Pages

Wednesday, March 31, 2010

Reaksi Terhadap Malayan Union (MU)

Reaksi orang Melayu

Sebab-sebab Penentangan orang Melayu

F1 Sir Harold MacMichael mengugut Raja-raja Melayu diturunkan takhta
F2 Contoh : Sultan Badlishah
F3 Sultan tidak diberi masa yang cukup berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri
F4 Contoh : Sultan Perak
F5 Sultan menandatangani atas dasar setia kawan
F6 Contoh : Sultan Johor/Selangor
F7 Masa untuk buat pembaharuan politik tidak sesuai
F8 Pemberian kerayatan yang longgar kepada orang dagang
F9 Mengancam status quo orang Melayu
F10 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil
F11 Ekonomi dan pendidikan orang Melayu akan mundur
F12 Bimbang hilang warisan tamadun KMM

Sebab orang dagang menyokong MU

F1 Dasar penyatuan negeri2 Melayu licinkan pentadbiran
F2 Dasar sama rata MU menghapuskan hak perlindungan kepada orang Melayu
F3 Kerakyatan terbuka membolehkan mereka mengekalkan kerakyatan asal

Sebab orang Melayu Radikal menyokong MU

F1 Mempercayai janji British memberi kemerdekaan
F2 Menolak sistem feudal / sistem beraja
F3 Indonesia sebagai inspirasi
F4 Mendokong penubuhan Melayu Raya / Indonesia Raya
F5 Penyatuan pentadbiran agama Islam

Pertubuhan yang menyokong MU

F1 Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)
F2 Angkatan Pemuda Insaf (API) pimpinan Ahmad Boestamam
F3 Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
F4 Barisan Tani Malaya (BATAS)

No comments:

Post a Comment