Pages

Friday, November 7, 2014

CONTOH SOALAN KBAT SPM 2012 DAN 2013

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) – ARAS APLIKASI

Kepentingan / manfaat / faedah / kesan / kebaikan
Penerangan
Jawapan bagi soalan ini adalah sama dengan:
  i) Ciri-ciri
  ii) Syarat-syarat
  iii) Isi kandungan
  iv) Maksud

BAHAGIAN A (STRUKTUR)
Tingkatan 4
Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah
2. (c) Nyatakan tiga kesan sekiranya masyarakat Malaysia mengamalkan amalan jahiliah.

         i)………………………………………...……........................

         ii)…………………………………………..........................
     
        iii)...…………………………………………………………….
                                                                                                                                    [ 3 markah ]

Tingkatan 5
Bab 1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
3. (d) Jelaskan kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat nasionalisme yang
          tinggi.

            i)……………………………………………...............

            ii)……………………………………………………                                                                                                                                                                                                       [ 2 markah ]

BAHAGIAN B (ESEI)
Tingkatan 5
Bab 1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
8. (b) Terangkan kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap penduduk tempatan di Asia Tenggara sebelum mencapai kemerdekaan.                                                                                   [ 4 markah ]

        

No comments:

Post a Comment