]
(b) Tamadun Rom [1m]

(a) F1 demokrasi
(b) F1 republik

3- Nyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan yang diperkenalkan itu. [3m]
F1 terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis
F2 semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan
F3 Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan
F4 segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis
F5 Dewan Perhimpunan melantik ahli Majlis, Majistret dan Juri
[mana-mana 3]

4- Apakah peranan yang dimainkan oleh Dewan Senat di Rom ? [3m]
F1 Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk suatu tempoh
F2 diwakili oleh golongan bangsawan
F3 membincangkan hal-hal pentadbiran
F4 merangka perundangan
F5 seseorang perlu menjadi seorang praeotor terlebih dahulu
[mana-mana 3]
Latihan Soalan Struktur

1- Nyatakan fungsi alatan berikut yang diperkenalkan dalam Tamadun China. [2m]
(a) tenggala
(b) kolar kuda

(a)
F1 membuat batas tanaman

(b)
F1 menarik tenggala kayu
F2 menarik kereta kuda
F3 menarik kereta sorong beroda
F4 menarik kenderaan
F5 menarik beban
[mana-mana 1]


2- Apakah yang dimaksudkan dengan Jalan Sutera Darat ? [2m]
F1 hubungan perdagangan antara China dengan India
F2 jalan bermula di Barat iaitu di Rom
F3 jalan merentasi kawasan Asia ke India
F4 jalan dihubungkan terus ke China
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

Tamadun India

Latihan Soalan Struktur1- Apakah yang dihasilkan oleh pusat perdagangan Anga, Kalinga dan Karusu ? [2m]
F1 senjata
F2 emas
F3 berlian
F4 gading gajah
F5 mutiara
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

2- Mengapakah wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenal sebagai sresthin di setiap bandar ? [2m]
F1 mengawal harga
F2 mengawal gaji pekerja
F3 mengawal kualiti barangan
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

3- Di manakah pusat perusahaan membuat sutera ? [2m]
F1 Bengal
F2 Benares
Soalan Latihan Struktur

1- Mengapakah masyarakat Athens memberi tumpuan kepada bidang pendidikan ? [2m]
F1 melahirkan manusia yang seimbang dari aspek rohani dan jasmani
F2 melahirkan manusia cemerlang yang dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal
F3 menganggap hanya manusia cemerlang dapat memberi sumbangan kepada kesejahteraan kehidupan manusia
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

2- Nyatakan bentuk pendidikan yang terdapat di negara kota Sparta. [2m]
F1 melahirkan tentera yang gagah dan setia kepada negara kota
F2 mementingkan latihan fizikal dan kemahiran menggunakan senjata

3- Apakah ciri-ciri pendidikan dalam tamadun Rom ? [3m]
F1 tumpuan kepada aplikasi ilmu yang praktikal untuk membina kemudahan awam yang bermanfaat kepada rakyatnya
F2 pendidikan turut mementingkan semangat setia kepada Rom
F3 pada peringkat awal, banyak menyerap unsur dari tamadun Yunani
F4 melahirkan jurutera, ahli falsafah dan sejarawan
[mana-mana 3 x 1m = 3m]

4- Nyatakan tiga tahap peperiksaan awam dalam tamadun China. [3m]
F1 tahap pertama atau Hsiu Tai (Ijazah Pertama)
F2 tahap kedua atau Chun-Jen (Ijazah Sarjana)
F3 tahap ketiga atau Chin Shih (Doktor Falsafah)


Pendidikan Dalam Tamadun China

Latihan Soalan Struktur1- Apakah matlamat utama pendidikan di China ? [1m]
F1 lulus peperiksaan awam kerajaan

2- Apakah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang lulus dalam peperiksaan awam China bagi tahap [2m]
(i) ijazah pertama
(ii) ijazah ketiga
F1 pegawai kerajaan
F2 pendidik

3- Berapa lamakah seseorang calon itu akan dikurung ? [1m]
F1 tiga hari

4- Apakah hukuman yang dikenakan kepada calon yang meniru ? [1m]
F1 hukuman mati

5- Mengapakah pemeriksa akan dikurung sebelum tiba hari peperiksaan ? [1m]
F1 mengelakkan berlakunya penipuan

Sistem Peperiksaan Awam Dalam Tamadun China


Soalan SPM 2005 :

Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam dalam tamadun China. [10 markah]

F1 peperiksaan terbahagi kepada tiga peringkat
F2 tahap pertama
H2a peperiksaan akan diadakan di peringkat daerah
H2b tahap pertama sama seperti ijazah
F3 tahap kedua
H3a tahap kedua sama seperti sarjana
H3b peperiksaan diadakan di kota
F4 tahap ketiga
H4a tahap ketiga sama seperti doktor falsafah
F5 pelaksanaan peperiksaan sangat ketat
F6 sesiapa yang didapati meniru akan dikenakan hukuman bunuh
F7 orang yang mengambil peperiksaan akan dikurung
F8 makanan disediakan
F9 pemeriksa juga dikurung beberapa hari sebelum peperiksaan
F10 ini untuk mengelakkan penipuan

[mana-mana 10 x 1 m = 10 m]

Soalan KBKK - Faktor Perkembangan Tamadun

Soalan Ujian TOV 2011, TerengganuPada pendapat anda, apakah faktor yang membantu perkembangan sesebuah tamadun ? [5m]

