Pages

Tuesday, October 8, 2013

CONTOH SOALAN KERTAS 3 SPM 2013


TEMA  UMUM : Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa
Sejak mecapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau.

1.       Pengenalan
Jelaskan latar belakang penglibatan Malaysia dalam menjalinkan hubungan serantau.
2.       Terangkan faktor Malaysia menjalinkan hubungan di peringkat antarabangsa dan serantau.
3.       Huraikan perkembangan hubungan serantau Malaysia melalui
·         ASA
·         MAPHILINDO
·         ASEAN
4.       Jelaskan usaha-usaha Malaysia dalam mewujudkan keamanan serantau
5.       Faedah-faedah yang Malaysia dapat melalui hubungan serantau.
6.       Isu di peringkat ASEAN dan penelesaian ang diambil Malaysia
7.       Iktibar
8.       Rumusan

No comments:

Post a Comment