Pages

Monday, March 1, 2010


Firaun merupakan ketua kerajaan Mesir Purba.
Perkataan ini berasal daripada perkataan Yunani,iaitu PHAROAH yang bererti rumah yang agung.Istilah rumah yang agung bermakna pihak ataupun kuasa yang mengenakan pembayaran cukai terhadap tanah dan harta.Rumah yang agung ini merujuk kepada istana dan raja yang memerintah,iaitu firaun.

firaun yang telah dimumiakan

No comments:

Post a Comment