Pages

Tuesday, October 8, 2013

contoh soalan kertas spm 2013


A
Soalan ramalan kertas 3 spm 2013
1. Jelaskan latar belakang penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau.
2. Huraikan faktor-faktor yang menjadi asas pengubalan dasar luar Malaysia.      
Terangkan faktor-faktor Malaysia menjalinkan hubungan di peringkat serantau
                              
3.  Jelaskan hubungan serantau Malaysia  melalui pertubuhan berikut;
(i) ASA
(ii) MAPHILINDO
(iii) ASEAN
@  Huraikan perkembangan Pertubuhan serantau yang disertai oleh Malaysia melalui
(i) ASA
(ii) MAPHILINDO
(iii) ASEAN

4. Jelaskan usaha-usaha Malaysia dalam mewujudkan keamanan serantau.

5. Pada pandangan anda, apakah faedah / kepentingan yang diperolehi Malaysia melalui penyertaan dalam pertubuhan serantau?
@Terangkan bagaimana Malaysia memainkan peranan dalam memacu pertubuhan ASEAN
@ Huraikan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau

6. Jelaskan isu / cabaran yang sering menggugat keharmonian hubungan baik Malaysia dengan negara-negara serantau dan nyatakan langkah-langkah Malaysia dalam menghadapinya
(Isu / cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam hubungan negara serantau & langkah Malaysia dalam menghadapinya)
7. Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada penglibatan Malaysia dalam kerjasama serantau
8. Rumusan       
·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih aman dan makmur 


No comments:

Post a Comment