Pages

Tuesday, March 30, 2010

tingkatan 5: BAB 4

Malayan Union(MU
F1 Diisytiharkan pada 1 April 1946
F2 Menggantikan pentadbiran BMA (Pentadbiran Tentera British)
F3 Diisytiharkan di Kings House
F4 Gabenor pertama ialah Sir Edward Gent
F4 Merupakan usaha British menghapuyskan negara dan bangsa yang dibina sejak zaman
KMM

Sebab-sebab pengenalan Malayan Union
F1 Persediaan bentuk kerajaan sendiri
F2 Melicinkan pentadbiran
F3 Menjimatkan kos
F4 Wujudkan bangsa Malayan Union
F5 Kawal kuasa politik orang Melayu

Ciri-ciri/Syarat-syarat Perjanjian Malayan Union
F1 Semua NMB, NMTB dan 2 NS disatukan
F2 Gabenor British mengetuai MU
F3 Singapura diasingkan sebagai pelabuhan bebas
F4 Kerakyatan Mu ialah kewarganegaraan sama rata denga prinsip Jus Soli
F5 Raja Melayu ahli Majlis Raja-raja Melayu yang bincangkan soal agama Islam dan
adat istiadat Melayu
F6 Pesuruhjaya Negeri ketua pentadbir setiap negeri
F7 Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan MU dibentuk.

Maksud Jus Soli:
F1 Sesiapa sahaja yang lahir di TM dan Singapura menjadi rakyat MU
F2 Berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 - 15 tahun diberi
kerakyatan
F3 Umur kurang 18 tahun tapi anak warganegara di atas turut diberi kerakyatan
F4 Semua rakyat British daripada tanah jajahan takluk boleh menjadi rakyat MU

Kesan penubuhan MU :
F1 Mengubah sistem pentabdiran lama yang pelbagai kepada pentadbran berpusat
F2 Memudahkan British seragamkan pentadbiran, kehakiman, keselamatan, politik dan
ekonomi
F3 Menimbulkan kemarahan orang Melayu
F4 Orang bersatu menentang MU

No comments:

Post a Comment