Pages

Sunday, February 13, 2011

TAJUK FOKUS SPM 2011

TINGKATAN 5

TEMA 10k

BAB 1
1. Perubahan sistem politik
- Ciri-ciri Birokrasi Barat
2. Pentadbiran di Indonesia, IndoChina dan Filipina
3. Tahap-tahap Nasionalisme
- Indonesia
- IndoChina
- Filipina
- Burma
4. Nasionalisme di Thailand

BAB 2
1. Penentangan di Sarawak,Kelantan dan Terengganu
2. Faktor-faktor Pemangkin Nasionalisme
3. Gerakan Islah
4. Peranan Akhbar, Majalah dan Novel
5. Perjuangan Persatuan-persatuan Melayu

TEMA 11

Bab 3
1. Ciri-ciri Negara dan Bangsa
2. Warisan Negeri-negeri Melayu
- Undang-undang Tubuh Terengganu
- Sistem Jemaah Menteri Kelantan
- Sistem Demokrasi Negeri Sembilan

Bab 4
1. Malayan Union
- Sebab penubuhan
- Ciri-ciri Malayan Union
- Sebab-sebab Penentangan orang Melayu
- Sebab-sebab goloongan radikal menyokong Malayan Union
2. Persekutuan Tanah Melayu
- Langkah-langkah penubuhan
3. Pergerakan Politik di Sabah dan Sarawak

Bab 5
1. Suruhanjaya Reid
2. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
- Kandungan
- Kepentingan

Bab 6
1. Pembentukan Malaysia
- Cadangan
- Faktor Pembentukan
- Reaksi Dalam Negeri
- Langkah-langkah Pembentukan Malaysia
2. Suruhanjaya Cobbold
3. Perjanjian Malaysia 1963

Bab 7
1. Badan Pemerintah (Eksekutif)
2. Badan Perundangan
3. Proses meluluskan undang-undang
4. Pilihan Raya
- Peranan SPR
- Syarat menjadi calon
- Syarat menjadi pengundi
5. Lambang Negara

Bab 8
1. Rancangan Pembangunan Lima Tahun
- Peranan agensi-agensi
2. Rukun Negara
- Proses pembentukan
- Matlamat
- Prinsip
3. Dasar Pendidikan
- Penyata Razak
- Penyata Rahman Talib
- Laporan Kabinet
4. Perpaduan Bangsa
- Akta Bahasa Kebangsaan
- Sukan untuk Perpaduan
- Kebudayaan Kebangsaan
5. Wawasan 2020
- 9 Cabaran

TEMA 12

Bab 9
1. Perang Dunia Pertama
- Sebab
- Kesan
2. Perang Dingin
3. Dasar Luar Malaysia
- Faktor Penggubalan Dasar Luar Malaysia
4. Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa: Peranan dan sumbangan Malaysia
- Komanwel
- OIC
- NAM
- Negara Selatan-selatan
5. Cabaran Masa Depan:
- ICT
- k-masyarakat

1 comment: