Pages

Thursday, October 24, 2013

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Subjek Sejarah perlu semai cintakan negara

KUALA TERENGGANU 6 Okt. - Pengajaran dan pembelajaran Sejarah di sekolah-sekolah perlu mencapai objektifnya bagi menyemai semangat patriotik dan kecintaan kepada negara, sekali gus mencetuskan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia.
Menteri Pendidikan II, Datuk Seri Idris Jusoh berkata, usaha itu juga dapat memupuk nilai murni kalangan pelajar, kesetiaan kepada negara, mempunyai semangat kekitaan, berdisiplin serta sentiasa produktif.
Tambahnya, matlamat pendidikan Sejarah hanya akan boleh dicapai jika pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran itu mampu menarik minat dan perhatian murid atau pelajar.
Beliau turut menarik perhatian tentang langkah Kementerian Pendidikan melaksanakan Dasar Wajib Lulus Sejarah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai tahun ini bagi mewujudkan persepsi positif terhadap kepentingan sejarah.
“Saya juga berharap keputusan Kementerian Pendidikan memulakan pembelajaran Sejarah di sekolah rendah mulai tahun depan diterima sepenuhnya oleh semua pihak," katanya.
Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutup Karnival Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Sejarah Sekolah Showcase i-Think Sempena Hari Kemerdekaan 2013 di Sekolah Kebangsaan (SK) Pusat Bukit Besar di sini hari ini.
Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Operasi Pendidikan), Datuk Sufaat Tumin.
Majlis itu turut dihadiri Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Dr. Masnah Ali Muda; Pengarah Pelajaran Terengganu, Zakaria Hussin dan Guru Besar SK Pusat Bukit Besar, Hanizam Mohamad.
Idris berkata, matlamat pendidikan Sejarah adalah pembinaan bangsa dan negara agar bersatu padu, berpengetahuan selain menghargai negara serta para pemimpinnya.
Mengenai karnival berkenaan, jelas beliau, kejayaan program itu membuktikan Kementerian Pendidikan mendapat sokongan padu pelbagai pihak dalam memperkasakan mata pelajaran Sejarah bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan membina jati diri kalangan rakyat.
“Saya rasa semua pihak telah berusaha bersungguh-sungguh bagi menjayakan program yang dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi kalangan murid terutamanya dalam subjek Sejarah," tambahnya.


Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20131007/dn_14/Subjek-Sejarah-perlu-semai-cintakan-negara#ixzz2idZetWCn
© Utusan Melayu (M) Bhd 

Wednesday, October 23, 2013

bahan kertas 3 spm 2013 : cadangan jawapan

Contoh jawapan kertas 3
Tema : bab 9 Tingkatan 5
Soalan : Penyertaan Malaysia dalam pertubuhan serantau memberi manfaat besar dalam pemabngunan dan kecemerlangan Negara masa kini.  Bincangkan.

1.0  Pengenalan ( memahami latar belakang hubungan Malaysia dalam pertubuhan serantau )
Jelaskan secara ringkas tentang hubungan Malaysia dalam pertubuhan serantau.   (5m)

Pertubuhan serantau merupakan satu pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain. Sejak mencapai kemerdekaan, terdapat tiga pertubuhan serantau yang telah dibentuk dan disertai oleh Malaysia iaitu Persatuan Negara Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961. Pertubuhan seterusnya ialah Malaysia, Filipina dan Indonesia (MAPHILINDO) yang ditubuhkan pada tahun 1963. Seterusnya Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang ditubuhkan tahun 1967.  Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi atau sosial.

2.0  Matlamat dan Organisasi
Jelaskan matlamat dan organisasi yang disertai oleh Malaysia sehingga kini di peringkat serantau. (30m)
Persatuan Negara Asia Tenggara (ASA)

Setelah mencapai kemerdekaan, negara kita dan juga negara – negara serantau diancam hebat oleh pengaruh komunis. Di Malaysia, pergerakan PKM telah memainkan peranan penting menyebarkan pengaruh fahaman komunis di kalangan rakyat. PKM telah diharamkan oleh kerajaan dan ini menyebabkan ahli – ahlinya melancarkan gerakan gerila bagi menjatuhkan kerajaan.

Di negara – negara jiran, ancaman komunis juga hebat terutamanya di Thailand yang bersempadan dengan Malaysia. PKM telah menggunakan sempadan Malaysia – Thailand sebagai pangkalan gerakan gerila mereka dan ini menyukarkan usaha kedua – dua negara untuk melemahkan dan seterusnya menghapuskan gerakan komunis. Begitu juga dengan negara Filipina yang turut diancam oleh pengaruh komunis.

Malaysia ingin mengadakan kerjasama dengan negara – negara jiran agar dapat membendung pengaruh dan gerakan PKM. Oleh itu, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan penubuhan ASA. Pertubuhan ini diharapkan dapat melindungi negara – negara anggota daripada ancaman komunis dan juga menjalinkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pada 31 Julai 1961, satu mesyuarat diadakan di Bangkok antara Malaysia dengan Thailand dan Filipina, hasilnya ASA telah ditubuhkan. Antara matlamat ASA yang digalurkan semasa penubuhannya termasuklah:

Menjalinkan kerjasama di kalangan negara anggota dalam bidang ekonomi, sains dan sosial.
Memberikan dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi di kalangan negara anggota.
Mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara – negara serantau.

Walau bagaimanapun, matlamat tersebut tidak banyak dicapai kerana keadaan kerjasama yang erat. ASA juga dianggap sebagai pertubuhan antipemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Kesangsian ini timbul kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat. Pertelingkahan antara Malaysia dengan Filipina tentang penubuhan persekutuan Malaysia telah membawa kepada pembubaran ASA pada tahun 1963.

MALAYSIA, FILIPINA dan INDONESIA (MAPHILINDO)

MAPHILINDO merupakan cantuman nama tiga buah negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Tujuan utama penubuhnnya adalah untuk meningkatkan perhubungan persahabatan dan menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia – Filipina dan Malaysia – Indonesia.

Pertelingkahan yang timbul antara Malaysia dengan kedua – dua negara tersebut adalah disebabkan oleh cadangan pembentukan Malaysia. Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu neokolonalisme atau penjajahan bentuk baru. Tentangan Filipina pula adalah kerana negara tersebut menuntut Sabah yang didakwanya masih menjadi hak milik negara mereka.

Bagi menyelesaikan pertelingkahan ini, Malaysia telah mengambil langkah rundingan dengan Filipina dan Indonesia. Rundingan ini akhirnya membawa kepada penubuhan MAPHILINDO. Ketiga – tiga negara ini telah mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB untuk mendapatkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang cadangan penubuhan persekutuan Malaysia. PBB telah menghantar perwakilannya pada tahun 1963 yang diketuai oleh Lawrence V. Michael More untuk meninjau rakyat di kedua – dua negeri berkenaan. Hasilnya, majority rakyat di kedua – dua negeri bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia. Sungguhpun begitu, Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan siasatan PBB dan terus menentang pembentukan Malaysia. Persengkataan yang berterusan ini menyebabkan MAPHILINDO telah tidak berperanan lagi.
Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)
Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967 telah membawa kepada penubuhan Persatuan Negara – Negara Asia Teenager atau lebih dikenali sebagai ASEAN. Antara matlamat pembentukan ASEAN termasuklah mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara, membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian, memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan serta mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa.
Keanggotaan ASEAN pada ketika itu terdiri daripada lima buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Jumlah anggotanya bertambah menjadi sepuluh apabila kesemua negara di Asia Tenggara menjadi ahli. Negara – negara berkenaan ialah Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea. Negara Papua New Guinea telah dilantik sebagai pemerhati kerana negara ini terletak bersempadan dengan Indonesia tetapi bukan dalam Zon Asia Tenggara. Kerjasama antara negara anggota ASEAN semakin teguh hingga ke hari ini dan bagi memastikan perjalanannya yang lancar, struktur pentadbiran ASEAN dibentuk.
3.0  Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau (15m)
Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam ASEAN

ASEAN dapat dilihat sebagai asas yang kuat dalam menjalinkan kerjasama serantau. Jika dilihat dari awal penubuhannya hingga kini, banyank rancangan yang berjaya dilaksanakan demi kebaikan bersama.

Dalam Mesyuarat Menteri – Menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur pada bulan November 1971, satu deklarasi bersama telah ditandatangani oleh semua negara anggota yang dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur. Mereka sepakat mengisytiharkan negara – negara ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali atau lebih dikenali sebagai Zone of Peace, Free and Nuetrality (ZOPFAN). Tujuan utama penubuhan ZOPFAN adalah untuk mengekalkan keamanan dan kstabilan politik di rantau Asia Tenggara, tidak bersetongkol dengan mana – mana blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan campur tangan kuasa – kuasa besar.

Walau bagaimanapun, konsep ZOPFAN ini teruji apabila Vietnam menceroboh Kampuchea pada tahun 1978 dan menjatuhkan kerajaan Khmer Rouge. ASEAN telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan satu mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk. Vietnam telah bersetuju dengan cadangan berkenaan dan mesyuarat ini telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1982.

Dalam mesyuarat pada tahun 1984, Menteri – Menteri Luar ASEAN telah memutuskan bahawa ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear. Ini bermakna rantau ini tidak akan membenarkan mana – mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pebuhannya untuk mengangkut bahan atau senjata nuclear. Pengisytiharan ini menunjukkan kepada dunia akan komitmen negara – negara anggota ASEAN terhadap konsep ZOPFAN.

Walaupun agenda utama ASEAN adalah ke arah integrasi ekonomi, namun, perkembangan kea rah kerjasama ekonomi ini agak perlahan. Negara – negara ASEAN telah membentuk kerjasama dalam projek – projek perindustrian contohnya projek baja urea di Bintulu (Sarawak) serta di Acheh (Indonesia). Kerjasama ekonomi ASEAN cuba difikirkan melaui zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang telah diumumkan dalam Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura pada tahun 1992.

Malaysia juga telah mengemukakan idea melalui ASEAN untuk memperluas skop kerjasama ekonomi bagi rantau sebelah sini yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. Idea ini yang telah dikemukakan Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan Perundingan Ekonomi Asia Timur atau East Asian Economic Caucus (EAEC). Walau bagaimanapun, idea ini telah ditentang oleh negara – negara maju terutamanya Amerika Syarikat. Tetapi, usaha ini tidak dibiarkan begitu sahaja kerana kerjasama secar tidak rasmi tetap terus diadakan melalui konsep ASEAN + 3. Konsep ASEAN + 3 ini merujuk pada kerjasama yang ingin diwujudkan antara negara ASEAN dengan negara – negara timur iaitu China, Jepun dan Korea. Menteri – Menteri Luar negara – negara ini dijemput menghadiri siri perbincangan tentang kerjasama yang ingin diwujudkan.

Kerjasama dalam bidang pendidikan juga wujud dengan tertubuhnya Pertubuhan Menteri – Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO) yang memberikan tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan. Contohnya, pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang, Malaysia.

Kerjasama lain yang dibuat atas semangat kerjasama ASEAN adalah dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. Selain itu, pertukaran rancangan televisyen dan radio dijalankan. Sukan SEA juga diadakan untuk merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan. Dalam bidang pelancongan kerjasama dijalinkan dengan mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992.

Malaysia telah memainkan peranan penting dalam mewujudkan kerjasama serantau melalui dasar berbaik – baik dengan negara jiran. Ini jelas kelihatan melalui peranan Malaysia dalam pertubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN.

4.0  Sebagai warganegara ASEAN yang bertanggungjawab, bagaimanakah anda boleh menyumbang kepada keamanan serantau? ( 15 markah)

Sebagai warganegara ASEAN yang bertanggugjawab, saya akan mengamalkan hidup secara bersatu padu. Ini kerana perpaduan akan menyumbang kepada keamanan dan kestabilan politik. Selain itu, amalan bertolak ansur/ bertoleransi dalam kehidupan adalah sangat perlu untuk melahirkan suasana yang harmonis. Malah saya juga akan melibatkan diri dalam misi keamanan yang dianjurkan dan menghargai keamanan yang dikecapi.

Di samping itu, saya akan sentiasa mematuhi undang-undang dan sentiasa menghormati hak asasi manusia. Situasi ini akan mewujudkan kehidupan yang sentosa. Malahan, saya akan menjaga dan memelihara kebersihan alam sekitar kerana ini akan menyumbang ke arah kehidupan yang sihat dan sejahtera. Justeru, saya juga akan menyokong segala dasar kerajaan yang berkaitan urusan serantau dan menghormati kedaulatan negara lain.

Sebagai warga yang bertanggungjawab saya juga akan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan untuk bersaing dengan negara luar dan menguasai pelbagai kemahiran atau kepakaran supaya boleh berperanan memajukan negara. Saya juga akan meningkatkan pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi seiring dengan setiap perkembangan/perubahan yang berlaku. Apa yang penting ialah berbaik-baik dengan rakyat negara luar, menghormati lambang-lambang negara luar dan tidak membuat sebarang ucapan/pendapat yang boleh mengguris hati rakyat negara lain.

5.0  Kejayaan penyertaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dalam pertubuhan serantau.

ASA
Penyertaan Malaysia dalam pertubuhan serantau seperti ASA telah membantu dalam aspek keselamatan negara daripada ancaman komunis. Penubuhan ASA telah melemahkan gerakan komunis di sempadan Malaysia-Thailand.


MAPHILINDO
Melalui pertubuhan ini , ketiga-tiga buah negara telah berusaha menyelesaikan pertikaian antara Malaysia – Indonesia dan Malaysia- Filipina.

ASEAN
 Penubuhan ASEAN telah meningkatkan perhubungan persahabatan dalam kalangan negara-negara ASEAN. Malah telah ASEAN turut menjamin keselamatan perairan Malaysia. ASEAN juga memelihara kemakmuran negara melalui sokongan terhadap segala dasar yang telah diputuskan berkaitan keamanan serantau.  Ini dapat dilihat apabila ASEAN enjadi zon bebas senjata nuklear iaitu tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhan untuk mengangkut nuklear . ASEAN juga diisytiharkan sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN). Keadaan ini dapat mengelak campurtangan kuasa-kuasa besar  dan sekali gus mengekalkan keamanan dan kestabilan politik serantau.Selain itu juga dapat bertukar-tukar ilmu untuk kemajuan negara seperti bertukar-tukar/ berkongsi kepakaran dengan negara luar bagi menjana kemajuan negara. Kerjasama tersebut ialah memajukan bidang pertanian melalui kerjasama dengan negara Thailand yang maju dalam bidang pertanian. Malahan  prestasi ahli sukan juga ditingkatkan melalui kerjasama dengan negara serantau. Selain itu, Malaysia juga meningkatkan kualiti dan prestasi sektor pembuatan negara melalui kerjasama dengan negara serantau. Sektor perindustrian juga ditingkatkan melalui penggunaan buruh dari negara jiran yang terlibat dalam bidang ini. Malahan  pasaran barangan keluaran negara juga berjaya ditingkatkan .
 Malaysia turut berjaya menamatkan sebarang pertelingkahan antara negara anggota seperti membantu membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea, menyelesaikan krisis Selatan Thailand dan Selatan Filipina serta berusaha menyelesaikan masalah pelarian Vietnam. Selain itu, berusaha menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rohinya (Myanmar) dan pelaksanaan demokrasi di Myanmar. Isu politik di Acheh juga berjaya diselesaikan.
 Dari aspek ekonomi, Malaysia berjaya mengawal harga pasaran hasil keluaran dan mendapat tenaga buruh yang murah. Malah terdapat kerjasama ekonomi, sains, dan sosial seperti kerjasama projek perindustrian ASEAN, dan baja urea di Sarawak/Acheh di Indonesia.           Kerjasama baik dalam hal ekonomi dapat membantu meluaskan pasaran barangan tempatan. Selain itu, wujud juga Kerjasama ASEAN+3 , iaitu kerjasama yang wujud antara negara ASEAN mempermudah urusan dengan negara-negara Timur iaitu Jepun, China dan Korea.  Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) turut ditubuhkan.
 Dari aspek sosial, pembukaan pusat serantau Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang dapat meningkatkan mutu pendidikan negara. Penuntut rantau ASEAN meningkat di universiti tempatan boleh memberi pulagan yang baik dari segi ekonomi dan kepakaran. Kerjasama pendidikan (SEAMEO) turut dijalinkan. Malah kerjasama teknikal juga terjalin dengan memberikan dan menyediakan kemudahan latihan, penyelidikan dan teknologi. Tidak ketinggalan kerjasama pelancongan membantu menjayakan usaha Malaysia menjadi pusat pelancongan penting.Kejayaan yang lain ialah kerjasama Kebudayaan di mana lahirnya Festival Kebudayaan dan penubuhan Tabung Kebudayaan serta Tahun melawat ASEAN 1992.Penyertaan dalam Sukan SEA berupaya mempertingkat mutu atlet negara dan meningkatkan prsarana sukan di negara kita.
        [mana-mana jawapan yang munasabah]