F1 kestabilan politik
F2 sistem pemerintahan yang kuat dan adil
F3 pemimpin berwibawa dan dinamis
F4 bersifat kreatif dan inovatif
F5 sentiasa berusaha membaiki dan meningkatkan kehidupan
F6 hubungan dengan tamadun lain seperti hubungan perdagangan dan diplomatik
F7 perkembangan pemikiran dan kemahian
F8 saling bekerjasama membangunkan ekonomi
F9 perkembangan ilmu pengetahuan
F10 penjajahan atau penaklukan wilayah
[mana-mana 5 x 1m= 5m]

Seni Bina Dalam Tamadun China

Soalan Ujian TOV 2011, Terengganu

Terangkan sumbangan tamadun China dalam bidang seni bina kepada peradaban dunia. [8m]

F1 Tembok Besar China
H1a dibina sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking
H1b pembinaan dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti dalam Dinasti Chin
H1c panjangnya 5000 km, lebar 4.5 hingga 9 meter dan tingginya 7.5 meter
H1d bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun
H1e semasa Dinasti Ming, tembok tersebut disambung sehingga 6400 km panjang
H1f menggunakan tenaga melebihi 30000 orang


F2 tembok batu
H2a memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok
H2b di bandar-bandar purba China seperti Changan, Anyang, Peking dan Loyang dibina dengan rekaan yang mempunyai tembok batu
H2c di bandar lain tembok dibuat daripada tanah liat dan batu bata
H2d setiap tembok mempunyai pintu gerbang
H2e pintu gerbang yang dikelilingi oleh oarit besar dan menara
H2f semua ciptaan seni bina tersebut unuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman pihak musuh

F3 kediaman Maharaja
H3a kawasan dalam tembok menempatkan istana Maharaja
H3b sebuah istana yang masih kekal ialah Kota Larangan
H3c Kota Larangan mempunyai banyak dewan dan taman
H3d dewan berfungsi sebagai balai penghadapan dan tempat hukuman, keraian dan perjumpaan


F4 kuil dan pagoda
H4a kuil yang besar terdiri daripada beberapa buah bangunan yang merangkumi tempat tinggal, ruang tetamu dan pusat pemujaan
H4b pagoda berbentuk meninggi hingga 15 tingkat
H4c biasanya pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama
H4d bentuknya tidak tetap bagi semua binaan dan tempat
[mana-mana 8 x 1m = 8m]

Wednesday, May 11, 2011

Sistem Sosial : Rom

Di Rom,sistem sosialnya dibahagikan kepada warganegara Rom,bukan warganegara Rom dan hamba.Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada oang Rom dan bukan warganegara Rom pula ialah penduduk yang ditakluki.

>>PENDUDUK ROM<<


AQUEDUCT

aqueduct.jpg

  • Merupakan saluran air yang berfungsi membekalkan air ke Rom
  • Penting untuk menjaga taraf kesihatan penduduk Rom. Air tersebut dibawa dari sumbernya di gunung. Teknologinya berasaskan graviti.
  • Aqueduct terpanhang adalah di Marcia, iaitu sejauh 91km dan ia melalui saluran dalam tanah dan saluran dalam pintu gerbang.
  • Antara aqueduct yang menjadi lambang kemegahan Rom ialah Aqua Claudia

COLLOSEUM

  • Merupakan binaan berbentuk kubah yang dibina Maharaja Flavian sebagai tempat pahlawan Rom bertarung
  • Colloseum juga berfungsi sebagai teater
  • Dapat memuatkan 50000-80000 orang penonton.

PANTHEON

  • Merupakan binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia
  • Dibina pada zaman Maharaja Hadrian
  • Merupakan tempat pemujaan dan penyimpanan patung dewa. Kerja-kerja awam juga dijalankan di situ.

Tamadun Rom

Tamadun Rom lahir di kawasan Bukit Palatine yang terletak berhampiran dengan Sungai Tiber,di Lembah Latium. Lembah ini didiami oleh masyarakat Laitum.Semasa pemerintahan Romulus pada tahun 753 S.M., lembah ini telah berkembang dan menjadi penting. Pada abad kedua Masihi, pemerintahan Rom telah mewujudkan majlis perbandaran di setiap bandar.Majlis perbandaran tersebut akan menjalankan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat di Rom. Kewujudan majlis perbandaran juga telah membawa kepada kemajuan dan keselesaaan hidup di bandar. Pembinaan bandarnya adalah terancang dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, sistem pemanas,rumah ibadat,teater,sarkas,tempat berdialog(forum),rumah mandi awam dan istana.
Antara bandar di bawahpemerintahan Rom termasuklah Pompei yang merupakan bandar contoh disebabkan wujudnya pelbagai kemudahan di bandar ini.Misalnya,di Pompei terdapat pejabat,dewan orang ramai,mahkamah,perpustakaan,rumah ibadat,kedai,pintu gerbang dam colloseum(binaan bulat tanpa atap,tempat pertandingan bagi pahlawan Rom).Pada tahun 80 M.,bandar Pompei mempunyai penduduk seramai 50000 orang. Selain itu,terdapat juga sistem saliran bawah tanah yang menyalurkan air melalui paip sejauh 165 kilometer yang mellibatkan 14 buah saliran atau terusan. Dengan adanya saliran tersebut, bekalan airdapat diberikan kepada penduduk di Pompei pada waktu aman dan semasa peperangan,selain digunakan untuk tujuan perindustrian dan pengangkutan.