Pages

Tuesday, November 15, 2011

Soalan Panas Percubaan Pulau Pinang

1 a) Apakah tujuan pendidikan dalam tamadun India?

 • · Meningkatkan ilmu saiins
 • · Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
 • · Dapat hidup sempurna
 • · Menambah ilmu
 • · Mengatasi buta huruf
 • · Mendapatkan jawatan dalam pemerintahan

b) Bagaimanakah seseorang itu boleh mencapai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan?

 • · Menghafal pelbagai buku agama
 • · Menghafal buku/kitab veda yang mengandungi peraturan ritual/mentera/lagu agama
 • · Mempelajari karya saintifik
 • · Mempelajari karya falsafah

c) Nyatakan cirri-ciri pendidikan dalam tamadun China mengikut peringkat berikut :

i) Peringkat rendah

· Mengenal tulisan ideogram

· Menghafal tulisan ideogram

· Mengenal Sembilan buah buku suci tanpa memahaminya

· Menghafal 9 buah buku suci

ii) Peringkat menengah

· Tumpuan terhadap karangan

· Tumpuan terhadap sastera

iii) Peringkat tinggi

· Menterjemah kitab suci

d) Bagaimanakah peperiksaan awam China dijalankan?

· Dikendalikan dengan ketat

· Meniru dikenakan hukuman mati

· Pemeriksa dikurung sebelum hari peperiksaan untuk elak penipuan

· Calon ditempatkan dalam bilik

· Makanan disediakan

· Calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan

e) Pada pendapat anda, apakah matlamat sistem pendidikan di negara kita pada hari ini?

 • · Menekankan masyarakat penyanyang
 • · Menekankan teknologi tinggi
 • · Menekankan kemahiran
 • · Menekankan hidup bersatu padu
 • · Melahirkan insane yang seimbang dari aspek rohani dan jasmani

(mana-mana jawapan yang munasabah)

2 a) Namakan tamadun lain di dunia yang telah bertembung dengan tamadun Islam.

· Tamadun Yunani/Rom/Parsi

· Tamadun Eropah

· Tamadun Mesopotamia

· Tamadun Mesir Purba

· Tamadun India

· Tamadun China

b) Tuliskan dua cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

· Perdagangan dan perniagaan

· Hubungan diplomatic

· Penaklukan dan ketenteraan

· Kebudayaan

· Intelektual

c) Jelasakan dua kesan pertembungan dari sudut keagamaan yang dapat member sumbangan kepada peradaban dunia.

· Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya dan mereka yang di bawah taklukannya

· Islam membawa satu nilai akidah dan syariah

· Kepercayaan kepada Allah s.w.t

· Islam menyediakan sistem perundangan beradasarkan al-Quran dan hadis

· Islam mudah diterima kerana bersifat sarwajagat

· Ajaran Islam tidak terbatas kepada bangsa atau kawasan geografi

· Islam juga tidak menghapuskan cara hidup, adat dan budaya masayarakat setempat

d) Cendikiawan Islam yang terkenal dalam bidang ilmu mantik dan falsafah.

· Ibn Sina

· Al-Kindi

· Farkh al-Din

· Al-Razi

· Ibn Al-Arabi

· Ibn Rush

· Imam Ghazali

e) Sebagai seorang pelajar, apakah peranan anda untuk memastikan kegemilangan sesebuah tamadun itu sentiasa terpelihara?

· Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan

· Berfikiran terbuka

· Sanggup menerima perubahan yang membawa kebaikan

· Menghormati budaya dan adat resam kaum lain

· Berkemahiran tinggi

· Berdisiplin

· Berkeyakinan

· Berinovasi/kreatif


3. a) Aapakah maksud nasionalisme?

· Perasaan cinta akan bangsa dan negara

· Gerakan membebaskan tanah air

· Tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik

· Pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing

b) Berikan satu faktor yang menyebabkan tercetusnya gerakan nasionalisme di Thailand.

i) Tahap 1

· Kegelisahan rakyat terhadap penguasan politik oleh kerabat diraja

· Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak

· Perkembangan sistem pendidikan barat

· Sistem demokrasi

· Sistem raja berperlembagaan

· Kelemahan sistem pentadbiran

· Sikap boros Raja Vajiravudh

ii) Tahap 2

· rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi kapitalis Barat

· rakyat tidak puas hato terhadap cengkaman ekonomi orang Cina

c) Senaraikan cara Phibul Songram memajukan sosioekonomi pribumi Thailand.

· Meluluskan undang-undang

· Menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi orang Cina

· Sekolah Cina dibubarkan

· Akhbar Cina dibubarkan

· Penduduk peribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi

· Jawatan tertinggi dalam kerajaan diberikan kepada penganut Buddha

d) Bagaimanakah pengenalan birokrasi Barat mampu mempertahan kedaulatan Thailand?

· Pentadbiran moden yang cekap

· Kuasa Barat tiada alasan campur tangan

· Menggunakan kepakaran pel bagai negara Barat/80 penasihat Barat

· Persaingan antara kuasa Barat menyelamatkan Siam

· Wujud pentadbir berpendidikan Barat

e) Pada pendapat anda, mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi?

· Dapat mengekalkan kedaulatan negara

· Memperkukuh taat setia rakyat

· Memupuk perasaan bangga pada negara

· Muncul semangat5 ingin meningkatkan imej negara

· Negara akan aman damai

· Rakyat hidup bersatu padu

· Rakyat mematuhi undang-undang negara

· Mewujudkan kestabilan negara

· Wujudkan rasa sayang akan negara

· Sanggup pertahankan negara


4. a) Namakan dua tokoh yang pernah terlibat dalam pembentukan dasar pendidikan di Malaysia

· Cheeseman

· L.J Barnes

· Dr Fenn

· Dr W.P Wu

· Dato’ Ab dul Razak Hussain

· Abdul Rahman Talib

· Aminuddin Baki

· Tun Dr Mahathir Mohamed

b) Namakan satu dasar kerajaan yang bertujuan memupuk perpaduan rakyat Malaysia?

· Dasar Pendidikan Kebangsaan

· Rukun Negara

· Akta Bahasa Kebangsaan

· Wawasan 2020

· Konsep satu Malaysia

c) Bagaimanakah aktiviti sukan bertindak sebagai alat perpaduan?

· Penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideology/sukan Malaysia/SUKMA

· Penyertaan tanpa mengehadkan kepada sesuatu kaum sahaja

· Menjadikan sukan sebagai aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan

· Mem beri peluang seluasnya kepada yang berminat

d) apakah langkah yang dijalankan untuk menjamin perpaduan rakyat melalui penggunaan Bahasa Melayu?

· Pelancaran Minggu Bahasa

· Bulan Bahasa

· Slogan Bahasa Jiwa Bangsa

· Sebagai bahasa pengantyar di sekolah Inggeris

· Penubuhan sekolah menengah yang menggunkan b ahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

· Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan

· Penubuhan UKM

· Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah

· Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah

e) apakah peranan generasi mnuda dalam usaha memperkasa perpaduan?

· Berkawan dengan semua kaum

· Belajar dengan semua kaum

· Berkunjung ke rumah rakan semasa perayaan

· Bergotong royong

· Kerjasama

· Tolong menolong

· Hormat menghormati

Monday, November 14, 2011

INTENSIF FOKUS SEJARAH SPM 2011 TINGKATAN 5

Fokus Sejarah Tingkatan 4 SPM 2011

Intensif Fokus SPM 2011 Tingkatan 4

Sunday, November 13, 2011

SPM 2011

Selamat menempuh peperiksaan SPM 2011 kepada semua calon SPM 2011 , terutamanya calon dari Kolej Sultan Abdul Hamid. Semoga segalanya berjalan lancar dan dapat menghadapinya dengan tenang...Semoga Allah mudahkan segala usaha..

Tuesday, November 8, 2011

Ramalan ?...

Tingkatan 4

1. Zaman Prasejarah

· Istilah arkeologi

· Cirri-ciri Zaman Neolitik

· Ciri-ciri dan peraalatn Zaman Logam

2. Tamadun Indus

 • Dua Bandar terancang
 • Keisitimewaan Bandar terancang
 • Kejayaan masyarakat Indus membina Bandar terancang
 • Cirri-ciri Bandar sekarang..

3. Tamadun China

· Sistem pemerintahan Shih Huang Ti

· Sumbangan dalam pertanian – Kolar Kuda

· Pembangunan pertanian di China

· Sumbangan dalam perusahaan

4. Falsafah

· Tokoh-tokoh falsafah

· Sumbangan tokoh falsafah

5. Pengaruh Hindu-Buddha

· Dalam sistem pemerintahan

· Kepentingan bahasa Sanskrit

· Batu bersurat

· Peranan telaga batu

6. Hijrah

· Pandangan orientalis barat

· Hujah menolak orientalis barat

· Sebab dan tujuan hijrah

· Kepentingan hijrah

7. Penyebaran Islam

· Secara rahsia

· Peranan Saidina Abu Bakar

· Sebab Islam diterima

· Langkah Nabi melaksanakan perintah Allah

8. Khalifah Ar Rasyidin

· Keperibadian Khalifah Uthman dan Khalifah Ali

· Sumbangan Khalifah Uthman dan Khalifah Ali

9. Zaman Gelap di Eropah

· Pengertian

· Cirri-ciri

· Persamaan feudalisme Eropah dengan feudalisme di Tanah Melayu

10. Undang-undang Tanah

· Tujuan British perkenalkan undang-undang tanah

· Akta Perlindungan tanah peribumi Sarawak

· Kesan pengenalan akta

· Pembahahian tanah

Ramalan Esei

Pertembungan Tamadun

 • - Cara-cara pertembungan Tamadun Islam dengan tamadun lain dunia
 • - Kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain

Hijrah

 • - Sebab-sebab berlakunya hijrah
 • - Kepentingan peristiwa hijrah kepada perkembangan agama Islam
 • - Bagaimana kecemerlangan boleh dicapai melalui konsep hijrah

Kemasukan buruh Cina dan India

 • - Faktor-faktor mendorong kemasukan buruh India dan Cina
 • - Cara kemasukan buruh Cina dan India

Pembandaran dan Masyarakat Majmuk

 • - Faktor kemuncuan Bandar-bandar baru di Tanah Melayu
 • - Cirri-ciri masyarakat berbilang kaum
 • - Cara mengatasi masalah perkauman/perpaduan kaum

Friday, November 4, 2011

KOLEKSI SOALAN KBKK : PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

KOLEKSI SOALAN KBKK : PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

TINGKATAN 4

Bab 1

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia

F1 Mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki

F2 Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan seharian

F3 Perancangan bandar / Mohenjo-Daro / Harappa

F4 Sumbangan ilmu geometri/ kesenian / matematik / pembinaan

F5 Perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat

F6 Yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus

F7 Teknologi pembakaran batu bata

F8 Sikap keterbukaan

F9 Hubungan dengan tamadun lain / Mesopotamia / Mesir Purba

F10 Agama Hindu

F11 Tugasan piktograf

F12 Cap mohor

F13 Ilmu pengetahuan

F14 Arca

Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda merupakan bandar yang terancang?

Berikan alasan-alasan anda.

Ya:

F1 Ada jalan raya

F2 Petempatan tersusun, berjajar

F3 Sistem pembentungan

F4 Kewujudun majlis perbandaran

F5 Bangunan tersusun

F6 Aktiviti pembinaan dikawal selia oleh kerajaa

Tidak:

F1 Petempatan berselerak

F2 Tiada jalan raya

F3 Kemudahan infrastruktur tidak teratur

F4 Ketiadaan badan pengawal selia petempatan

F5 Petempatan sering dilanda bencan

Bab 2

Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi?

F1 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan

F2 Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan

F3 Pemimpin tidak berkuasa mutlak

F4 Menjamin hak asasi rakyat

F5 Tidak kejam

F6 Kedaulatan di tangan rakyat

F7 Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya

F8 Menjamin kerajaan yang adil/stabil

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.

F1 Sentiasa bersikap inovatif

F2 Sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan

F3 Memelihara/ mengekalkan keamanan negara

F4 Mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil

F5 Pemerintahan yang berwibawa

F6 meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau

F7 Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan teknologi

F8 Kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh

F9 Meningkatkan pemikiran/ kemahiran

F10 Meningkatkan ilmu

F11 Meneroka bidang baru

Mana-mana jawapan munasabah

Sebagai seorang warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang negara ?

