Pages

Sunday, February 14, 2010

latihan bab 1 tingkatan 4

1. Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun ?

i. madain/madana
ii. ketinggian budi bahasa
iii. pembukaan bandar
iv. peradaban

2. Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan masyarakat Barat.

i. Pembangunan lahiriah terutama dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-
undang, kesenian dan pembandaran
ii. Pencapaian lahiriah adalah kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat.

3. Apakah pandangan Syed Naquib al-Attas mengenai tamadun ?

i. Pencapaian tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur

4. Nyatakan tiga ciri tamadun awal manusia.

i. Petempatan kekal
ii. Kehidupan berorganisasi
iii. Pengkhususan kerja
iv. Sistem pemerintahan
v. Agama dan kepercayaan
vi. Bahasa dan Tulisan

No comments:

Post a Comment