Pages

Tuesday, November 8, 2011

Ramalan ?...

Tingkatan 4

1. Zaman Prasejarah

· Istilah arkeologi

· Cirri-ciri Zaman Neolitik

· Ciri-ciri dan peraalatn Zaman Logam

2. Tamadun Indus

 • Dua Bandar terancang
 • Keisitimewaan Bandar terancang
 • Kejayaan masyarakat Indus membina Bandar terancang
 • Cirri-ciri Bandar sekarang..

3. Tamadun China

· Sistem pemerintahan Shih Huang Ti

· Sumbangan dalam pertanian – Kolar Kuda

· Pembangunan pertanian di China

· Sumbangan dalam perusahaan

4. Falsafah

· Tokoh-tokoh falsafah

· Sumbangan tokoh falsafah

5. Pengaruh Hindu-Buddha

· Dalam sistem pemerintahan

· Kepentingan bahasa Sanskrit

· Batu bersurat

· Peranan telaga batu

6. Hijrah

· Pandangan orientalis barat

· Hujah menolak orientalis barat

· Sebab dan tujuan hijrah

· Kepentingan hijrah

7. Penyebaran Islam

· Secara rahsia

· Peranan Saidina Abu Bakar

· Sebab Islam diterima

· Langkah Nabi melaksanakan perintah Allah

8. Khalifah Ar Rasyidin

· Keperibadian Khalifah Uthman dan Khalifah Ali

· Sumbangan Khalifah Uthman dan Khalifah Ali

9. Zaman Gelap di Eropah

· Pengertian

· Cirri-ciri

· Persamaan feudalisme Eropah dengan feudalisme di Tanah Melayu

10. Undang-undang Tanah

· Tujuan British perkenalkan undang-undang tanah

· Akta Perlindungan tanah peribumi Sarawak

· Kesan pengenalan akta

· Pembahahian tanah

Ramalan Esei

Pertembungan Tamadun

 • - Cara-cara pertembungan Tamadun Islam dengan tamadun lain dunia
 • - Kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain

Hijrah

 • - Sebab-sebab berlakunya hijrah
 • - Kepentingan peristiwa hijrah kepada perkembangan agama Islam
 • - Bagaimana kecemerlangan boleh dicapai melalui konsep hijrah

Kemasukan buruh Cina dan India

 • - Faktor-faktor mendorong kemasukan buruh India dan Cina
 • - Cara kemasukan buruh Cina dan India

Pembandaran dan Masyarakat Majmuk

 • - Faktor kemuncuan Bandar-bandar baru di Tanah Melayu
 • - Cirri-ciri masyarakat berbilang kaum
 • - Cara mengatasi masalah perkauman/perpaduan kaum

1 comment: