Pages

Wednesday, October 16, 2013

BAHAN SEJARAH KERTAS 3 : MALAYSIA DAN ASEAN

Matlamat Penubuhan ASEAN 

• Mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara. 
• Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. 
• Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian. 
• Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan. 
• Mengadakan hubungan erat dengan pertubuhan serantau dan antarabangsa. 

Peranan dan Sumbangan Malaysia Sebagai Anggota ASEAn 

• Menandatangani Deklerasi Kuala Lumpur pada November 1971. 
• Memberi kata sepakat mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) 
• Mengatasi masalah pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea. 
• Turut serta dalam mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea. 
• Membuat keputusan ASEAN ialah Zon Bebas Senjata Nuklear. 
• Mengisytiharkan larangan menggunakan perairan dan pelabuhannya untuk mana-mana kapal yang mengangkut bahan atau senjata nuklear. 
• Bekerjasama dalam projek perindustrian, contohnya projek baja urea. 
• Menyertai kerjasama ekonomi melalui AFTA. 
• Mengemukakan idea mewujudkan Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) bagi memperluaskan kerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan. 
• Menghadiri siri perbincangan tentang kerjasama ASEAN + 3. 
• Memberikan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan menyertai Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). 
• Membina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang. 
• Mengadakan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian. 
• Bersama-sama menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN. 
• Mengadakan pertukaran rancangan televisyen dan radio. 
• Menganjurkan Sukan SEA. 
• Menjalinkan kerjasama menyertai Tahun Melawat ASEAN 1992. 

No comments:

Post a Comment