6.0  Cabaran dan langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara kekal berdaulat. 

i.  Cabaran yang dihadapi Malaysia (5 m)

Cabaran yang Malaysia hadapi ialah masalah pendatang asing yang membanjiri Negara dari Negara-negara jiran sehingga mencetuskan keadaan yang tidak selesa kepada warga tempatan.  Cabaran yang seterusnya ialah jurang perbezaan yang besar antara Bandar dengan luar Bandar dari aspek eknomi dan pembangunan. Seterusnya ialah masalah jenayah yang semakin meningkat yang akan mengganggu ketenteraman dan keharmonian hidup seperti mencuri, merompak, samun,penculikan dan pembunuhan. Selain itu gejala dadah yang akan menyebabkan Negara kehilangan sumber manusia iaitu sumber tenaga mahu pun intelek. Cabaran seterusnya ialah masalah kemelesetan ekonomi dan terlalu berganutng kepada Negara maju.

ii.  Langkah-langkah Malaysia menghadapi cabaran di atas. (5 m)

langkah-langkah proaktif perlu diambil untuk mengatasi masalah kebanjiran pendatang asing., iaitu dengan menghadkan kemasukan pendatang asing berdasarkan keperluan. Pendatang asing tanpa izin (PATI) perlu disekat dengan menguatkkuasakan undang-undang. Seterusnya, pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Bandar dan luar Bandar hendaklah seimbang dengan unjuran kependudukan dan prasarana yang disediakan hendaklah meluas sehingga kawasan luar Bandar. Bagi membendung gejala dadah dan peningkatan jenayah, seharusnya semua pihak memainkan peranan dan bekerjasama bagi membanteras kejadian jenayah dan gejala dadah.  Oleh itu adalah sangat penting memajukan system pendidikan di Negara kita di samping memupuk nilai-nilai murni. Pemimpin pula harus proaktif dan berpandangan jauh untuk memacu Negara kea rah pembangunan yang seimbang mengikut acuan kita sendiri selaras dengan wawasan 2020. Oleh kita bukan sahaja dapat melahirkan modal insan minda kelas pertama, malah pekerja berpengetahuan dan tidak perlu lgi bergantung kepada Negara maju.

7.0   Nyatakan iktibar yang dapat diterapkan daripada hubungan luar demi memajukan negara kita.

Iktibar yang dapat diterapkan ialah kita mesti mempunyai pemimpin berwibawa untuk memajukan Negara. Selain itu kita mestilah mementingkan keselamatan Negara. Malah kita mestilah saling menghormati antara satu sama lain dan saling bekerjasama antara Negara bagi menjamin keharmonian serantau.
Pengajaran yang lain ialah keadilan sejagat sangat perlu untuk keharmonian serantau dan mempertahan emakmuran bersama. Di samping itu kebergantungan antara Negara perlulah diamalkan. Kita mestilah memelihara keamanan dunia dan kita mestilah menjadi warga global yang bertanggungjawab serta memelihara kedaulatan Negara tanggungjawab bersama.
Malahan rakyat dan pemimpin mestilah berpengetahuan tinggi dan  mengwujudkan sistem pentadbiran yang mantap. Pengajaran yang paling penting ialah kita mestilah mengutamakan perpaduan dan  kepentingan Negara melalui amalan  semangat tolak ansur antara negara-negara serantau
(Mana-mana jawapan munasabah)

8.0  Rumusan

Banyak pengetahuan yang saya peroleh daripada sejarah perhubungan Malaysia dengan Negara serantau. Antaranya ialah Malaysia sentiasa bersikap proaktif  dan  mengambil langkah yang dinamis dalam strategi dasar luarnya    bagi memastikan Negara dapat terus bersaing dengan negara lain. Malaysia menjadi anggota pertubuhan serantau iaiu ASA, MAPHILINDO dan  ASEAN. Saya juga mengetahui faktor-faktor yang menjadi asas pembentukan dasar luar Malaysia. Selain itu Malaysia banyak memberikan sumbangan dalam pertubuhan serantau dan banyak faedah Malaysia peroleh dengan menganggotai pertubuhan serantau.
Negara kita haruslah mengukuhkan hubungan diplomatik bagi menjamin keharmonian   sejagat dan  memupuk semangat kerjasama dan saling membantu dalam apa  jua pertubuhan yang disertai. Malahan rakyat Malaysia haruslah mengambil ikhtibar daripada kekacauan dan    ketidakharmonian negara lain yang sedang bergolak. Sebagai pelapis kepemimpinan negara saya haruslah mencontohi para pemimpin   Malaysia yang memberi sumbangan besar dalam pertubuhan serantau dan Antarabangsa
Pemimpin negara akan terus menyumbangkan idea dan kepakaran untuk memajukan pertubuhan serantau dan Malaysia akan terus bekerjasama dengan negara serantau agar politik dan ekonomi negara terus kukuh.  Harapan saya negara kita akan terus dihormati oleh negara-negara jiran dan bersama-samalah kita memelihara maruah negara


Wednesday, October 16, 2013

BULETIN SEJARAH EDISI 3 KPM

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 : ASEAN

Persatuan Negara – Negara Asia Tenggara (ASEAN)

Hasrat Malaysia untuk berbaik – baik dan mengadakan kerjasama dengan negara – negara jiran tetap diteruskan walaupun dua buah pertubuhan yang dibentuk sebelum ini, iaitu ASA dan MAPHILINDO gagal dan tidak dapat bertahan lama. Usaha ini akhirnya berhasil dengan termeterainya Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967 yang membawa kepada penubuhan Persatuan Negara – Negara Asia Teenager atau lebih dikenali sebagai ASEAN. Antara matlamat pembentukan ASEAN termasuklah mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara, membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian, memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan serta mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa. Keanggotaan ASEAN pada ketika itu terdiri daripada lima buah negara, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Jumlah anggotanya bertambah menjadi sepuluh apabila kesemua negara di Asia Tenggara menjadi ahli. Negara – negara berkenaan ialah Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea. Negara Papua New Guinea telah dilantik sebagai pemerhati kerana negara ini terletak bersempadan dengan Indonesia tetapi bukan dalam Zon Asia Tenggara.

Kerjasama antara negara anggota ASEAN semakin teguh hingga ke hari ini dan bagi memastikan perjalanannya yang lancar, struktur pentadbiran ASEAN dibentuk.

Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam ASEAN

ASEAN dapat dilihat sebagai asas yang kuat dalam menjalinkan kerjasama serantau. Jika dilihat dari awal penubuhannya hingga kini, banyank rancangan yang berjaya dilaksanakan demi kebaikan bersama.

Dalam Mesyuarat Menteri – Menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur pada bulan November 1971, satu deklarasi bersama telah ditandatangani oleh semua negara anggota yang dikenali sebagai Deklarasi Kuala Lumpur. Mereka sepakat mengisytiharkan negara – negara ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali atau lebih dikenali sebagai Zone of Peace, Free and Nuetrality (ZOPFAN). Tujuan utama penubuhan ZOPFAN adalah untuk mengekalkan keamanan dan kstabilan politik di rantau Asia Tenggara, tidak bersetongkol dengan mana – mana blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan campur tangan kuasa – kuasa besar.

Walau bagaimanapun, konsep ZOPFAN ini teruji apabila Vietnam menceroboh Kampuchea pada tahun 1978 dan menjatuhkan kerajaan Khmer Rouge. ASEAN telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan satu mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk. Vietnam telah bersetuju dengan cadangan berkenaan dan mesyuarat ini telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1982.

Dalam mesyuarat pada tahun 1984, Menteri – Menteri Luar ASEAN telah memutuskan bahawa ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear. Ini bermakna rantau ini tidak akan membenarkan mana – mana kapal menggunakan perairan dan kemudahan pebuhannya untuk mengangkut bahan atau senjata nuclear. Pengisytiharan ini menunjukkan kepada dunia akan komitmen negara – negara anggota ASEAN terhadap konsep ZOPFAN.

Walaupun agenda utama ASEAN adalah ke arah integrasi ekonomi, namun, perkembangan kea rah kerjasama ekonomi ini agak perlahan. Negara – negara ASEAN telah membentuk kerjasama dalam projek – projek perindustrian contohnya projek baja urea di Bintulu (Sarawak) serta di Acheh (Indonesia). Kerjasama ekonomi ASEAN cuba difikirkan melaui zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang telah diumumkan dalam Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura pada tahun 1992.

Malaysia juga telah mengemukakan idea melalui ASEAN untuk memperluas skop kerjasama ekonomi bagi rantau sebelah sini yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. Idea ini yang telah dikemukakan Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan Perundingan Ekonomi Asia Timur atau East Asian Economic Caucus (EAEC). Walau bagaimanapun, idea ini telah ditentang oleh negara – negara maju terutamanya Amerika Syarikat. Tetapi, usaha ini tidak dibiarkan begitu sahaja kerana kerjasama secar tidak rasmi tetap terus diadakan melalui konsep ASEAN + 3. Konsep ASEAN + 3 ini merujuk pada kerjasama yang ingin diwujudkan antara negara ASEAN dengan negara – negara timur iaitu China, Jepun dan Korea. Menteri – Menteri Luar negara – negara ini dijemput menghadiri siri perbincangan tentang kerjasama yang ingin diwujudkan.

Kerjasama dalam bidang pendidikan juga wujud dengan tertubuhnya Pertubuhan Menteri – Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO) yang memberikan tumpuan ke arah kerjasama dalam semua bidang yang berkaitan. Contohnya, pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang, Malaysia.

Kerjasama lain yang dibuat atas semangat kerjasama ASEAN adalah dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. Selain itu, pertukaran rancangan televisyen dan radio dijalankan. Sukan SEA juga diadakan untuk merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan. Dalam bidang pelancongan kerjasama dijalinkan dengan mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992.

Malaysia telah memainkan peranan penting dalam mewujudkan kerjasama serantau melalui dasar berbaik – baik dengan negara jiran. Ini jelas kelihatan melalui peranan Malaysia dalam pertubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN.

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 : MAPHILINDO

MALAYSIA, FILIPINA dan INDONESIA (MAPHILINDO)
MAPHILINDO merupakan cantuman nama tiga buah negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Tujuan utama penubuhnnya adalah untuk meningkatkan perhubungan persahabatan dan menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia – Filipina dan Malaysia – Indonesia.

Pertelingkahan yang timbul antara Malaysia dengan kedua – dua negara tersebut adalah disebabkan oleh cadangan pembentukan Malaysia. Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu neokolonalisme atau penjajahan bentuk baru. Tentangan Filipina pula adalah kerana negara tersebut menuntut Sabah yang didakwanya masih menjadi hak milik negara mereka.

Bagi menyelesaikan pertelingkahan ini, Malaysia telah mengambil langkah rundingan dengan Filipina dan Indonesia. Rundingan ini akhirnya membawa kepada penubuhan MAPHILINDO. Ketiga – tiga negara ini telah mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB untuk mendapatkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang cadangan penubuhan persekutuan Malaysia. PBB telah menghantar perwakilannya pada tahun 1963 yang diketuai oleh Lawrence V. Michael More untuk meninjau rakyat di kedua – dua negeri berkenaan. Hasilnya, majority rakyat di kedua – dua negeri bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia. Sungguhpun begitu, Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan siasatan PBB dan terus menentang pembentukan Malaysia. Persengkataan yang berterusan ini menyebabkan MAPHILINDO telah tidak berperanan lagi.

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 : DASAR LUAR MALAYSIA : PERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA


MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN SERANTAU

Pertubuhan serantau merupakan satu pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara – negara yang berjiran antara satu sama lain. Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi atau sosial.

Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat tiga pertubuhan serantau yang telah dibentuk dan disertainya iaitu ASA pada tahun 1961, MAPHILINDO pada tahun 1963 dan ASEAN pada tahun 1967.

Persatuan Negara – Negara Asia Tenggara (ASA)

Setelah mencapai kemerdekaan, negara kita dan juga negara – negara serantau diancam hebat oleh pengaruh komunis. Di Malaysia, pergerakan PKM telah memainkan peranan penting menyebarkan pengaruh fahaman komunis di kalangan rakyat. PKM telah diharamkan oleh kerajaan dan ini menyebabkan ahli – ahlinya melancarkan gerakan gerila bagi menjatuhkan kerajaan.

Di negara – negara jiran, ancaman komunis juga hebat terutamanya di Thailand yang bersempadan dengan Malaysia. PKM telah menggunakan sempadan Malaysia – Thailand sebagai pangkalan gerakan gerila mereka dan ini menyukarkan usaha kedua – dua negara untuk melemahkan dan seterusnya menghapuskan gerakan komunis. Begitu juga dengan negara Filipina yang turut diancam oleh pengaruh komunis.

Malaysia ingin mengadakan kerjasama dengan negara – negara jiran agar dapat membendung pengaruh dan gerakan PKM. Oleh itu, Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan penubuhan ASA. Pertubuhan ini diharapkan dapat melindungi negara – negara anggota daripada ancaman komunis dan juga menjalinkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial.

Pada 31 Julai 1961, satu mesyuarat diadakan di Bangkok antara Malaysia dengan Thailand dan Filipina, hasilnya ASA telah ditubuhkan. Antara matlamat ASA yang digalurkan semasa penubuhannya termasuklah:

Menjalinkan kerjasama di kalangan negara anggota dalam bidang ekonomi, sains dan sosial.
Memberikan dan menyediakan kemudahan latihan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi di kalangan negara anggota.
Mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik negara – negara serantau.

Walau bagaimanapun, matlamat tersebut tidak banyak dicapai kerana keadaan kerjasama yang erat. ASA juga dianggap sebagai pertubuhan antipemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Kesangsian ini timbul kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat. Pertelingkahan antara Malaysia dengan Filipina tentang penubuhan persekutuan Malaysia telah membawa kepada pembubaran ASA pada tahun 1963.

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 : MALAYSIA DAN ASEAN

Matlamat Penubuhan ASEAN 

• Mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara. 
• Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. 
• Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian. 
• Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan. 
• Mengadakan hubungan erat dengan pertubuhan serantau dan antarabangsa. 

Peranan dan Sumbangan Malaysia Sebagai Anggota ASEAn 

• Menandatangani Deklerasi Kuala Lumpur pada November 1971. 
• Memberi kata sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) 
• Mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea. 
• Turut serta dalam mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea. 
• Membuat keputusan ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear. 
• Mengisytiharkan larangan menggunakan perairan dan pelabuhannya untuk mana-mana kapal yang mengangkut bahan atau senjata nuklear. 
• Bekerjasama dalam projek perindustrian, contohnya projek baja urea. 
• Menyertai kerjasama ekonomi melalui AFTA. 
• Mengemukakan idea mewujudkan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) bagi memperluaskan kerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. 
• Menghadiri siri perbincangan tentang kerjasama ASEAN + 3. 
• Memberikan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan menyertai Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). 
• Membina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang. 
• Mengadakan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian. 
• Bersama-sama menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. 
• Mengadakan pertukaran rancangan televisyen dan radio. 
• Menganjurkan Sukan SEA. 
• Menjalinkan kerjasama menyertai Tahun Melawat ASEAN 1992. 

