Pages

Tuesday, November 15, 2011

Soalan Panas Percubaan Pulau Pinang

1 a) Apakah tujuan pendidikan dalam tamadun India?

 • · Meningkatkan ilmu saiins
 • · Menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
 • · Dapat hidup sempurna
 • · Menambah ilmu
 • · Mengatasi buta huruf
 • · Mendapatkan jawatan dalam pemerintahan

b) Bagaimanakah seseorang itu boleh mencapai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan?

 • · Menghafal pelbagai buku agama
 • · Menghafal buku/kitab veda yang mengandungi peraturan ritual/mentera/lagu agama
 • · Mempelajari karya saintifik
 • · Mempelajari karya falsafah

c) Nyatakan cirri-ciri pendidikan dalam tamadun China mengikut peringkat berikut :

i) Peringkat rendah

· Mengenal tulisan ideogram

· Menghafal tulisan ideogram

· Mengenal Sembilan buah buku suci tanpa memahaminya

· Menghafal 9 buah buku suci

ii) Peringkat menengah

· Tumpuan terhadap karangan

· Tumpuan terhadap sastera

iii) Peringkat tinggi

· Menterjemah kitab suci

d) Bagaimanakah peperiksaan awam China dijalankan?

· Dikendalikan dengan ketat

· Meniru dikenakan hukuman mati

· Pemeriksa dikurung sebelum hari peperiksaan untuk elak penipuan

· Calon ditempatkan dalam bilik

· Makanan disediakan

· Calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan

e) Pada pendapat anda, apakah matlamat sistem pendidikan di negara kita pada hari ini?

 • · Menekankan masyarakat penyanyang
 • · Menekankan teknologi tinggi
 • · Menekankan kemahiran
 • · Menekankan hidup bersatu padu
 • · Melahirkan insane yang seimbang dari aspek rohani dan jasmani

(mana-mana jawapan yang munasabah)

2 a) Namakan tamadun lain di dunia yang telah bertembung dengan tamadun Islam.

· Tamadun Yunani/Rom/Parsi

· Tamadun Eropah

· Tamadun Mesopotamia

· Tamadun Mesir Purba

· Tamadun India

· Tamadun China

b) Tuliskan dua cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

· Perdagangan dan perniagaan

· Hubungan diplomatic

· Penaklukan dan ketenteraan

· Kebudayaan

· Intelektual

c) Jelasakan dua kesan pertembungan dari sudut keagamaan yang dapat member sumbangan kepada peradaban dunia.

· Islam mengubah sistem kehidupan penganutnya dan mereka yang di bawah taklukannya

· Islam membawa satu nilai akidah dan syariah

· Kepercayaan kepada Allah s.w.t

· Islam menyediakan sistem perundangan beradasarkan al-Quran dan hadis

· Islam mudah diterima kerana bersifat sarwajagat

· Ajaran Islam tidak terbatas kepada bangsa atau kawasan geografi

· Islam juga tidak menghapuskan cara hidup, adat dan budaya masayarakat setempat

d) Cendikiawan Islam yang terkenal dalam bidang ilmu mantik dan falsafah.

· Ibn Sina

· Al-Kindi

· Farkh al-Din

· Al-Razi

· Ibn Al-Arabi

· Ibn Rush

· Imam Ghazali

e) Sebagai seorang pelajar, apakah peranan anda untuk memastikan kegemilangan sesebuah tamadun itu sentiasa terpelihara?

· Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan

· Berfikiran terbuka

· Sanggup menerima perubahan yang membawa kebaikan

· Menghormati budaya dan adat resam kaum lain

· Berkemahiran tinggi

· Berdisiplin

· Berkeyakinan

· Berinovasi/kreatif


3. a) Aapakah maksud nasionalisme?

· Perasaan cinta akan bangsa dan negara

· Gerakan membebaskan tanah air

· Tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik

· Pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing

b) Berikan satu faktor yang menyebabkan tercetusnya gerakan nasionalisme di Thailand.

i) Tahap 1

· Kegelisahan rakyat terhadap penguasan politik oleh kerabat diraja

· Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak

· Perkembangan sistem pendidikan barat

· Sistem demokrasi

· Sistem raja berperlembagaan

· Kelemahan sistem pentadbiran

· Sikap boros Raja Vajiravudh

ii) Tahap 2

· rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi kapitalis Barat

· rakyat tidak puas hato terhadap cengkaman ekonomi orang Cina

c) Senaraikan cara Phibul Songram memajukan sosioekonomi pribumi Thailand.

· Meluluskan undang-undang

· Menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi orang Cina

· Sekolah Cina dibubarkan

· Akhbar Cina dibubarkan

· Penduduk peribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi

· Jawatan tertinggi dalam kerajaan diberikan kepada penganut Buddha

d) Bagaimanakah pengenalan birokrasi Barat mampu mempertahan kedaulatan Thailand?

· Pentadbiran moden yang cekap

· Kuasa Barat tiada alasan campur tangan

· Menggunakan kepakaran pel bagai negara Barat/80 penasihat Barat

· Persaingan antara kuasa Barat menyelamatkan Siam

· Wujud pentadbir berpendidikan Barat

e) Pada pendapat anda, mengapakah semangat nasionalisme perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi?

· Dapat mengekalkan kedaulatan negara

· Memperkukuh taat setia rakyat

· Memupuk perasaan bangga pada negara

· Muncul semangat5 ingin meningkatkan imej negara

· Negara akan aman damai

· Rakyat hidup bersatu padu

· Rakyat mematuhi undang-undang negara

· Mewujudkan kestabilan negara

· Wujudkan rasa sayang akan negara

· Sanggup pertahankan negara


4. a) Namakan dua tokoh yang pernah terlibat dalam pembentukan dasar pendidikan di Malaysia

· Cheeseman

· L.J Barnes

· Dr Fenn

· Dr W.P Wu

· Dato’ Ab dul Razak Hussain

· Abdul Rahman Talib

· Aminuddin Baki

· Tun Dr Mahathir Mohamed

b) Namakan satu dasar kerajaan yang bertujuan memupuk perpaduan rakyat Malaysia?

· Dasar Pendidikan Kebangsaan

· Rukun Negara

· Akta Bahasa Kebangsaan

· Wawasan 2020

· Konsep satu Malaysia

c) Bagaimanakah aktiviti sukan bertindak sebagai alat perpaduan?

· Penyertaan dalam sukan tanpa mengira ideology/sukan Malaysia/SUKMA

· Penyertaan tanpa mengehadkan kepada sesuatu kaum sahaja

· Menjadikan sukan sebagai aktiviti kokurikulum yang sangat digalakkan

· Mem beri peluang seluasnya kepada yang berminat

d) apakah langkah yang dijalankan untuk menjamin perpaduan rakyat melalui penggunaan Bahasa Melayu?

· Pelancaran Minggu Bahasa

· Bulan Bahasa

· Slogan Bahasa Jiwa Bangsa

· Sebagai bahasa pengantyar di sekolah Inggeris

· Penubuhan sekolah menengah yang menggunkan b ahasa Melayu sebagai bahasa pengantar

· Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan

· Penubuhan UKM

· Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah

· Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah

e) apakah peranan generasi mnuda dalam usaha memperkasa perpaduan?

· Berkawan dengan semua kaum

· Belajar dengan semua kaum

· Berkunjung ke rumah rakan semasa perayaan

· Bergotong royong

· Kerjasama

· Tolong menolong

· Hormat menghormati

No comments:

Post a Comment