F1 Menjamin kedaulatan sesebuah negara

F2 Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah

F3 Menjaga hak asasi rakyat

F4 Melaksanakan hukuman yang adil

F5 Menjalankan pentadbiran mengikut protokol

F6 Membentuk sistem pentadbiran kemas dan teratur

F7 Memastikan rakyat berdidiplin

F8 Memastikan rakyat hidup bersatu padu

F9 Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum

F10 Memupuk sikap saling hormat menghormati

F11 Menjamin keamanan negara

F12 Menjamin kemakmuran negara

F13 Menjamin keselamatan Negara

Sebagai generasi muda, apakah sumbangan anda untuk memajukan ekonomi negara?

F1 Meningkatkan ilmu pengetahuan

F2 Kreatif dan inovatif

F3 Berfikiran terbuka

F4 Bersifat daya saing

F5 Bersifat gigih dan dinamik

F6 Berani menanggung risiko

F7 Bersedia bekerja dalam pelbagai sektor

F8 Membeli barangan buatan Malaysia

[Mana-mana jawapan munasabah]

Bab 3

Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda boleh mengekalkan bangunan bersejarah untuk dijadikan warisan generasi akan datang?

F1 Memelihara monumen

F2 Menubuhkan agensi yang mengurus monumen

F3 Mewartakan sebagai khazanah negara

F4 Mewartakan sebagai tapak warisan dunia

F5 Menggubal undang-undang khazanah negara

F6 Kempen melindungi monumen

Mana-mana yang munasabah

Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kebudayaan kebangsaan daripada pengaruh budaya luar ?

F1 Memahami budaya sendiri / negara

F2 Mempelajari segala aspek budaya tempatan

F3 Mengamalkan budaya tersebut dalam kehidupan seharian

F4 Tidak terikut-ikut dengan budaya luar

F5 Mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya mempertahankan budaya bangsa

F6 Memestikan rancangan televisyen memaparkan banyak budaya tempatan

F7 Media massa juga tidak digalakkan qq mempamerkan / mengagungkan budaya luar

Mana-mana yang munasabah

Pada pandangan anda,apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan bidang maritim di negara kita?

F1 Membina pelabuhan

F2 Menurunkan cukai

F3 Menyediakan kemudahan moden

F4 Membina pusat-pusat perdagangan

F5 Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing

Mana-mana yang munasabah

Pada pendapat anda , mengapakah bidang berikut penting bagi rakyat sesebuah negara ?

i. Pendidikan

ii. Pertanian

Pendidikan

F1 Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan

F2 Melahirkan modal insan berilmu

F3 Memajukan negara/ membangunkan negara

F4 Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum

[mana-mana jawapan munasabah]

Pertanian

F1 Menyediakan sumber makanan kepada rakyat

F2 Rakyat boleh mengusahakan tanah terbiar dengan pelbagai jenis tanaman

F3 Menambahkan sumber pendapatan

F4 Menyumbangkan modal kepada rakyat untuk perkembangan industri

F5 Mengelakkan pengangguran di kawasan luar bandar

Pada pendapat anda, apakah pengaruh Hindu dan Buddha yang masih diwarisi hingga kini?

F1 Dalam bidang kesenian/pembinaan

F2 Adat budaya/seni tarian/muzik/perkahwinan

F3 Kesusasteraan

F4 Keagamaan

F5 Kitab-kitab perubatan lama/ramuan herba/pemakanan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Bab 5

Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus berkekalan?

F1 Mengutamakan kebajikan rakyat

F2 Mengamalkan akhlak yang mulia

F3 Saling bertolak ansur

F4 Menunjukkan teladan yang baik

F5 Mengutamakan kesabaran

F6 Memiliki kebijaksanaan

F7 Mengutamakan perpaduan

F8 Mengadakan perundingan

F9 Mengadakan perjanjian damai

F10 Menggunakan diplomasi

F11 Menunjukkan sikap persefahaman

F12 Tidak mudah menyerah kalah

F13 Menanam sikap perjuangan

F14 Cekal menempuh rintangan/ halangan

F15 Mengamalkan sikap berkecua

F16 Merealisasikan Gagasan ‘Satu Malaysia’

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Perjanjian Aqabah.

F1 Toleransi antara kaum

F2 Kebijaksanaan dalam kepimpinan

F3 Mengutamakan keamanan

F4 Permuafakatan

F5 Kesungguhan dalam perjuangan

F6 Menepati janji

F7 Bijak mengatur strategi

F8 Amalan bersaudara

F9 Memberi bantuan kepada yang memerlukan

F10 Berakhlak mulia

F11 Tidak mudah berputus asa

F12 Memohon pertolongan Allah

Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh

diperolehi daripada peristiwa perjanjian Aqabah ?

F1 Amalkan sikap tolong menolong / bekerjasama

F2 Pentingnya pengorbanan utk mencapai kejayaan

F3 Menepati janji

F4 Kesetiaan kepada pemimpin

F5 Mementingkan sikap berdisiplin

F6 Mewujudkan persefahaman

F7 Keikhlasan

F8 Semangat setia kawan

F9 Bersifat terbuka

F10 Tolak ansur / diplomasi

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan

3

perjanjian dalam kehidupan.

F1 Membina persefahaman

F2 Kaedah perundingan

F3 Sumber rujukan masa hadapan

F4 Sesuatu yang dipersetujui tidak mudah dimungkiri

F5 Kepentingan ekonomi

F6 Kepentingan sosial

Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hijrah dapat

diamalkan dalam kehidupan seorang pelajar.

F1 Sifat negatif kepada positif

F2 Pemalas kepada rajin

F3 Berusaha mencari ilmu pengetahuan

F4 Menggunakan strategi dalam pembelajaran

Apakah iktibar yang boleh rakyat Malaysia contohi daripada sikap masyarakat Madinah yang mementingkan perpaduan?

F1 Mengenepikan perbezaan bangsa dan agama

F2 Mengelakkan perbalahan semasa sendiri

F3 Mematuhi undang-undang

F4 Taat kepada ketua

F5 Mementingkan persaudaraan

F6 Menjaga keamanan

F7 Mengamalkan sikap bekerjasama

F8 Bertolak ansur

F9 Mematuhi ajaran agama

F10 Sanggup berkorban

Bab 6

Pada pendapat anda, mengapa Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin?

F1 Menjamin bakal pentadbir yang tepat

F2 Memilih pemimpin yang benar-benar layak

F3 Memastikan pemimpin yang berhemah

F4 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan umat

F5 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan negara

F6 Memilih pemimpin yang cemerlang dalam pentadbiran

F7 Memastikan kelancaran pentadbiran

F8 Pemimpin yang mampu membawa kebahagian dunia akhirat

(Mana-mana jawapan munasabah)

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan?

F1 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju

F2 Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa

F3 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia

F4 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara

F6 Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam

pelbagai bidang ilmu

F7 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D

F8 Menggalakkan kegiatan penulisan

F9 Menggalakkan kegiatan penterjemahan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia boleh menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia?

F1 Mengambil lebih ramai pelajar luar negara

F2 Melahirkan ramai cendekiawan tempatan

F3 Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)

F4 Menaiktaraf universiti di negara ini

F5 Menyediakan pelbagai kursus yang relevan

F6 Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi

F7 Menggalakkan program pertukaran pelajar

F8 Memajukan program penterjemahan

F9 Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru

F10 Menganjurkan program pendidikan antarabangsa

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah negara kita perlu memberi penekanan kepada pendidikan?

F1 Meningkatkan ilmu pengetahuan

F2 Menaikkan imej negara

F3 Melahirkan masyarakat berilmu

F4 Memajukan negara

F5 Meningkatkan ekonomi negara

F6 Membina modal insane cemerlang

F7 Melatih pemimpin masa depan

F8 Membina ilmu drp pelbagai sumber

F9 Mengadun budaya positif dari tamadun lain

F10 Menjana transformasi negara

F11 Melahirkan ilmuan / intelektual

Mana-mana yang munasabah

Bab 8

Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu

mempertahankan sistem beraja di negara kita?

F1 Raja merupakan ketua negara

F2 Raja lambing kedaulatan negara

F3 Warisan turun temurun sejak zaman KMM

F4 Lambang keamanan rakyat

F5 Lambang perpaduan

F6 Pelindung semua rakyat

F7 Pelindung orang Melayu

F8 Menjaga hak istif1mewa orang Melayu dan

bumiputera

F9 Memastikan keadilanj dilaksanakan

F10 Melicinkan pentadbiran

Mana-mana yang munasabah

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi wang?

F1 Kuasa membeli

F2 Lambang status

F3 Keperluan hidup

F4 Penjagaan kesihatan

F5 Peluang pendidikan

F6 Keselesaan hidup

F7 Keharmonian rumahtangga

F8 Memenuhi kehendak

(Mana-mana jawapan munasabah)

Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan supaya nilai hidup yang dibawa oleh Islam ini terus diamalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia?

F1 Melalui kempen

F2 Melalui didikan ibu bapa

F3 Melalui aktiviti sekolah/persatuan

F4 Pihak media massa memperbanyak program berkaitan

F5 Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini

F6 Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh

F7 Generasi muda mesti berbangga/tidak malu

mengamalkan budaya ini

F8 Peranan pemimpin

Berikan cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan negara kita dalam bidang perdagangan.

F1 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara

F2 Berusaha gigih demi masa depan negara

F3 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat

F4 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

F5 Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul

F6 Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi

F7 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

F8 Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa

F9 Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru

F10 Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran

F11 Meningkatkan disiplin diri

F12 Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik

F13 Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

F14 Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / keterampilan diri

F15 Menjauhi diri daripada gejala negatif

F16 Mematuhi ajaran agama

F17 Memelihara jati diri

F18 Mengamalkan gaya hidup sihat

F19 Mengekalkan perpaduan / Gagasan Satu Malaysia

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai pelabuhan utama dunia?

F1 Membina institusi pelaut

F2 Penambahan kemudahan pelabuhan

F3 Kemudahan baik pulih kapal

F4 Menyediakan pusat kemahiran

F5 Menyediakanj kursus perkapalan

F6 Memajukan sektor perikanan

F7 Menjalankan penyelidikan dan pembangunan

Mana-mana yang munasabah

Bagaimanakah pendidikan dapat membantu seseorang menjadi insan yang berperibadi mulia?

F1 Menerap nilai-nilai murni

F2 Mengajar manusia bertanggung jawab

F3 Membangunkan sahsiah

F4 Menjadikan manusia berfikiran matang

F5 Menjadi insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.

(Mana-mana jawapan munasabah)

Andaikan anda seorang pemimpin negara, apakah langkah yang akan diambil untuk melahirkan masyarakat berilmu?

F1

Membina banyak sekolah

F2

Memastikan semua pelajar berpeluang belajar

F3

Memberi bantuan kepada pelajar yang tidak mampu

meneruskan pelajaran

F4

Menyediakan kemudahan sistem maklumat / ICT

F5

Meluaskan penggunaan jalur lebar

F6

Membekalkan komputer kepada sekolah

F7

Membanyakkan institusi pengajian tinggi

Pada pendapat anda, apakah kepentingan pendidikan ?

F1 Melahirkan manusia berakhlak mulia

F2 Melahirkan warganegara yang mematuhi undang-undang

F3 Mengukuhkan semangat patriotisme rakyat

F4 Mengukuhkan perpaduan antara kaum

F5 Meningkatkan taraf hidup penduduk

F6 Meningkatkan bilangan pekerja mahir

F7 Memajukan ekonomi negara

F8 Memajukan teknologi canggih/inovasi

F9 Menguasai ilmu pengetahuan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Bab 9

Nyatakan nilai kehidupan yang boleh anda pelajari dari sejarah Zaman Gelap di Eropah?

F1 Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan

F2 Tanpa ilmu, kehidupan masyarakat akan mundur

F3 Mentaati pemerintah

F4 Hubungan baik antara rakyat dan pemerintah akan mengukuhkan negara

Bab 10

Kemasukan imigran Cina dan India telah mewujudkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia hari ini.

Cadangkan bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk.

F1 Sukatan pelajaran sekolah yang sama

F2 Penubuhan sekolah wawasan

F3 Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan

F4 Pengamalan kebudayaan

F5 Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati

F6 Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama

F7 One Malaysia

F8 Sukan untuk semua

F9 Program Latihan Khidmat Negara / PLKN

F10 Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga

F11 Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

F12 Perkahwinan antara kaum digalakkan

Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan dasar kerajaan British terhadap orang Melayu?

F1 Terpaksa membayar cukai

F2 Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah

F3 Melayu terdedah dengan ekonomi wang

F4 Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk meminjam wang

F5 Terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang

F6 Melayu kekal miskin/sebagai petani

F7 Pekebun kecil Melayu terpinggir daripada aliran/kemajuan ekonomi

F8 Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden

F9 Melayu gagal bersaing dalam ekonomi

F10 Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu

(Terima mana-mana jawapan munasabah dan kesan positif)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sebab negara kita harus mempertimbangkan kegiatan ekonomi perdagangan.

F1 Negara dapat dibangunkan kerana mempunyai sumber ekonomi yg banyak dan menguntungkan

F2 Dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk tempatan

F3 Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

F4 Kemudahan infrastuktur yang lebih baik

F5 Kemudahan prasarana yg bberkembang dgn pesat

F6 Jalinan jalan raya di seluruh negara dapat dibina

F7 Wujudnya bandar-bandar baru di seluruh negara

F8 Wujudnya kawasan-kawasan perindustrian

Pada pendapat anda, apakah kesan kehadiran buruh asing ke Tanah

Melayu pada ketika itu?

F1 Terbentuk masyarakat berbilang kaum

F2 Penempatan yang berbeza

F3 Orang Melayu di kampung / luar bandar

F4 Orang India di estet

F5 Orang Cina di lombong / bandar

F6 Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi

F7 Orang Melayu bertani / miskin

F8 Orang India menjadi buruh

F9 Orang Cina peniaga / bekerja di lombong

F10 Bahasa pertuituran yang berbeza

F11 Pertambahan penduduk

Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakah

anda berusaha mengisi kemerdekaan negara?

F1 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara

F2 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat

F3 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

F4 Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul

F5 Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi

F6 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

F7 Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa

F8 Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru

F9 Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran

F10 Meningkatkan disiplin diri

F11 Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik

F12 Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

F13 Menjauhi diri daripada gejala negatif

F14 Mematuhi ajaran agama

F15 Memelihara jati diri

F17 Mengekalkan perpaduan / Gagasan 1 Malaysia

Pada pendapat anda, mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu perlu dikekalkan?

F1 Dapat melindungi Tanah Simpanan Melayu

F2 Sebagai warisan Melayu

F3 Elak daripada jatuh ketangan bukan Melayu / orang asing

F4 Menjaga warisan tanah orang Melayu

Mana-mana yang munasabah

Sekiranya anda memiliki tanah pusaka, bagaimanakah anda dapat mengekalkan hak milik tanah tersebut?

F1 Tidak menjual tanah tersebut

F2 Memajukan tanah yang dimiliki

F3 Mengusahakannya dengan aktiviti yang menguntungkan

F4 Memberikan pendidikan/ilmu tentang kepentingan tanah

F5 Memberikan kesedaran pentingnya tanah pusaka untuk kelangsungan hidup

F6 Menguatkuasakan undang-undang melarang tanah pusaka daripada dijual kepada orang asing

F7 Menubuhkan syarikat mengurus hartanah pusaka

Sebagai seorang rakyat Malaysia, apakah pentingnya kita mempertahankan hak tanah yang kita miliki daripada terlepas ke tangan orang asing?

F1 Tanah merupakan sumber ekonomi negara

F2 Mengekalkan kedaulatan negara

F3 Menjamin kekayaan sama rata

F4 Mengekalkan hak warisan bangsa

Sebagai warganegara yang prihatin, apakah peranan anda dalam mengekalkan perpaduan kaum?

F1 Belajar di sekolah yang sama

F2 Menggunakan bahasa pertuturan yang sama

F3 Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui

kokurikulum

F4 Menggunakan kurikulum yang sama

F5 Saling hormat-menghormati

F6 Bekerjasama/bertoleransi

F7 Kunjung –mengunjungi pada hari perayaan

F8 Tidak membangkitkan isu-isu sensitif

Bagaimanakah kepelbagaian budaya dapat disepadukan di negara ini?

F1 Melalui Dasar Pendidikan Negara

F2 Melalui kempen 1 Malaysia

F3 Melalui aktiviti sukan

F4 Melalui program/aktiviti di sekolah

F5 Melalui aktiviti kokurikulum

F6 Sambutan perayaan semua kaum

Tingkatan 5

Bab 1

Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita.

F1 Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar

F2 Menghormati lambang-lambang kebesaran

F3 Menghayati Rukun Negara

F4 Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja

F5 Lawatan ke muzium diraja

F6 Mencari maklumat berkaitan melalui internet

F7 Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja

F8 Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu

F9 Meraikan hari keputeraan sultan

F10 Kembara Tengku Mahkota dibukukan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Sebagai warganegara, apakah usaha yang perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran yang mendatang bagi mengekalkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat?

F1 Cekal/tabah

F2 Tidak berputus asa

F3 Berani

F4 Bijaksana

F5 Berfikiran positif

F6 Berdayasaing

F7 Menguasai pelbagai ilmu

F8 Mempunyai jati diri yang kukuh

F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama

F10 Sentiasa bersatupadu

F11 Semangat patriotik/cinta akan negara

F12 Berinovasi/kreatif

(Terima mana-mana jawapan munasabah)

Pada pendapat anda, mengapakah kuasa Barat memperkenalkan perubahan pentadbiran di tempat yang dijajah ?

F1 Untuk menguasai ekonomi tanah jajahan

F2 Menguasai pentadbiran

F3 Memudahkan perluasan pengaruh

F4 Mengekalkan kuasa politik

F5 Mendapatkan cukai

F6 Menyebarkan agama Kristian

F7 Meluaskan jajahan takluk

F8 Menyebarkan budaya Barat

F9 Menguasai jabatan kerajaan

F10 Menghapuskan kuasa raja dan pembesar

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat kepada penduduk tempatan?

F1 Kemerosotan pengaruh golongan Datu

F3 Jawatan pembesar tradisional terhapus

F4 Institusi raja terhapus

F5 Pengaruh golongan agama merosot

F6 Cukai yang tinggi terhadap rakyat

F7 Kerahan tenaga kepada rakyat

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah Thailand berjaya mengekalkankemerdekaannya?

F1 Birokrasi Barat diperkenalkan oleh Raja Mongkut/Raja Chulalongkorn

F2 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat

F3 Untuk mengetuai pelbagai jabatan melatih pegawai tempatan

F4 Penasihat kewangan/pelabuhan/polis dari Britain

F5 Penasihat kastam dari Amerika Syarikat

F6 Penasihat tentera dari Perancis

F7 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah

F8 Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi

F9 Memperkenalkan Kabinet Menteri Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara

F10 Sistem Raja Berperlembagaan diperkenalkan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak.

F11 Menjalin hubungan baik dengan kuasa Eropah

F12 Menjalin hubungan baik dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem birokrasi Barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan?

F1 Melantik Gabenor Jeneral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai pentadbir pusat

F2 Menghapuskan jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat

F3 Raja kehilangan kuasa

F4 Memansuhkan fungsi raja sebagai penaung agama

F5 Menjalankan pentadbiran melalui biro yang diketuai oleh pegawai Barat

F6 Memperkenalkan undang-undang Barat

F7 Meluluskan undang-undang bagi tanah jajahan di negara mereka

F8 Memperkenalkan sistem kehakiman Barat

F9 Melaksanakan sistem pungutan cukai

F10 Memaksa raja menerima penasihat Barat

Bab 2

Andaikan anda seorang penulis cadangkan tema penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita.

F1 Perpaduan/Integrasi Nasional

F2 Satu Malaysia

F3 Kemakmuran Malaysia

F4 Keistimewaan Malaysia

F5 Kejayaan Malaysia

F6 Malaysia Boleh

F7 Malaysia Gemilang

F8 Malaysia Kebanggaan Kita

F9 Patriotik

F10 Keindahan Malaysia

Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah, bagaimanakah anda menangani setiap cabaran yang dihadapi?

F1 Tidak berputus asa

F2 Berani menghadapi risiko

F3 Cekal/tabah

F4 Berfikiran positif

F5 Rasional

F6 Bijaksana

F7 Berilmu

F8 Bertoleransi

Jika anda seorang pemimpin, apakah tindakan yang boleh diambil bagi memastikan sesuatu perjuangan mencapai kejayaan ?

F1 Berwibawa

F2 Semangat perjuangan yang kental

F3 Berilmu pengetahuan

F4 Berjuang melalui organisasi

F5 Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas

F6 Mempunya ilmu pengetahuan

F7 Bekerjasama

F8 Mementingkan perpaduan

Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewajarnya demi kemajuan dan kemakmuran negara ?

F1 Melahirkan / membangkitkan semangat kebangsaan

F2 Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri

F3 Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu padu

F4 Memajukan bangsa

F5 Menggalakkan semua golongan memajukan diri

F6 Memajukan pendidikan untuk semua kaum

F7 Menggalakkan masyarakat maju dalam ekonomi

Mana-mana jawapan munasabah

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu kepada generasi muda hari ini.

F1 Pentingnya ilmu pengetahuan

F2 Perlunya menyertai kegiatan persatuan / badan sosial

F3 Sikap kerjasama / tolak ansur

F4 Semangat patriotik

F5 Memelihara jati diri

F6 Menghindari budaya negatif

F7 Menguasai ilmu teknologi

F8 Peluang pendidikan kepada semua

Mana-mana yang munasabah

Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu pada masa itu

menubuhkan persatuan?

F1 Menggalakkan kesedaran untuk bersatu

F2 Membela kepentingan orang Melayu dalam semua bidang

F3 Perpaduan untuk menghadapi masalah bersama

F4 Orang Melayu akan menjadi bertambah kuat

F5 Suara orang Melayu akan didengari oleh British

F6 Semangat kenegerian akan diatasi

F7 Orang Melayu tidak mudah ditindas

F8 Mengukuhkan kuasa politik orang melayu

F9 Kebajikan orang Melayu akan terbela

F10 Memupuk semangat kebangsaan

Mana-mana yang munasabah

Bab 4

Sebagai penduduk Tanah Melayu, mengapakah kita perlu menentang Malayan Union ?

F1 Masa tidak sesuai

F2 Kuasa Raja-Raja terhakis.

F3 Raja-Raja kehilangan tahta/kredibiliti

F4 Agama Islam akan tercabar

F5 Zakat dipungut di bawah nama Gabenor

F6 Pemberian kerakyatan yang longgar

F7 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil

F8 Mengancam status quo orang Melayu.

F9 Ekonomi orang Melayu bertambah mundur

F10 Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur.

F11 Bimbang warisan tamadun akan hilang.

F12 Menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kesultanan Melaka

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kepada orang Melayu jika Malayan Union tidak dibubarkan ?

F1 Bangsa Melayu akan terhakis

F2 Kesultanan Melayu terhapus

F3 Adat istiadat Melayu pupus

F4 Orang Melayu akan mundur ekonomi

F5 Agama Islam bukan agama rasmi

F6 Bahasa Melayu bukan bahasa kebangsaan

F7 YDP Agong tidak menjadi ketua negara

F8 Imigran akan menguasai ekonomi

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar daripada

Kejayaan orang Melayu menentang Malayan Union?

F1 Bersikap tegas.

F2 Bersatu padu

F3 Berdiplomasi

F4 Bersikap sederhana

F5 menyelesaikan masalah melalui perundingan

F6 Bersedia mentadbir kerajaan sendiri

F7 Bekerjasama

F8 Patuh kepada ketua

F9 Muafakat/musyawarah

F10 Cinta kepada negara/patriotik

Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita?

F1 Berusaha sehingga mencapai kejayaan

F2 Bertolak ansur dalam politik

F3 Mewujudkan kerjasama

F4 Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat

F5 Sanggup berkorban demi kebaikan bersama

F6 Menjaga kedaulatan negara

F7 Merealisasikan dasar-dasar kerajaan

F8 Menjaga nama baik negara

F9 Mempromosikan Malaysia di luar negara

F10 Menjayakan konsep 1Malaysia

Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita mesti mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian?

F1 Menjamin keharmonian hidup

F2 Menjamin kestabilan negara

F3 Mempercepat pembangunan negara

F4 Tidak berlaku pertumpahan darah

F5 Menjaga nama baik/imej negara

F6 Mengeratkan perpaduan

Bab 5

Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita.

F1 Rela berkorban

F2 Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan

F3 Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin

F4 Menggunakan kebijaksanaan

F5 Permuafakatan dalam membuat keputusan

F6 Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

F7 Mengutamakan keamanan

F8 Mengamalkan toleransi/ tolak ansur

F9 Mengamalkan pendekatan diplomasi

F10 Perpaduan kaum diutamakan

F11 Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan

F12 Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara

Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai

Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini ?

F1 Negara bebas daripada penjajahan

F2 Mewujudkan keamanan

F3 Membentuk masyarakat bersatu padu

F4 Menegakkan maruah bangsa

F5 Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial

F6 Menjadi negara berdaulat

Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perludihayati oleh generasi muda ?

