Pages

Wednesday, March 31, 2010

Reaksi Terhadap Malayan Union (MU)

Reaksi orang Melayu

Sebab-sebab Penentangan orang Melayu

F1 Sir Harold MacMichael mengugut Raja-raja Melayu diturunkan takhta
F2 Contoh : Sultan Badlishah
F3 Sultan tidak diberi masa yang cukup berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri
F4 Contoh : Sultan Perak
F5 Sultan menandatangani atas dasar setia kawan
F6 Contoh : Sultan Johor/Selangor
F7 Masa untuk buat pembaharuan politik tidak sesuai
F8 Pemberian kerayatan yang longgar kepada orang dagang
F9 Mengancam status quo orang Melayu
F10 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
F11 Ekonomi dan pendidikan orang Melayu akan mundur
F12 Bimbang hilang warisan tamadun KMM

Sebab orang dagang menyokong MU

F1 Dasar penyatuan negeri2 Melayu licinkan pentadbiran
F2 Dasar sama rata MU menghapuskan hak perlindungan kepada orang Melayu
F3 Kerakyatan terbuka membolehkan mereka mengekalkan kerakyatan asal

Sebab orang Melayu Radikal menyokong MU

F1 Mempercayai janji British memberi kemerdekaan
F2 Menolak sistem feudal / sistem beraja
F3 Indonesia sebagai inspirasi
F4 Mendokong penubuhan Melayu Raya / Indonesia Raya
F5 Penyatuan pentadbiran agama Islam

Pertubuhan yang menyokong MU

F1 Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)
F2 Angkatan Pemuda Insaf (API) pimpinan Ahmad Boestamam
F3 Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
F4 Barisan Tani Malaya (BATAS)

Tuesday, March 30, 2010

tingkatan 5: BAB 4

Malayan Union(MU
F1 Diisytiharkan pada 1 April 1946
F2 Menggantikan pentadbiran BMA (Pentadbiran Tentera British)
F3 Diisytiharkan di Kings House
F4 Gabenor pertama ialah Sir Edward Gent
F4 Merupakan usaha British menghapuyskan negara dan bangsa yang dibina sejak zaman
KMM

Sebab-sebab pengenalan Malayan Union
F1 Persediaan bentuk kerajaan sendiri
F2 Melicinkan pentadbiran
F3 Menjimatkan kos
F4 Wujudkan bangsa Malayan Union
F5 Kawal kuasa politik orang Melayu

Ciri-ciri/Syarat-syarat Perjanjian Malayan Union
F1 Semua NMB, NMTB dan 2 NS disatukan
F2 Gabenor British mengetuai MU
F3 Singapura diasingkan sebagai pelabuhan bebas
F4 Kerakyatan Mu ialah kewarganegaraan sama rata denga prinsip Jus Soli
F5 Raja Melayu ahli Majlis Raja-raja Melayu yang bincangkan soal agama Islam dan
adat istiadat Melayu
F6 Pesuruhjaya Negeri ketua pentadbir setiap negeri
F7 Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan MU dibentuk.

Maksud Jus Soli:
F1 Sesiapa sahaja yang lahir di TM dan Singapura menjadi rakyat MU
F2 Berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 - 15 tahun diberi
kerakyatan
F3 Umur kurang 18 tahun tapi anak warganegara di atas turut diberi kerakyatan
F4 Semua rakyat British daripada tanah jajahan takluk boleh menjadi rakyat MU

Kesan penubuhan MU :
F1 Mengubah sistem pentabdiran lama yang pelbagai kepada pentadbran berpusat
F2 Memudahkan British seragamkan pentadbiran, kehakiman, keselamatan, politik dan
ekonomi
F3 Menimbulkan kemarahan orang Melayu
F4 Orang bersatu menentang MU

Monday, March 1, 2010


Firaun merupakan ketua kerajaan Mesir Purba.
Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani,iaitu PHAROAH yang bererti rumah yang agung.Istilah rumah yang agung bermakna pihak ataupun kuasa yang mengenakan pembayaran cukai terhadap tanah dan harta.Rumah yang agung ini merujuk kepada istana dan raja yang memerintah,iaitu firaun.

firaun yang telah dimumiakan