Pages

Sunday, February 21, 2010

latihan tingkatan 4 bab 1

Soalan struktur

1. Senaraikan empat ciri tamadun.
i. petempatan kekal
ii. kehidupan berorganisasi
iii. sistem pemerintahan
iv. pengkhususan pekerjaan
v. agama dan kepercayaan
vi. bahasaa dan tulisan

2. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun ?

i. Corak hidup lebih sistematik
ii. kawasan yang dipilih memastikan kelangsungan bekalan makanan
iii. hasil inovasi manusia melahirkan kemajuan dalam pertanian.
iv. hasil pengeluaran meningkat
v. terdapat lebihan pengeluaran

3. Apakah yang anda faham dengan politeisme?

Penyembahan terhadap lebih daripada satu tuhan

4. Jelaskan kepentingan bahasa dan sistem tulisan.

i. Penyebran ilmu pengetahuan dan perhubungan
ii. menyampaikan, memperkembangkan serta mencatat idea dan pemikiran manusia.

5. Proses perkembangan tamadun berkait rapat dengan kemunculan bandar. Pada pendapat anda apakah
kepentingan kemuncualan bandar ?

i. pusat pentadbiran
ii. pusat aktiviti ekonomi
' iii. pusat penyembahan dan ritual
iv. pusat perkembangan ilmu pengetahuan
v. pusat pertemuan masyarakat

No comments:

Post a Comment