Pages

Friday, January 13, 2012

Soalan Sejarah SPM 2011

Soalan Struktur.

1. Gambar berikut menunjukkan tapak dua buah bandar terancang dalam Tamadun Indus.
a) Senaraikan dua contoh bandar terancang dalam tamadun tersebut.

i. .....................................................................

ii. .....................................................................
(2 markah)

b) Nyatakan ciri bandar terancang dalam tamadun tersebut.

i. .....................................................................................................

ii. .....................................................................................................
(2 markah)

c) Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat Tamadun Indus mampu membina
bandar terancang?

i. .................................................................................................................................

ii. .................................................................................................................................
( 2 markah)

d) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pembinaan bandar terancang
terhadap kehidupan manusia?

i. ...............................................................................................................................

ii. ..............................................................................................................................
(2 markah)

e) i. Adakah bandar di daerah atau kawasan tempat tinggal anda dibina secara
terancanng?

...................................................................................................................
(1 markah)

ii. Beri alasan anda.

..................................................................................................................
(1 markah)

2. Pendidikan formal telah berkembang pesat dalam kalangan masyarakat Melayu
di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.

a) Apakah yang anda faham tentang pendidikan formal?

i. ...................................................................................................................
(1 markah)

b) Nyatakan dua ilmu Islam yang diajar dalam pendidikan formal masyarakat Melayu
tradisional.

i. ....................................................................................................................

ii. ...................................................................................................................
(2 markah)

c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pendidikan formal
masyarakat Melayu berkembang selepas kedatangan Islam?

i. .........................................................................................................................

ii. ........................................................................................................................
(2 markah)

d) Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan formal penting dalam kehidupan
manusia sepanjang zaman?

i. ............................................................................................................................

ii. ............................................................................................................................

iii. ...........................................................................................................................
(3 markah)

e) Apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat tidak mendapat pendidikan
yang sempurna?

i. ........................................................................................................................

ii. ........................................................................................................................
(2 markah)


3. Berikut adalah lirik lagu kebangsaan negara kita.

Negaraku
Tanah tumpahnya darahku
Rakyat hidup bersatu dan maju
Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan
Raja kita selamat bertakhta
Rahmat bahagia
Tuhan Kurniakan
Raja kita selamat bertakhta

a) Apakah tajuk lagu kebangsaan negara kita ?

....................................................................................
(1 markah)

b) Bagaimanakah anda menghormati lagu tersebut ketika dinyanyikan?

i. ....................................................................................................

ii. ...................................................................................................
(2 markah)

c) Berdasarkan pemahaman anda, jelaskan mesej yang terkandung dalam lirik lagu tersebut?

i. ........................................................................................................

ii. ........................................................................................................
(2 markah)

d) Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda berusaha untuk melaksanakan
mesej di 3 (c) dengan berkesan?

i. ..............................................................................................................

ii. ..............................................................................................................
(2 markah)

e) Sebagai warganegara yang patriotik, apakah perasaan anda ketika mendengar lagu
kebangsaan kita berkumandang?

........................................................................................................................
(1 markah)

Beri dua alasan mengapa anda berperasaan demikian.

i. .........................................................................................................................

ii. .......................................................................................................................

4. Negara kita menjadi tumpuan buruh luar pada kurun ke-19.

a) Mengapakah negara kita menjadi tumpuan buruh luar pada kurun ke-19?

i. ...............................................................................................................

ii. ...............................................................................................................
(2 markah)

b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kedatangan buruh
terhadap negara kita sebelum merdeka?

i. ..............................................................................................................

ii. .............................................................................................................
(2 markah)

c) Pada pandangan anda, mengapakah selepas merdeka sehingga kini, negara kita
masih lagi menjadi tumpuan buruh warga asing?

i. ................................................................................................................

ii. ...............................................................................................................
(2 markah)

d) Apakah kesan baik dan kesan buruk kedatangan warga asing ke negara kita seperti
yang anda lihat sejak kebelakangan ini?

Kesan baik :

i. ................................................................................................................

ii. ................................................................................................................
(2 markah)

Kesan buruk :

i. .................................................................................................................

ii. ................................................................................................................
(2 markah)

2 comments: