Pages

Wednesday, April 9, 2014

Latihan Bermodul BAB 1 : Tingkatan 5

BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
PERUBAHAN SISTEM POLITIK
1.       Senaraikan ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara.
Ciri-ciri umum    sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara ialah

F1 menubuhkan ......................................
F2 diketuai ..............................................
F3 menubuhkan ......................................
F4 diketuai ...............................................
F5 pengenalan .........................................

2.       Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Sepanyol  di Filipina.
Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina ialah

F1 wujud pentadbiran .............................................
F2 .......................................................... pemerintah tertinggi
F3 wilayah diketuai ..........................................................
F4 bandar diketuai ...........................................................
F5 barangay disatukan membentuk ................................
F6 diketuai oleh ..............................................................
F7 Encomeindero berperanan mengutip ........................

3.       Senaraikan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia.
Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Belanda di Indonesia ialah

F1 wujud pentadbiran ..................................
F2 diketuai oleh ...........................................
F3 tubuh jabatan ..........................................
F4 tubuh ........................................................... sebagai penasihat
F5 tubuh  ................................... ditubuhkan sebagai langkah ke arah 
kemerdekaan
F6 pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar  ...........................
F7 tetapi diawasi .................................

4.       Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut di Thailand.
Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut di Thailand ialah

F1 melantik................. orang penasihat Barat
F2 melatih .................................
F3 polis dan penasihat kewangan dari .....................
F4 penasihat kastam dari ........................................
F5 penasihat tentera dari ........................................

5.       Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn  
di Thailand.
Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn di Thailand ialah

F1 melantik juruaudit dari ..................................................
F2 menubuhkan Kabinet.....................................................
F3 menubuhkan Majlis .......................................................
F4 menubuhkan Majlis ........................................................
F5 sebagai badan penasihat ..............................


6.       Perubahan dalam sistem pentadbiran di IndoChina kesan penjajahan Perancis.
Perubahan sistem pentadbiran di IndoChina ialah
F1  diketuai .........................................
F2  pemerintah wilayah jajahan ialah ............................................
   F3  pembentukan kerajaan pusat melalui ..............................................
   F4  terdiri daripada  ............................ dan ............................................
   F5  disertai ................................ pada 1904
   F6  pentadbiran dikuasai ........................................
   F7  rang undang-undang diluluskan ......................................................
   F8  kerajaan pusat tidak ........................................................................
   F9  tetapi perlu bayar ............................... dan .....................................

7.       Jelaskan perubahan pentadbiran di Burma setelah kedatangan British.
Perubahan pentadbiran di Burma ialah

F1  Pemerintah tertinggi ialah ...............................................................
F2  Pentadbiran daerah diambil alih oleh ..............................................
F3  memperkenalkan undang-undang ....................................
F4  Majlis ........................... diperkenalkan
F5  Jabatan ditubuhkan iaitu ....................................................................
F6  Pengenalan Akta ................................................................................
F7  dan Akta .............................................................................................
F8  Pengaruh golongan .......................... merosot.
F9  Dinasti ........................................ tersingkir

  
8.       Jelaskan sistem pentadbiran di Tanah Melayu selepas kedatangan penjajah Barat.
Pentadbiran di Tanah Melayu selepas kedatangan Barat ialah

F1   Penaklukan .............................. dan ...............................hapuskan institusi
        Raja
F2   British menggabungkan ............................, .................................... dan
        ................................ menjadi Negeri-negeri Selat (NNS)
F3   NNS diketuai .......................................
F4   dibantu ...............................................
F5   pentadbiran kampung oleh ................................ dikekalkan
F6   Negeri2 Melayu Bersekutu (NNMB) diperkenalkan Sistem ..................
F7   Negeri2 Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) diperkenalkan Sistem
       .......................
F8  Residen dan Penasihat British diletakkan di bawah ................................
F9   tugas residen dan penasihat ialah ..........................................................
       ......................................................
F10 memperkenalkan sistem.............................................
F11  pelaksanaan sistem kutipan ......................................
F12  pembahagian negeri kepada ......................................
F13  penubuhan ...................................................

9.       Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah muslihat imperialis memperkenalkan Sistem Birokrasi Barat?

F1  ........................................................................................
F2 .........................................................................................
F3 .........................................................................................
F4 ..........................................................................................


Nasionalisme di Asia Tenggara

1.       Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme?
F1  Perasaan ......................... akan bangsa dan negara
F2  gerakan membebaskan ........................................

2.       Huraikan faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.
F1   Dasar Penjajahan Barat
i.                     Rasa tidak ..................rakyat
ii.                   Sistem birokrasi  tidak beri ........................ kepada rakyat
iii.                  Mereka kekal dalam ekonomi ...................................
iv.                 Dasar ekonomi .........................penduduk peribumi
v.                   Seperti ............................................... ..........................
vi.                 Dan ...............................................................................
vii.                Penduduk dipaksa menjadi ..................................
viii.              Dasar keterbukaan kemasukan ........................... sebabkan ekonomi dikuasai mereka.
ix.                 Penjajah anggap mereka dalam kelas ...............................
x.                   Hanya bergaul dengan ......................................... tempatan.

F2  Golongan Agama pencetus nasionalisme
i.                     Agama .......................rakyat
ii.                   Menghadapi ...........................budaya Barat dan agama Kristian
iii.                  Gerakan .................... di Indonesia serta Tanah Melayu,
            Persatuan ......................................sebagai alat perpaduan.
iv.                 Gerakan Islah memperjuangkan ...............................................
v.                   Agama ........................menyatukan peribumi menentang Sepanyol

F3  Sistem Pendidikan
i.                     Penjajah amalkan sikap ..................................dalam sediakan kemudahan pendidikan
ii.                   Utamakan sekolah yang gunakan ........................................
iii.                  Di Indonesia, anak .................diberi pendidikan tersendiri
iv.                 Dan diasingkan daripada .....................................
v.                   Bertujuan ............................................................
vi.                 Pendidikan ...................... dan ............................ mengancam sekolah Buddha di Burma
vii.                Di Tanah Melayu, lepasan sekolah vernacular sukar mendapat ........................ berbanding lepasan sekolah inggeris

F4   Kemunculan golongan intelektual
i.                     Golongan yang melanjutkan pelajaran di ........................ dan di
          .........................................
ii.                   Didedahkan dengan idea ....................................... dan .............
iii.                  Pengalaman menyedarkan bahawa penjajah ...................... mentadbir tanah jajahan seperti negara mereka
iv.                 Memimpin gerakan ...........................sekembali ke tanah air
v.                   Menuntut ...................................................dan akhirnya menuntut ........................................

F5  Karya Kesusasteraan
i.                      Menyampaikan mesej .............................. dan ........................
             terhadap penjajah
ii.                   Membangkitkan kesedaran ................. dan ...............................
iii.                  Karya :
-          Filipina : ...............................karya....................................
-          Indonesia : ........................... karya ...................................
-          Indonesia :............................ karya ...................................
-          Tanah Melayu :................................karya ..........................

F6  Pengaruh Media Massa
i.                      .................... dan ..........................sebarkan idea nasionalis
ii.                   Menanam perasaan ..............................................
iii.                  Di Tanah Melayu, ......................, ....................... dan ....................
iv.                 Di Vietnam, ........................................... dan ................................
v.                   Penjajah anggap media massa .......................................................
vi.                 Bertentangan dengan .................................................. di negara mereka sendiri

F7  Perkembangan dalam Sistem Pengangkutan dan Perhubungan
i.                     ............................. dan .............................. mudahkan hubungan di kalangan nasionalis
ii.                   Jalan .................................. dan ......................... menghubungkan kawasan yang terpisah
iii.                  Memudahkan ....................... dan ...................... bertemu dan berbincang

F8  Pengaruh luar
i.                     Kejayaan ....................... menewaskan China dan Russia
ii.                   Bukti negara ................. mengalahkan negara .....................
iii.                  Perjuangan ............................................ di India menentang British member inspirasi
iv.                 Menggunakan strategi enggan ................. dan ..............................
v.                   Gandhi ditangkap dan ............................ oleh British.

3.       Jelaskan ciri nasionalisme tahap pertama .

F1   penentangan secara ......................................
F2   bersifat ......................... dan tidak ...............................................
F3   isu-isu pencetus :
       .................................................
       .................................................
       .................................................
F4   dipimpin golongan ..........................................berpendidikan
       ........................ dan .....................................
F5   menekan kesedaran ............................... daripada
       ............................... politik
F6  tuntutan :
      ..........................................................................
      ..........................................................................
F7  tidak meminta ..................................................

4.       Huraikan cirri-ciri nasionalisme tahap kedua.

F1  gerakan lebih ...............................
F2  sudah ber....................................
F3  dipimpin golongan ...........................................
F4   menuntut .........................................................

5.       Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina

(F1)   Tahap pertama gerakan nasionalisme di Filipina merupakan gerakan ....................... yang dipimpin oleh .............................  (F2) Beliau mempunyai pengaruh yang .............. dan disokong oleh golongan ............................. yang berpendidikan .............................. (F3) Mereka menuntut supaya Filipina dijadikan ..................................................., bangsa Filipina ............................ dan diberikan ...................................................
          (F4) Apabila tuntutan mereka kurang mendapat tindak balas Sepanyol, ....................................... telah menubuhkan........................ pada tahun 1892.  (F5) Tujuannya adalah untuk mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan ........................., ........................ dan ......................... (F6) Kerajaan Sepanyol berasa terancam lantas Jose Rizal ditangkan dan di buang negeri ke ................... di ....................... (f7) Beliau akhirnya dikenakan hukjuman ................ atas tuduhan terlibat dalam gerakan ................................... (F8) Gerakan ini telah mencetuskan gerakan nasionalisme yang lebih ......................... pada tahap  kedua.
6.       Terangkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina.
            (F1)Bermula apabila ............................ ditubuhkan oleh .................................................. (F2) Pertubuhan ini telah memulakan penentangan secara ....................... terhadap Sepanyol. (F3)Matlamat perjuangannya adalah untuk .......................................... dan (F4) mencapai .................................. melalui ..............................
              (F5) Katipunan menggunakan .................................. untuk menyebarkan fahaman revolusi kepada rakyat.  (F6) Akhbar rasmi Katipunan ialah ................................... (F7) Pada tahun 1896, Katipunan melancarkan ............................................... untuk menggulingkan Sepanyol tetapi gagal. (F8) Katipunan menjadi lemah selepas Bonifacio dihukum mati oleh .......................................................pada 1897.
           (F9) Aguinaldo telah bekerjasama dengan ..................................... dan berjaya mengusir Sepanyol pada 1898. (F10)  Situasi ini menyebabkan Filipina dikuasi ............................................. (F11) Aguinaldo mengisytiharkan .............................Filipina pada 1899 tetapi tidak disahkan oleh ................................. (F12) Revolusi diteruskan sehingga Aguinaldo ditangkap. (F13) ........................................... telah dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan kerana partinya, Parti Nasional memenangi pilihan raya pada 1907.

7.       Huraikan perkembangan nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

F1   Tumpuan kepada isu-isu ........................................................
F2    Pendidikan akan dapat ..........................................................
F3    .................................................berusaha memajukan pendidikan 
        Kaum wanita
F4   karya beliau :
       ......................................................................
       ......................................................................
F5   mendedahkan .................................. rakyat Indonesia dan
         ............................ oleh penjajah Belanda.
F5   Perjuangan ini member inspirasi kepada ..........................
F6   Pertubuhan yang terpenting ialah ...................................
F6   matlamat penubuhannya :
i.                     ......................................................................................
ii.                   ......................................................................................
F7   Pertubuhan banyak membina :
i.                     ..........................
ii.                   .........................
iii.                  .........................

8.       Jelaskan perkembangan nasionalisme tahap kedua di Indonesia.
F1   memperlihatkan perjuangan parti-parti politik ......................
F2   seperti :
i.                     ..............................
ii.                   ..............................
iii.                  ..............................
F3  Parti-parti ini lantang menuntut .............................. sekalipun dengan
      Cara .....................................
F4  Parti Nasional Indonesia (PNI) pimpinan ............................. popular
       Perjuangannya dapat mempengaruhi  ...........................................
F5   Belanda bertindak balas .............................. pemimpin radikal
        Termasuk ............................. dan mengharamkan ........................

9.       Jelaskan langkah-langkah penjajah menangani gerakan bersifat radikal.
F1  menangkap dan membunuh pemimpin gerakan
i.                     Filipina -.....................................................
ii.                   Indonesia : ...............................................
iii.                  IndoChina : ...............................................
                ................................................
iv.                 Mengharamkan pertubuhan seperti:
i.                     ...............................
ii.                   ................................
v.                   Membenarkan penubuhan parti-parti politik yang ...................

10.    Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan nasionalisme di negara lain. Jelaskan.

F1   Gerakan nasionalisme di Thailand tahap pertama merupakan :
i.                     .......................................................................................
ii.                   ......................................................................................
F2   Perkembangan sistem pendidikan Barat mendedahkan tentang
i.                     .................................................................
ii.                   .................................................................
iii.                  .................................................................
F3   Kelemahan ........................................................................
F4   Raja Vajiravudh yang bersikap ...........................................
F5   Rakyat tidak ......................................................................
F6   Membawa kepada penubuhan ...................................pada ......
F7   oleh :
i.                     ..........................................................
ii.                   ..........................................................
F8   dan melancarkan ...................................................................
F9    serta menamatkan sistem .....................................................

11.   Huraikan perkembangan nasionalisme tahap kedua di Thailand yang membezakan nasionalisme di negara lain.

F1.  Gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan oleh :
        ......................................................................................
F2.  Perdana Menteri ..........................................................,
F3.  meluluskan undang-undang untuk
i.                     .................................................................................
ii.                   ................................................................................
iii.                  .................................................................................
iv.                 .......................................................................
v.                   .......................................................................
vi.                 .......................................................................
F4.  Nama Siam telah diktukar kepada .......................yang bermaksud
        Tanah Bebas oleh ........................................................
F5.  Thailand bekerjasama dengan Jepun semasa ...............................
F6.  Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayah di
i.                     ......................................................
ii.                   ......................................................

12.   Pada pandangan anda, apakah iktibar yang dapat diperoleh daripada gerakan nasionalisme di Asia Tenggara?

F1 Perjuangan nasionalis yang memperlihatkan :

i.                     .............................................
ii.                   .............................................
iii.                  .............................................

F2.  Faktor penting kejayaan sesuatu perjuangan ialah:

i.                     ...............................................
ii.                   ...............................................
iii.                  ...............................................