Pages

Tuesday, April 12, 2011

Tajuk-Tajuk Fokus SPM 2011

TINGKATAN 4

Tema 7

Bab 1

 1. Tamadun Indus – bandar terancang & sumbangan
 2. Tamadun Hwang Ho – sumbangan

Bab 2*

 1. Sumbangan Tamadun Rom (Ekonomi, seni bina, pendidikan, teknologi, sukan)
 2. Sumbangan Tamadun China( Perundangan, ekonomi, seni bina, pendidikan, teknologi)*
 3. Sumbangan Tamadun India( Perundangan, ekonomi, seni bina, pendidikan, teknologi)*

Bab 3

Cara kedatangan agama Hindu-Buddha

 1. Pengaruh Hindu-Buddha – pemerintahan , bahasa Sanskrit, seni bina*

Tema 8

Bab 4

Cara penentangan terhadap Islam & cara Nabi atasi

Bab 5*

Perjanjian Aqabah 1 & 2 – sebab, kandungan, kesan*

 1. Hijrah
 2. Pagam Madinah
 3. Strategi penyebaran Islam di Madinah
 4. Peperangan dalam Islam *
 5. Pembukaan Kota Makkah – kepentingan

Bab 6

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin

 1. Bani Abbasiyah
 2. Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain – sebab, cara, kesan

Bab 7

Cara-cara penyebaran

 1. Pengaruh Islam- pemerintahan & pentadbiran, perdagangan, pendidikan, kesenian

Bab 8*

 1. Pengaruh Islam terhadap politik - pentadbiran*
 2. Pengaruh Islam terhadap sosio budaya - pendidikan, kesusasteraan
 3. Pengaruh Islam terhadap ekonomi

Tema 9

Bab 9

Zaman Gelap – ciri-ciri*

 1. Reformation – sebab & kesan
 2. Revolusi Pertanian & Perindustian – sebab & kesan
 3. Imperialisme Barat di Asia - faktor & kesan

Bab 10*

Ciri-ciri ekonomi sara diri dan komersial

 1. Getah
 2. Kedatangan Buruh : cara & sebab/faktor kemasukkan*
 3. Institusi Kewangan & bank : peranan bank
 4. Undang-undang Tanah di Tanah Melayu, Sabah & Sarawak*
 5. Dasar terhadap pekebun kecil
 6. Dasar terhadap penanam padi
 7. Pembandaran : faktor kemunculan*
 8. Sistem pendidikan vernakular
 9. Sistem pengangkutan : faktor & kesan
 10. Perkhidmatan kesihatan – usaha kerajaan, peranan Sanitary Board

No comments:

Post a Comment