Pages

Tuesday, February 16, 2010

latihan tingkatan 4 bab 1

1. Proses pembentukan tamadun manusia bermula apabila wujud hubungan, iaitu penyesuaian
antara manusia dengan alam sekeliling. Manusia akan memilih kawasan yang memudahkan
mereka menjalani kehidupan harian.
Mengapakah manusia memilih lembah sungai sebagai lokasi petempatan kekal?

i. kesuburan tanah
ii. kemudahan mendapatkan bekalan air dan makanan
iii . kemudahan pengangkutan dan perhubungan

2. Senaraikan tamadun awal manusia yang berkembang di lembah sungai.

i. Tamadun Mesopotamia di Lembah Sungai Euphrates
ii. Tamadun Mesir Purba di Lembah Sungai Nil
iii. Tamadun Indus di Lembah Sungai Indus
iv. Tamadun Hwang Ho di Lembah Sungai Hwang Ho

3. Tamadun terawal di dunia lahir di wilayah yang dikenali dengan Mesopotamia.
Apakah yang dimaksudkan dengan Mesopotamia?

Tanah di antara dua sungai (Sungai Tigris dan Sungai Euphrates)

4. Setiap negara kota di Mesopotamia mempunyai ciri fizikal yang tersendiri. Nyatakan
kawasan utama di setiap negara kota.

i. pusat kota
ii. luar kota
iii. pelabuhan

No comments:

Post a Comment