F1 Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga Malaysia

F2 Taat kepada Raja/ pemimpin

F3 Cinta akan negara

F4 Memupuk perpaduan di antara kaum

F5 Menghormati hak orang lain

F6 Taat kepada agama

Bab 6

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah cabaran semasa pembentukan Malaysia berjaya diatasi?

F1 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia

F2 Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin

F3 Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin

F4 Pemimpin memberikan kerjasama

F5 Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang

terlibat

F6 Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan

Kekerasan semasa menghadapi tentangan

F7 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB

F8 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan

F9 Menggunakan cara diplomasi

F10 Kerjasama daripada rakyat

(Terima mana-mana munasabah)

Pada pendapat anda apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki pemimpin negara ketika itu dalam usaha pembentukan Malaysia?

F1 Menyekat pengaruh parti berhaluan kiri di Singapura/berhaluan kiri

F2 Membendung / menyekat / menjadi benteng ancaman komunis

F3 Mempercepat kemerdekaan Singapura/Sarawak/Sabah

F4 Menjana pembangunan sosial/ekonomi/ politik

F5 Memelihara kestabilan poltik di rantau Asia Tenggara

F6 Memastikan kepentingan British terpelihara

F7 Mewujudkan satu pasaran yang luas

F8 Menggalakkan pelaburan

F9 Menggalakkan perkembangan industri pertanian

F10 Memanfaatkan keistimewaan semulajadi/sumber alam di negeri-negeri ini

F11 Mengimbangi jumlah / kadar pertumbuhan kaum

F12 Membina kesepakatan / semangat setiakawan antara negara

F13 Mewujudkan semangat toleransi / kerjasama

F14 Memastikan kedaulatan negara / negeri terjamin

F15 Mengekalkan kesejahteraan / perpaduan antara negeri

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

Pembetukan Malaysia telah memberi banyak faedah kepada rakyat Malaysia hari ini. Jelaskan faedah tersebut.

F1 Kekayaana Negara bertambah

F2 Negeri yang kurang maju dibantu

F3 Semua negeri di Malaysia dapat kemerdekaan

F4 Pengaruh komunis dihapuskan

F5 Keluasan negara bertambah

F6 Jumlah penduduk bertambah

F7 Pasaran lebih luas

F8 Kepelbagaian budaya masyarakat

Mana-mana yang munasabah

Pada pandangan anda, apakah kesan penubuhan Malaysia pada tahun 1963 ?

F1 Keluasan negara bertambah

F2 Bilangan penduduk bertambah

F3 Pertahanan negara lebih kukuh

F4 Komunis dapat dibanteras

F5 Penjajahan asing dapat ditamatkan

F6 Merapatkan hubungan antara kaum

F7 Memperkayakan budaya negara

F8 Meluaskan pasaran dalam negara

F9 Sumber hasil diperkayakan

F10 Negeri-negeri kurang maju dapat dibangunkan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan

pembentukan Malaysia ?

F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.

F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.

F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo

F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian.

F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.

F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.

F7 Menggalakkan pelaburan

F8 Menggalakkan perkembangan industri pertanian

F9 Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi

F10 Memajukan negeri-negeri yang belum membangun

F11 Kesepakatan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama

[mana-mana jawapan munasabah]

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia kepada rakyat pada hari ini?

F1 Keluasan negara bertambah

F2 Bilangan penduduk bertambah

F3 Pertahanan negara kukuh

F4 Komunis dapat diatasi

F5 Penjajahan asing ditamatkan

F6 Memperkayakan budaya negara

F7 Meluaskan pasaran negara

F8 Negeri kurang maju dapat dibangunkan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia?

F1 Setia akan pemimpin /Yang Dipertuan Agong

F2 Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara

F3 Menjayakan setiap kempen penyatuan/integrasi kaum

F4 Bersatu-padu

F5 Patuh akan undang-undang/peraturan

F6 Menghormati lambang/simbol negara

F7 Patuh akan perlembagaan negara

(mana-mana munasabah)

Bab 7

Pada pendapat anda, apakah peranan sistem kehakiman yang diamalkan di negara kita ?

F1 Mempunyai kuasa mendengar / menentukan perkara sivil / jenayah

F2 Menentukan kesahihan undang-undang

F3 Mentafsir Perlembagaan Persekutuan / Perlembagaan Negeri

F4 Melaksanakan tugas kehakiman

F5 Mentafsir undang-undang

F6 Menjamin keadilan / kesaksamaan undang-undang

F7 Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesalah

Mana-mana yang munasabah

Sebagai seorang warga negara , apakah tanggungjawab anda dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita?

F1

Menjalin pemuafakatan dengan kerajaan

F2

Mendaftar sebagai pengundi

F3

Keluar mengundi

F4

Berganding bahu membantu dan menyokong kerajaan mengekalkan keharmonian

F5

Bekerjasama dengan semua kaum

F6

Sedia bekorban demi tanah air

F7

Cintai negara

F8

Perasaan bangga akan negara

Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kita?

F1 Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air

F2 Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air

F3 Taat kepada pemerintah

F4 Rakyat sentiasa bersemangat

F5 Simbol perpaduan

F6 Lambang kemegahan penduduk

F7 Membezakan Malaysia dengan negara lain

F8 Melambangkan kedaulatan sesebuah negara

F9 Memupuk semangat bersyukur

F10 Menyemarakkan semangat patriotisme

F11 Memupuk kesetiaan kepada raja

F12 Lambang jati diri bangsa dan negara

F13 Lambang identiti negara

F14 Menimbulkan perasaan bangga terhadap negara

F15 Simbol kedaulatan negara

F16 Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air

Mana-mana yang munasabah

Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan?

F1 Negara akan kucar-kacir

F2 Pentadbiran tidak mantap

F3 Berlaku rusuhan kaum

F4 Tiada kesetabilan politik

F5 Ekonomi yang tidak mantap

F6 Tidak dapat membina pembentukan Negara bangsa

( mana-mana munasabah)

Bab 8

Apakah saranan anda kepada generasi muda kini agar mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan?

F1 Memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis rasmi

F2 Menanam rasa bangga dan menyintai bahasa Melayu

F3 Mengadakan kempen ‘Minggu Bahasa Melayu’

F4 Mengadakan pertandingan penulisan esei Bahasa Melayu

F5 Menghayati Bulan Bahasa

F6 Meningkatkan amalan bacaan bahan-bahan dalam bahasa Melayu

F7 Menghargai bahasa Melayu melalui amalan pertuturan yang baik

Mana-mana yang munasabah

Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah?

F1 Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai

F2 Mengamalkan budaya yang baik

F3 Menghormati kebudayaan kaum lain

F4 Mengasdakan aktiviti perkhemahan yg melibatkan pelbagai kaum

F5 Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum

F6 Menyertai pelbagi aktiviti anjuran sekolah

F7 Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum

Mana-mana yang munasabah

Pada pandangan anda mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai

bahasa kebangsaan?

F1 Untuk memartabatkan bahasa Melayu

F2 Jamin perpaduan

F3 Pernah menjadi lingua franca di Alam Melayu

F4 Bahasa utama negara

F5 Menjadi bahasa rasmi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka

F6 Lambang kedaulatan kerajaaan Melayu

Mana-mana yang munasabah

Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa?

F1 Memastikan keamanan negara berkekalan

F2 Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat

F3 Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara

F4 Mengelak daripada penjajahan kuasa asing

F5 Memastikan ekonomi negara terus berkembang

F6 Dapat menarik kedatangan pelabur asing

F7 Akan dihormati oleh negara luar

F8 Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat

F9 Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum

F10 Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum

(Mana-mana jawapan munasabah)

Berdasarkan pandangan anda, apakah kelebihan negara persekutuan?

F1 Kestabilan politik

F2 Tiada pemusatan kuasa

F3 Raja sebagai ketua negara

F4 Pertahanan menjadi lebih kukuh

F5 Perkongsian ekonomi yang sama rata

F6 Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi

F7 Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat

F8 Keseimbangan kaum

[Mana-mana jawapan munasabah]

Bab 9

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia Pertama untuk memupuk keamanan dunia?

F1 Elakkan daripada peperangan

F2 Hubungan yang baik dengan semua negara/diplomatik

F3 Perpaduan di kalangan rakyatnya

F4 Menghormati kedaulatan negara lain

F5 Perlumbaan senjata harus dielakkan

F6 Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang

F7 Menyelesaikan masalah melalui rundingan

F8 Menyertai pertubuhan serantau/antarabangsa

F9 Tidak menjalankan dasar penjajahan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan keamanan negara?

F1 Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi

F2 Memupuk perpaduan antara kaum

F3 Menjaga keamanan dan keselamatan negara

F4 Hidup bertoleransi dan berganding bahu

F5 Memajukan ekonomi ke peringkat global

F6 Menghasilkan produk untuk pasaran

F7 Memelihara kedaulatan negara

F8 Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita

F9 Menghidupkan semangat 1Malaysia

Pada pendapat anda, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara?

F1 Meningkatkan eksport/import negara

F2 Menarik pelabur asing

F3 Pertukaran teknologi/kepakaran

F4 Mengekalkan kedaulatan negara

F5 Menjamin kestabilan/keamanan dunia

F6 Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek

F7 Mewujudkan perdagangan dua hala

F8 Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan

F9 Menarik lebih ramai pelancong luar

F10 Meningkatkan imej negara di mata dunia

(Terima mana-mana jawapan munasabah)

Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin

hubungan baik dengan negara luar?

F1 Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia

F2 Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi

F3 Meningkatkan kemajuan sains / teknologi

F4 Memastikan kemajuan negara berterusan

F5 Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing

F6 Memajukan bidang perindustrian/perladangan negara

F7 Meluaskan pasaran eksport keluaran negara

F8 Mendapat pertukaran teknologi

F9 Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat

F10 Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negara

F11 Mengekalkan persefahaman

F12 Meneruskan hubungan diplomatik

F13 Membina semangat setiakawan

F14 Membuka peluang pekerjaan

F15 Membantu meningkatkan prasarana

F16 Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan

Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain?

F1 Mengadakan hubungan diplomatik

F2 Membuat perjanjian perdagangan

F3 Menjalinkan hubungan kebudayaan

F4 Melalui sukan

F5 Melaksanakan projek usaha sama

Mana-mana yang munasabah

Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara lain

F1 Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama

F2 Bantu membatnu bila diserang musuh

F3 Sering mengadakan mesyuarat

F4 Kerjasama dalam ekonomi

F5 Kerjasama pertahanan

F6 Kerjasama ekonomi

F7 Kerjasama politik

F8 Pertukaran budaya

F9 Hormati kedaulatan negara lain

F10 Bertindak satu suara

Pada pendapat anda, bagaimanakah peperangan dapat dielakkan?

F1 Melalui kerjasama masyarakat antarabangsa

F2 Melalui PBB

F3 Kerjasama serantau

F4 Hubungan baik antara negara jiran

F5 Hormat menghormati antara negarea

F6 Kuasa besar tidak menyerang negara lain sewenang-wenangnya

Mana-mana yang munasabah

Jelaskan kebaikan yang diperoleh Malaysia dengan menjalinkan hubungan antarabangsa

F1 Mewujudkan hubungan diplomatik

F2 Menjamin hak asasi manusia

F3 Mengelakkan pertelingkahan

F4 Membangunkan ekonomi negara

F5 Pasaran ekonomi meluas

F6 Meningkatkan nilai ringgit Malaysia

F7 Membangunkan prasarana pendidikan

F8 Pertukaran kepakaran / teknologi

F9 Mengadakan rundingan/perbincangan

F10 Pertukaran ilmu

F11 Pertukaran pelajar

Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, apakah usaha yang boleh anda lakukan untukmengelak berlakunya peperangan ?

F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang

F2 Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain

F3 Menanam kesedaran pentingnya keamanan

F4 Mengutamakan keharmonian kaum

F5 Berbaik-baik dengan semua negara

F6 Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar

F7 Mematuhi matlamat Piagam PBB

F8 Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi

F9 Kerjasama di peringkat antarabangsa

F10 Bersama-sama menentang keganasan

F11 Meningkatkan taraf hidup rakyat

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keburukan peperangan kepada peradaban negara dunia?

F1 Kehancuran perpaduan manusia

F2 Kemusnahan/ kehilangan warisan bangsa

F3 Kehilangan nyawa

F4 Keruntuhan ekonomi

F5 Kemunculan kuasa besar/ besar

F6 Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan

F7 Kehancuran negara bangsa

F8 Kehilangan hak asasi manusia

[mana-mana jawapan munasabah]