Pages

Friday, August 10, 2012


ANALISIS KERTAS PEPERIKSAAN SPM SEJARAH 1249/2 TAHUN 2004 - 2011
Tingkatan 4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TEMA 1 : TAMADUN AWAL
Bab 1
5
5
1
1
Bab 2
1
1 & 5
1
Bab 3
1
5
TEMA 2 : TAMADUN ISLAM
Bab 4
1
6
5
Bab 5
2
2
2
Bab 6
5
6
2
6
5
Bab 7
6
5
2
Bab 8
1
2
TEMA 3 : EROPAH
Bab 9
6
2
6
Bab 10
6
3
2
8
4 & 6

Tingkatan 5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TEMA 4 :NASIONALISME
Bab 1
3 & 7
7
3
3
7
Bab 2
4
7
7
TEMA 5 :NEGARA MALAYSIA
Bab 3
7
4
3
Bab 4
7
3
7
8
Bab 5
3
8
Bab 6
8
4
Bab 7
8
8
8
3
Bab 8
4
8
9
4
TEMA 6 :MALAYSIA & DUNIA
Bab 9a
9
4
Bab 9b
9
9
9
4
9
9
9

FOKUS PEPERIKSAAN SPM TAHUN 2012 SEJARAH 1249/2
Tingkatan 4

Tema 1 : Tamadun Awal

Bab 1 : Tamadun Hwang Ho (m.s 28 – 33)
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Perundangan
  i.    Rom : Hukum Kanun 12 dan Kod Undang-undang Rom/Justinian (m.s. 46)
 ii.    India : Kitab Dharma Sastra, titah dan perintah diraja dan Tiang Asoka (m.s. 46 – 47)
iii.    China : Han Fei Tzu dan falsafah legalisme serta falsafah Confucianisme (m.s. 47)

Peningkatan Ekonomi**
i.                     Aktiviti perdagangan di Yunani
     ii.    Zaman Graeco-Rom (Zaman Hellenistik) di Rom
     iii.    Aktiviti perdagangan di India & sresthin
     iv.    Aktiviti ekonomi di China – Jalan Sutera Darat dan Jalan Laut
      v.    Penggunaan mata wang dalam ekonomi

Bab 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara
Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal*
  i.    Cara-cara Kedatangan Pengaruh Hindu dan Buddha (m.s. 84 – 85)
 ii.    Pengaruh Hindu dan Buddha dalam Sistem Pemerintahan (m.s. 85 – 87)
iii.    Pengaruh Hindu dan Buddha dalam Kesenian dan Kesusasteraan (m.s. 88 – 95)

Tema 2 : Tamadun Islam

Bab 4 : Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
Penyebaran Islam di Makkah
   i.    Peringkat Penyebaran Islam (m.s. 108 – 109)
  ii.    Cara Penyebaran Islam (m.s. 108 -109)

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam
   i.    Penerimaan Terhadap Islam (m.s. 110 – 111)
  ii.    Penentangan Terhadap Islam (m.s. (111 -113)

Nabi Muhammad s.a.w. Menyelesaikan Masalah (m.s. 113)
Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah
Hijrah
 i.    Sebab dan Tujuan Hijrah (m.s. 121)
 ii.    Kepentingan Hijrah (m.s. 122 – 124)
iii.    “Maal Hijrah” di Malaysia (m.s. 123)

Piagam Madinah**
i.    Kandungan Piagam Madinah (m.s. 124 – 127)
ii.    Kepentingan Piagam Madinah (m.s. 128 – 129)

Perjanjian Hudaibiyah**
i.    Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah (m.s. 133)
ii.    Pembukaan Semula Kota Makkah (m.s. 134 – 135)
iii.    Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah (m.s. 135 – 137)

Bab 7 : Islam di Asia Tenggara
Kedatangan Islam ke Asia Tenggara**
i.                     Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara (m.s. 174 – 178)
ii.                   Penyebaran Islam di Asia Tenggara** (m.s. 179 – 185)

Tema 3 : Tamadun Eropah

Bab 9 : Perkembangan di Eropah
Zaman Gelap di Eropah (m.s. 215 – 216)
Kesan Revolusi Perindustrian di Eropah**
  i.     Kemunculan Golongan Buruh dan Majikan (m.s. 235 – 236)

Bab 10 : Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
Kesan-kesan Dasar Ekonomi
     i.     Pembandaran (m.s. 263 – 264)

Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum (m.s. 264)
Sistem Pendidikan Vernakular (m.s. 265 – 266)

Tingkatan 5
Tema 4 : Nasionalisme

Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
·         Pengenalan Sistem Birokrasi Barat** (m.s. 8 – 13)
·         Perkembangan Nasionalisme Thailand (m.s. 22)

Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua
·         Gerakan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua
                          i.     Gerakan Islah (m.s. 49 – 50)
                          ii.     Kesatuan Melayu Muda dan Ibrahim Haji Yaakob** (m.s. 56)
                         iii.     Melayu Raya atau Indonesia Raya (m.s. 59)
·         Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Kesedaran Kebangsaan (m.s. 50 – 54)
·         Perjuangan Nasionalisme oleh Persatuan-persatuan Melayu** (m.s. 54 – 57)

Tema 5 : Negara Malaysia

Bab 3 : Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa
Warisan Negeri-Negeri Melayu
        i.     Negeri Sembilan – Prinsip Demokrasi dan Persekutuan (m.s. 87 – 88)

Bab 5 : Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957**
·         Suruhanjaya Reid (m.s. 125 -127)
·         Isi-isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 (m.s. 127)
·         Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 (m.s. 128 -130)
·         Peranan Tokoh-tokoh Kemerdekaan* (m.s. 131 – 132)

Bab 6 : Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia**
·         Cadangan Pembentukan Malaysia
·         Factor-faktor pembentukan Malaysia
·         Reaksi Dalam Negeri Terhadap Pembentukan Malaysia
                                                    i.     Singapura (m. s 141 – 142)
                                                   ii.     Brunei (m.s. 145 – 146)
                                                  iii.     Perkara 20 (m.s. 144)

·         Reaksi Negara Luar Terhadap Pembentukan Malaysia
                                                    i.     Indonesia (m.s. 146 – 147)
·         Perjanjian Malaysia 1963
                                                    i.     Akta Malaysia dan Hari Malaysia (m.s. 153 -154)
                                                   ii.     Inti Pati Perjanjian Malaysia 1963 (m.s. 156)

Bab 7 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia
·         Negara Persekutuan
                                                    i.     Pengagihan Kuasa Pentadbiran Malaysia (m.s. 185)
                                                   ii.     Kerajaan Persekutuan (m.s. 186)
                                                  iii.     Kerajaan Negeri (m.s. 187)

·         Lambang-lambang Negara
                                                    i.     Jata Negara (m.s. 187 – 188)
                                                   ii.     Bendera Kebangsaan** (m.s. 189 – 190)

Bab 8 : Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan
·         Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (m.s. 212 – 215)
·         Akta Bahasa Kebangsaan (m.s. 216)
·         Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·         Sukan untuk perpaduan
·         Wawasan 2020** (m.s. 219 – 222)

Tema 6 : Malaysia dan Dunia
Bab 9 : Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa
·         Perang Dunia Pertama** (m.s. 229 – 231)
·         Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa
                     i.     Dasar-dasar Luar Malaysia
o    Asas-asas Penggubalan Dasar Luar Malaysia** (m.s. 237 – 239)
o    Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) (m.s. 253 -254)

o    Malaysia, Filipina dan Indonesia (MAPHILINDO)** (m.s. 254 – 255)

o    Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam ASEAN (m.s. 258 – 260