Tuesday, October 8, 2013

CONTOH SOALAN KERTAS 3 SPM 2013


TEMA  UMUM : Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa
Sejak mecapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau.

1.       Pengenalan
Jelaskan latar belakang penglibatan Malaysia dalam menjalinkan hubungan serantau.
2.       Terangkan faktor Malaysia menjalinkan hubungan di peringkat antarabangsa dan serantau.
3.       Huraikan perkembangan hubungan serantau Malaysia melalui
·         ASA
·         MAPHILINDO
·         ASEAN
4.       Jelaskan usaha-usaha Malaysia dalam mewujudkan keamanan serantau
5.       Faedah-faedah yang Malaysia dapat melalui hubungan serantau.
6.       Isu di peringkat ASEAN dan penelesaian ang diambil Malaysia
7.       Iktibar
8.       Rumusan

contoh soalan kertas spm 2013


A
Soalan ramalan kertas 3 spm 2013
1. Jelaskan latar belakang penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau.
2. Huraikan faktor-faktor yang menjadi asas pengubalan dasar luar Malaysia.      
Terangkan faktor-faktor Malaysia menjalinkan hubungan di peringkat serantau
                              
3.  Jelaskan hubungan serantau Malaysia  melalui pertubuhan berikut;
(i) ASA
(ii) MAPHILINDO
(iii) ASEAN
@  Huraikan perkembangan Pertubuhan serantau yang disertai oleh Malaysia melalui
(i) ASA
(ii) MAPHILINDO
(iii) ASEAN

4. Jelaskan usaha-usaha Malaysia dalam mewujudkan keamanan serantau.

5. Pada pandangan anda, apakah faedah / kepentingan yang diperolehi Malaysia melalui penyertaan dalam pertubuhan serantau?
@Terangkan bagaimana Malaysia memainkan peranan dalam memacu pertubuhan ASEAN
@ Huraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau

6. Jelaskan isu / cabaran yang sering menggugat keharmonian hubungan baik Malaysia dengan negara-negara serantau dan nyatakan langkah-langkah Malaysia dalam menghadapinya
(Isu / cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam hubungan negara serantau & langkah Malaysia dalam menghadapinya)
7. Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada penglibatan Malaysia dalam kerjasama serantau
8. Rumusan       
·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih aman dan makmur 


Monday, October 7, 2013

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 SPM 2013

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 SPM 2013

ASEAN model selesai masalah serantau

PUTRAJAYA 14 Okt. - Datuk Seri Najib Tun Razak mahu perkongsian keamanan dan keselamatan diutamakan bagi negara-negara ASEAN berbanding kerjasama dan latihan ketenteraan berbentuk eksklusif.
Perdana Menteri berkata, ia sebagai usaha melebarkan pembentukan perlindungan keselamatan dan integriti serantau.

Serentak itu, beliau menggariskan enam prinsip praktikal bagi mengukuhkan kerjasama itu dengan cara ASEAN perlu dijadikan model dalam menyelesaikan sebarang masalah di kalangan negara anggota tanpa menafikan kepentingan kerjasama ketenteraan dua hala.

Dalam aspek ini, Najib menarik perhatian bahawa sebarang perbezaan dan kepentingan yang tidak dikendalikan secara berhati-hati akan menggagalkan keyakinan dan langkah kerjasama keselamatan serantau.
Menurut beliau, prinsip pertama ialah kepentingan untuk mengiktiraf sepenuhnya peranan setiap negara anggota sama ada yang miskin atau kaya dan kecil atau besar di samping tidak meminggirkan pihak berkepentingan tambahan bagi rantau ini terutama dalam suasana persekitaran globalisasi.

''Dalam hal ini, penyusunan kerjasama perlu inklusif dan setiap pihak berkepentingan diberikan ruang mencukupi dan penghormatan dalam membangkitkan sebarang isu.
''Pengalaman lepas menunjukkan susunan inklusif seperti Organisasi Keselamatan dan Kerjasama Eropah (OCSE) telah terbukti berkesan dalam memelihara keamanan dan memberikan maklum balas kepada cabaran-cabaran keselamatan serantau melalui cara kerjasama," katanya.

Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Putrajaya bertemakan 'Kemunculan Senibina Keselamatan Serantau' yang dianjurkan oleh Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia (Midas) di sini hari ini.

Seramai 250 pemimpin tertinggi pertahanan daripada 16 negara berkumpul di sini selama tiga hari bagi membincangkan isu-isu pertahanan dan keselamatan di rantau ini.
Dalam penganjurkan kali pertamanya, forum dwitahunan itu dihadiri oleh 250 pemimpin tertinggi pertahanan 16 negara membabitkan anggota ASEAN+8 bagi membincangkan isu-isu pertahanan dan keselamatan rantau ini.

ASEAN+8 merupakan satu persetujuan antara ASEAN dan lapan rakan dialog iaitu Australia, China, India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Rusia dan Amerika Syarikat (AS) yang ditubuhkan bertujuan memperkukuhkan usaha memupuk persefahaman ke arah membina keamanan serantau.
Midas adalah sebuah institusi profesional di bawah Kementerian Pertahanan yang dipengerusikan oleh menterinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.

Perdana Menteri seterusnya berkata, prinsip praktikal kedua pula memerlukan setiap anggota dalam Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN+ diberikan pengiktirafan bahawa masing-masing mempunyai terma sejarah, budaya dan kedudukan ekonomi yang berbeza.

Ini sekali gus memerlukan pengurusan lebih fleksibel dan mengambil kira perbezaan keupayaan dan dasar setiap negara anggota.
''Prinsip ketiganya adalah berkisar membina langkah-langkah keyakinan bagi membantu dialog dan persefahaman yang lebih dalam di antara anggota," katanya.

Seterusnya, Najib berkata, pihaknya percaya kepada pembentukan pelbagai jaringan senibina keselamatan yang bukan saja melibatkan asas serantau termasuk penglibatan anggota rantau lain tetapi juga dalam konteks urusan dua hala negara-negara pesisir.

''Sebagai contoh Malaysia telah menubuhkan jawatankuasa sempadan melibatkan Thailand dan Indonesia dan sudah tentu penyusunan itu melibatkan keselamatan maritim di Selat Melaka melibatkan negara-negara pesisir dan inisiatif pemantauan dari ruang udara (Eye-In-The Sky) ," katanya.
Dalam prinsip kelima pula, Najib menjelaskan tentang keperluan menginstitusikan hubungan iaitu bukan sekadar hubungan di peringkat atasan pemimpin tentera sebaliknya ia juga mesti melibatkan hubungan di peringkat bidang operasi.

''Jika anda menjalankan operasi di satu kawasan, anda harus tahu tentang kedudukan rakan sejawat dan memahami pembahagian (kawasan), jadi jika berlaku sesuatu, maklum balas boleh dilakukan dengan cara yang tidak mendorong kepada ketegangan yang lebih besar dalam kawasan operasi tersebut," katanya.
Dalam prinsip praktikal terakhir pula, Najib mahu melihat cara ASEAN dijadikan model dalam menyelesaikan masalah serantau dan jiran-jirannya termasuk membabitkan masalah legasi yang tertangguh sejak bertahun-tahun lamanya melalui cara dialog dan rundingan.

''Apa yang penting ialah untuk bersetuju tentang sesuatu mekanisme sama ada memilih cara dialog atau rundingan. Jika memilih rundingan, anda perlu ada semangat kompromi dan bertolak ansur untuk mencapai penyelesaian atau menyelesaikannya melalui Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) atau Perjanjian Perkongsian dan Kerjasama (PCA), jadi ia dapat diselesaikan dengan cara baik," katanya.


Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=1015&pub=Utusan_Malaysia&sec=Muka_Hadapan&pg=mh_04.htm#ixzz2h22rPqYp
© Utusan Melayu (M) Bhd 

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 SPM 2013

  Dasar Luar Malaysia : TERIMA KASIH KEPADA YANG MENYUMBANG

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 SPM 2013

Terputusnya hubungan diplomatik di antara Kuala Lumpur dan Manila (1962), konfrantasi Malaysia- Indonesia (1963), pemisahan Singapura daripada Malaysia (1965), Perang Vietnam dan Revolusi Kebudayaan di negara China, semuanya memisah dan menimbulkan rasa sangsi di kalangan negara di rantau itu. Namun dengan usaha gigih negara-negara anggota, ASEAN telah ditubuhkan bagi menyediakan rangka kerja dan mekanisma untuk kerjasama serantau melalui Deklarasi ASEAN di Bangkok pada 8 Ogos 1967.

Pada hakikatnya usaha ke arah kerjasama serantau telah pun bermula selepas Perang Dunia Kedua dengan terbentuknya beberapa kesatuan atau pakatan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Di peringkat ini kerjasama serantau adalah ke arah usaha bagi mengekalkan kestabilan politik dan memulihkan ekonomi yang musnah akibat peperangan. Namun jangka hayat pertumbuhan serta pakatan ini adalah singkat oleh kerana konflik antara negara anggota. Di antara pertubuhan yang dibentuk pada masa itu ialah Pertubuhan Asia Tenggara (ASA), MAPHILINDO dan The Asian and Pasific Council (ASPAC).

Asia South East Association (ASA)

Pada 30 Julai 1961, ASA telah dibentuk hasil pertemuan Menteri-menteri Luar tanah Melayu, Filipina dan Thailand di Bangkok. Tujuan utama pembentukannya ialah untuk meningkatkan kerjasama sosio-ekonomi, kebudayaan serta pentadbiran. Walau bagaimanapun ASA telah gagal bertahan lama akibat daripada kelemahan struktur organisasi serta konflik yang kian memuncak di antara negara anggota terutamanya tuntutan Filipina ke atas Sabah dan konfrantasi Malaysia-Indonesia pada tahun 1963.


MAPHILINDO

Maphilindo telah ditubuhkan pada 31 Julai 1963 hasil cadangan Presiden Macapagal dari Filipina dan anggota Malaya, Filipina dan Indonesia. Namun akibat timbulnya konflik dalaman dan luaran antara negara-negara anggota telah membawa kepada kegagalan MAPHILINDO. Penubuhan Malaysia telah membawa tentangan hebat daripada Filipina yang menuntut haknya ke atas Sabah yang didakwa sebagai wilayah warisan Kesultanan Sulu. Begitu juga dengan Indonesia yang turut menentang oleh kerana adanya cita-cita Presiden Sukarno untuk mewujudkan “Indonesia Raya” melalui penggabungan semua kepulauan Melayu.

Pembentukan Malaysia dilihat sebagai halangan utama cita-cita beliau dan dianggap sebagai satu bentuk imperialisme dan dasar kolonialisme Barat ke atas negara-negara di Asia Tenggara. Konflik semakin nampak dengan pemisahan Singapura daripada Malaysia di atas alas an perbezaan sistem dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan. Lantaran itu akibat konflik yang berlanjutan, MAPHILINDO akhirnya turut berkubur.

ASPAC

Tahun 1966 menyaksikan pembentukan satu lagi pertubuhan baru iaitu ASPAC yang dianggotai oleh Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Jepun, Taiwan, New Zealand, Korea Selatan dan Vietnam Selatan. Tumpuan pertubuhan ini ialah untuk menggalakkan kerjasama serantau di dalam bidang ekonomi, social dan kebudayaan di kalangan negara-negara Asia PAsifik. Seperti pertubuhan lain, ASPAC juga mengalami kegagalan, oleh kerana pertubuhan ini dikatakan tidak menggambarkan kerjasama serantau yang sebenarnya dengan adanya keanggotaan negara luar dari Asia Tenggara. Pada tahun 1975, ASPAC telah dibubarkan, namun ia telah memberi idea bagi pembentukan pertubuhan kerjasama serantau yang lebih mantap di Asia Tenggara.


Hasil daripada senario politik yang telah dinyatakan satu perbincangan rasmi telah diadakan di antara wakil kerajaan Malaysia, Indonesia dan Thailand di Bangkok pada 29 Mei hingga 1 Jun 1966. Tujuan perbincangan ini adalah untuk mewujudkan hubungan dan kerjasama yang lebih erat di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Perbincangan seterusnya diadakan di antara menteri-menteri Luar Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand pada awal tahun 1967 di Bangkok telah merintis jalan ke arah pembentukan satu pertubuhan kerjasama serantau.

Akhirnya ASEAN telah ditubuhkan melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967 dengan tujuan utama untuk mewujudkan kerjasama dua hala dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan demi kestabilan dan keamanan rantau Asia Tenggara.

OBJEKTIF PENUBUHAN ASEAN

ASEAN ditubuhkan dengan matlamat utama untuk kepentingan bersama serta mewujudkan kerjasama serantau dari segi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Melalui konsep kolektif ini, negara-negara anggota ASEAN berkongsi tanggungjawab untuk memajukan tingkat sosio-ekonomi dan memastikan kestabilan serta keamanan serantau yang bebas daripada ancaman dan pengaruh kuasa luar.

Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada 8 Ogos 1967 telah menggariskan objektif utama ASEAN iaitu:

Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan serantau melalui usahasama dalam semangat keamanan dan persahabatan demi mengukuhkan keamanan dan kesejahteraan seluruh komuniti di Asia Tenggara.

Mewujudkan keamanan dan kestabilan serantau menghormati keadilan dan undang-undang di dalam hubungan antara negara serta mematuhi prinsip-prinsip Carta Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.
Mewujudkan kerjasama aktif dan saling membantu ke atas perkara-perkara kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

Mengadakan kerjasama yang lebih berkesan untuk meningkatkan lagi aktiviti pertanian dan industri, meluaskan perdagangan dan komoditi antarabangsa, meningkatkan pengangkutan serta komunikasi dan taraf rakyat.

Mengekalkan kerjasama erat dengan organisasi antarabangsa dan serantau yang mempunyai matlamat sama serta mencari jalan merapatkan lagi kerjasama dengan mereka.

KERJASAMA ASEAN BAGI MENANGANI PELBAGAI ISU

Kerjasama serantau telah mula dipupuk semenjak di awal penubuhan ASEAN bagi menangani pelbagai isu. Kerjasama ini meliputi bidang yang luas iaitu politik, ekonomi, sosial kebudayaan, penerangan, pendidikan dan juga keselamatan. Di dalam bidang politik dan keselamatan misalnya, ASEAN amat menekankan konsep berkecuali sehingga melahirkan ZOPFAN. Pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN juga turut mendapat perhatian dengan adanya perjanjian serta terbentuk badan-badan khas dalam menanganinya. Begitu juga kerjasama sosial, kebudayaan, pengangkutan dan komunikasi turut menjadi agenda utama ASEAN.

Namun ASEAN juga turut mengalami beberapa isu yang mengancam untuk menggugat perpaduannya. Di antaranya ialah perisytiharan Zon Ekonomi Eksekutif yang membangkitkan isu pertindihan sempadan laut antara negara anggota. Hal ini telah mengakibatkan konflik tuntutan hak ke atas beberapa buah pulau di sempadan perairan iaitu Pulau Spratly dan Pulau Batu Putih (telah diselesaikan di mahkamah antarabangsa).

Walau bagaimanapun ASEAN terus meningkatkan usaha agar kepentingan-kepentingan national tidak menjadi penghalang ke arah kerjasama yang lebih kukuh antara mereka. Di antara kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN ialah:

ISU POLITIK DAN KESELAMATAN ASEAN

Isu politik dan keselamatan telah membawa kepada beberapa resolusi penting yang digunapakai oleh negara anggota ASEAN. Di antaranya ialah Zon Of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), Treaty of Amity dan Cooperation in SEA (TAC), Declaration of ASEAN CONCORD dan Treaty on the South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ).

ZOPFAN yang telah diisytiharkan dalam tahun 1971 menekankan semangat keamanan serta komitmen ASEAN untuk menjadikan rantau ini bebas daripada sebarang campur tangan kuasa luar. TAC merupakan ‘a code of international conduct’ yang memberi garis panduan perhubungan di antara negara-negara di rantau ini mengikut ketetapan Piagam PBB. ASEAN Concord yang diisytiharkan pada 1976 mengandungi prinsip-prinsip serta rangka kerja bagi kerjasama ASEAN dalam bidang politik, keselamatan, ekonomi dan fungsional. Sementara itu SEANWFZ merupakan sumbangan ASEAN ke arah usaha mengadakan perlucutan senjata nuklear sepenuhnya.

ASEAN Regional Forum (ARF) telah dibentuk pada tahun 1994 dan berperanan sebagai forum perundingan bertujuan ke arah mewujudkan ‘preventive diplomacy’ dan membina keyakinan di kalangan negara-negara di Asia Pasifik. Forum ini diwakili oleh sembilan ahli anggota ASEAN, Kemboja sebagai pemerhati, sepuluh sekutu dialog serta Papua New Guinea sebagai pemerhati kemputan. ARF telah bersetuju dengan tiga (3) peringkat pendekatan ke arah kerjasama iaitu:

(i) Membina keyakinan di kalangan negara anggota;
(ii) Mewujudkan ‘preventive diplomacy’
(iii) Memperkembangkan pendekatan menangani konflik


ISU EKONOMI ASEAN.

Ekonomi juga telah menjadi perkara penting di dalam polisi ASEAN semenjak penubuhannya. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua (WWII), kebanyakan negara di Asia Tenggara mengalami kemelesetan ekonomi disebabkan sekatan ekonomi dari kuasa besar. Maka, negara-negara di Asia Tenggara merasakan perlunya menjalinkan kerjasama bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di rantau ini. Bermula dengan beberapa aktiviti ekonomi di tahun-tahun 1960-an, kini kerjasama ekonomi semakin meluas di kalangan negara anggota ASEAN. Ini jelas dilihat dari komitmen yang kuat negara-negara ASEAN untuk menjadikan rantau ini sebagai kuasa ekonomi yang kuat dan dinamik.

Kerjasama ekonomi ASEAN meliputi usaha-usaha liberalisasi dan kemudahan perdagangan serta aktiviti pelaburan. Keputusan-keputusan tegas juga telah diambil untuk meningkatkan dan mengukuhkan kerjasama industri melalui satu skim baru yang mengambilkira keperluan industri serta keadaan ekonomi serantau ASEAN. Kemajuan juga telah dicapai di dalam kerjasama untuk memajukan sektor swasta dan perniagaan bersaiz kecil serta pertengahan.

Antara matlamat kerjasama ekonomi ASEAN di tahun 1990an termasuklah untuk:

v Melaksanakan AFTA sepenuhnya;
v Membangunkan rantau ini sebagai ‘global base’ bagi pengeluaran barangan yang bermutu dan menggunakan teknologi canggih untuk pasaran di Asia Tenggara;
v Meningkatkan keberkesanan industri rantau ini berdasarkan prinsip-prinsip ‘market sharing’ dan ‘resource pooling’;
v Meningkatkan daya tarikan rantau ini sebagai kawasan pelaburan serta destinasi pelancongan;
v Bekerjasama untuk meningkat lagi pembangunan infrastruktur yang dapat menyumbang ke arah suasana perdagangan yang lebih berkesan;
v Memastikan sumber-sumber yang banyak di rantau ini digunakan dengan efektif dan efisyen.

Kejayaan kerjasama ekonomi ASEAN merupakan hasil daripada kebijaksanaan dan ketegasan keputusan yang diambil semasa Deklarasi Bangkok pada tahun 1967, Deklarasi ini telah meletakkan asas kepada kerjasama ekonomi dan antara lain telah menekankan matlamat serta tujuan berikut;

- mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan di rantau ini.

- Menggalakkan kerjasama aktif serta saling membantu di dalam hal-hal kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

- Bekerjasama secara lebih efektif untuk meningkatkan penggunaaan sumber pertanian dan industri di rantau ini, meluaskan perdagangan, memperbaiki kemudahan pengangkutan serta komunikasi dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Langkah paling signifikan yang telah diambil untuk meningkatkan perdagangan di ASEAN merupakan pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) semasa Persidangan Kemuncak Keempat pada tahun 1992. Objektif utama AFTA adalah untuk meningkatkan kedudukan ASEAN sebagai ‘competitive production base’ untuk memenuhi pasaran dunia. Ini diharapkan dapat dicapai melalui perluasan perdagangan intra-ASEAN dan juga pengaliran masuk pelaburan luar secara terus.

The Common Effective Preferential Tarif (CEPT) Scheme merupakan mekanisma utama dalam merealisasikan AFTA. CEPT telah dilancarkan pada 1 Januari 1993 dan meliputi produk pengeluaran serta pertanian. Skim ini memerlukan pengurangan tariff bagi semua produk di dalam ‘Inclusion List’. Pengurangan tariff ini bermula semenjak tahun 1994 dan menjelang tahun 2003 tarif untuk semua produk di dalam ‘Inclusion List’ seharusnya tidak melebihi 5%.

ISU ALAM SEKITAR ASEAN

Pencemaran udara yang menyelubungi kebanyakan negara di ASEAN telah menyebabkan negara anggota mengadakan pertemuan bagi menangani isu pencemaran udara. Selain pencemaran udara, keprihatian ASEAN terhadap alam sekitar jelas terbukti apabila sering mengadakan pertemuan bagi menangani isu alam sekitar. Kerjasama ini bermula pada tahun 1977 apabila ASEAN Sub-regional Environment Programme (ASEP) disediakan. Di bawah kerjasama alam sekitar ini, ASEAN telah menubuhkan ASEAN Experts Group on the Environment (AEE) dan telah mengadakan pertemuan pertamanya di Jakarta pada bulan Disember 1978.

Aktivitinya termasuklah penjagaan laut dan hidupan laut, alam semulajadi, pencemaran udara dan sebagainya. Usahanya adalah ke arah mengimbangi di antara penjagaan alam sekitar dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu isu alam sekitar yang sering melanda negara ASEAN ialah berkaitan pencemaran udara (pembakaran terbuka).

Pembakaran terbuka dikesan berlaku di kawasan tapak perlupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa perladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana ia turut menyumbang kepada masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam dan mengurangkan jarak penglihatan. Masalah jerebu yang melanda Malaysia pada 1997 menyebabkan hampir seluruh negara seolah-olah diselubungi asap. Malaysia misalnya, memandang serius isu pembakaran terbuka ini sehinggakan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap aktiviti pembakaran terbuka oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) di seluruh negara.

Di peringkat ASEAN, Persidangan Antarabangsa mengenai bahaya kebakaran Hutan dan Tanah 2002 pada Jun lalu mencapai kata sepakat mengadakan kerjasama melalui perjanjian bagi menangani masalah pembakaran hutan dan tanah yang pernah menyebabkan jerebu paling teruk di rantau ASEAN. Komitmen daripada negara-negara anggota dilihat sebagai usaha positif ke arah menangani dan memerangi masalah kebakaran terbuka dan jerebu. Perjanjian berkenaan ditandatangani menteri yang bertanggungjawab mengenai alam sekitar, menggariskan komitmen negara-negara anggota menangani masalah berkaitan pada peringkat kebangsaan dan serantau.

Perjanjian ini antara lain mengkehendaki negara-negara anggota bekerjasama mencegah jerebu melalui kawalan kebakaran, mewujudkan sistem amaran awal, bertukar-tukar maklumat dan teknologi serta menyediakan bantuan bersama. Perjanjian itu lebih kepada usaha sama negara-negara anggota dan bukan bertujuan menghukum negara anggota yang melanggar perjanjian berkenaan. Malah ia lebih tertumpu kepada bentuk kerjasama yang jelas menyatakan negara anggota perlu memberi bantuan kepada rakan lain.
Perjanjian itu adalah sebahagian antara Pelan Tindakan Jerebu Serantau yang diterima pakai oleh ASEAN selepas masalah jerebu yang teruk pada 1997 dan 1998 sehingga menyebabkan kerugian ekonomi sekitar RM34.2 billion (USD9 billion) termasuk menjejaskan pengeluaran pertanian dan sektor perlancongan.

KERJASAMA DAN HUBUNGAN DENGAN NEGARA LUAR

Komitmen ASEAN untuk meluaskan hubungan luarnya telah dimulakan semenjak Persidangan Ketua-ketua Negara ASEAN yang pertama di Bali pada tahun 1976. ASEAN telah melahirkan kesediaanya untuk mengadakan hubungan dan kerjasama yang akan memberi keuntungan bersama dengan negara-negara laini di rantau ini.

Kumpulan negara pertama yang menjadi fokus hubungan luar ASEAN merupakan negara rakan perdagangan utamanya. ASEAN telah mengadakan hubungan dialog sepenuhnya dengan Australia, Jepun, New Zealand, UNDP, USA, EU dan banyak lagi.

Hubungan dialog ASEAN telah berjaya menggalakkan perdagangan serta pelaburan, memberi kemudahan pemindahan teknologi dan pengetahuan, juga memudahkan kemasukan produk ASEAN ke dalam pasaran rakan-rakan dialognya. Ia juga membolehkan ASEAN mengadakan dialog tentang isu-isu serantau dan global dengan negara-negara utama dunia. Selain daripada itu hubungan tersebut telah dapat memastikan ASEAN mendapat bantuan pembangunan dan teknikal.

Kerjasama ekonomi telah menjadi bidang kerjasama yang paling penting di dalam hubungan ASEAN dengan rakan dialognya. Kerjasama ekonomi ASEAN meliputi bidang perdagangan dan pelaburan, pembangunan industri, pemindahan teknologi, tenaga, komunikasi, pengangkutan dan pelancongan. Di antara kerjasama yang dijalankan dengan negara luar ASEAN ialah; ASEAN-Amerika Syarikat, ASEAN-Australia, ASEAN-European Union, ASEAN-Republic Rakyat China (RRC), dan ASEAN – Kanada.

ASEAN – AMERIKA SYARIKAT

Dialog ASEAN Amerika Syarikat telah wujud secara formal pada tahun 1977. ia menumpukan kepada penyertaan aktif sektor swasta di dalam meningkatkan kerjasama. Melalui projek ASEAN Private Investment and Trade Opportunities (PITO), kerjasama pembangunan serta perdagangana dan pelaburan telah dapat diperkukuhkan.

Perdagangan ASEAN – Amerika Syarikat dirancakkan lagi dengan permbentukan US-ASEAN Business Council. Majlis ini merupakan organisasi swasta utama yang mewakili kepentingan sector swasta di Amerika Syarikat. Majlis ini bertujuan untuk meluaskan kedudukan persaingan Amerika Syarikat dalam bidang perdagangan dan pelaburan di rantau Asia Tenggara. Ia menyediakan maklumat penting, serta mengadakan program-program untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan sektor swasta di negara anggota ASEAN.


ASEAN- EUROPEAN UNION

European Union (EU) merupakan rakan dialog ASEAN yang terawal di mana hubungan telah dimulakan secara tidak formal pada tahun 1972 dan menjadi formal dalam tahun 1980 melalui ASEAN-EU Cooperation Agreement.

Ianya merangkumi bidang yang luas iaitu termasuk perdagangan, perniagaan dan pelaburan, kepiawaian, hak-hak “intelectual property”, sains dan teknologi, alam sekitar, pembangunan sumber manusia, kawalan narkotik dan hubungan institusi.

Perjumpaan sering diadakan di antara Menteri-menteri Luar ASEAN dan EU serta Pegawai-pegawai Tinggi kedua-dua belah pihak bagi menetapkan arah tujuan hubungan ASEAN-EU serta mengendalikan kerjasama keduanya di dalam pelbagai bidang.

Hasil daripada hubungan ASEAN –EU maka lahirlah Asia Europe Meeting (ASEM) yang telah mengadakan Persidangan Kemuncak pertamanya pada bulan Mac 1996 di Bangkok. Sementara itu Menteri-menteri Luar ASEAN-EU telah mengadakan Foreign Minister Meeting di Singapura.

Antara kejayaan ASEAN-EU ialah berjaya menggalakkan pengaliran perdagangan dan pelaburan kedua-dua rantau, berjaya memperhebatkan pembangunan industri di mana lebih banyak penglibatan institusi kewangan EU di dalam projek-projek ASEAN dan pemindahan teknologi serta pengetahuan dari eropah. Melalui ASEAN –EU juga, lahirlah Asia Invest, European Business Information Centres (EBICs), ASEAN-EU Partnariat.


KESIMPULAN

Beberapa senario politik di Asia Tenggara pada pertengahan tahun 1960an telah menjadi faktor pendorong ke arah pembentukan pertubuhan serantau. Tercetusnya perang Vietnam pada tahun 1965 telah menyedarkan negara-negara di Asia Tenggara tentang peri pentingnya kerjasama dan perpaduan serantau bagi mengelakkan campur tangan kuasa luar. Perubahan pucuk pimpinan di Indonesia yang seterusnya menamatkan konfrantasi Malaysia-Indonesia telah berjaya mengurangkan ketegangan di Asia tenggara. Begitu juga dengan perlantikan Marcos sebagai Presiden Filipina telah mendinginkan isu tuntutan ke atas Sabah.

Lantas ini memungkinkan lagi wujudnya kerjasama sosio-ekonomi dikalangan negara-negara serantau. Ini ditambahkan lagi dengan keinginan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan aman dan stabil serta bebas daripada campur tangan kuasa-kuasa besar yang mahu meluaskan pengaruh masing-masing. Akhirnya, Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah ditubuhkan pada tahun 1967 oleh negara-negara pengasas yang terdiri daripada Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Thailand.

Bagi menangani pelbagai isu yang melibatkan negara anggota dan negara luar, ASEAN dilihat lebih banyak menerima teori Idealisma di mana sering mengadakan kerjasama antara negara anggota dan kesatuan luar serta organisasi antarabangsa. Misalnya bagi isu politik dan keselamatan, ASEAN telah mewujudkan ASEAN Regional Forum (ARF) yang berperanan sebagai forum perundingan bertujuan ke arah mewujudkan ‘preventive diplomacy’ dan membina keyakinan di kalangan negara-negara di Asia Pasifik. ZOPFAN pula menekankan semangat keamanan serta komitmen ASEAN untuk menjadikan rantau ini bebas daripada sebarang campur tangan kuasa luar.

Isu ekonomi juga turut diselesaikan dengan baik oleh ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN meliputi usaha-usaha liberalisasi dan kemudahan perdagangan serta aktiviti pelaburan. Antara kejayaan ASEAN meningkatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN ialah dengan wujudnya AFTA, Membangunkan rantau ini sebagai ‘global base’ bagi pengeluaran barangan yang bermutu dan menggunakan teknologi canggih serta meningkatkan keberkesanan industri rantau ini berdasarkan prinsip-prinsip ‘market sharing’ dan ‘resource pooling’.

Jelas di sini bahawa penubuhan ASEAN bukan lagi sia-sia seperti mana yang telah dikatakan oleh sesetengah pihak. Hasil jalinan kerjasama yang erat antara negara anggota dan kerjasama luar dengan organisasi antarabangsa, kini ASEAN menjadi sebuah pertubuhan yang disegani dan malah menjadi rakan dialog bagi pertubuhan serantau yang lain.