Pages

Wednesday, May 11, 2011

Sistem Sosial : Rom

Di Rom,sistem sosialnya dibahagikan kepada warganegara Rom,bukan warganegara Rom dan hamba.Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada oang Rom dan bukan warganegara Rom pula ialah penduduk yang ditakluki.

>>PENDUDUK ROM<<

No comments:

Post a Comment