Pages

Saturday, July 9, 2011

Ulang Kaji dan Latih Tubi

Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Tamadun Indus

Tamadun Hwang Ho

Cirri-ciri dan Sumbangan Tamadun

TAMADUN INDUS

1. Namakan Bandar terancang dalam tamadun Indus.

F1 Mohenjo Daro

F2 Harappa

2. Nyatakan ciri-ciri Bandar terancang Tamadun Indus

Ciri-ciri Bandar terancang Tamadun Indus ialah:

F1 terbahagi kepada dua bahagian

F2 dikelilingi tembok

F3 bahagian utama pusat pentadbiran

F4 tempat mandi awam untuk upacara ritual

F5 tempat penyimpanan hasil pertanian

F6 bahagian kedua kawasan perumahan

F7 bandar disusun mengikut blok segi empat

F8 jalan raya yang lurus

F9 sistem kumbahan terancang

F10 rumah mempunyai bilik mandi dan tandas

F11 air dan kumbahan disakir melaluin longkang

F12 bahan buangan dihantar ke pusat buangan

3. Apakah factor perkembangan Bandar terancangan Tamadun Indus?

Factor perkembangan Bandar terancang Tamadun Indus ialah

F1 maju dalam bidang geografi dan matematik

F2 kemajuan dalam pembinaan

F3 sumbangan Tamadun Mesir dan Mesopotamia

F4 kemahiran membuat batu bata

F5 cintai keamanan

4. Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat keterbukaan masyarakat Tamadun Indus?

Iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat keterbukaan masyarakat Tamadun Indus ialah

F1 perlu cintakan ilmu

F2 perlu gigih dan rajin

F3 perlu pertukaran teknologi

F4 perlu kreatif dan inovatif

F5 menjalin hubungan diplomatic

F6 sedia menerima pengaruh baik

F7 menjalin hubungan perdagangan

F8 pengaruh luar disesuaikan dengan suasana

Tempatan

F9 membentuk masyarakat bersatu padu

5. Apakah kemahiran masyarakat Tamadun Indus yang boleh dicontohi untuk mencapai kecemerlangan negara?

F1 membina Bandar terancang – Mohenjo Daro

F2 penggunaan blok-blok bentuk segi empat

F3 membina rangkaian jalan raya lurus

F4 mahir dalam ilmu geometri, kesenian,

matematik dan seni bina

F5 teknik pembakaran batu bata- suhu tinggi

F6 mahir dalam teknologi kumbahan

F7 kreativiti menggunakan sumber alam

F8 mengekploitasi sumber alam – Sg Indus

F9 meningkatkan mutu bahan binaan

F10 membuat tembok dan terusan

TAMADUN HWANG HO

6. Namakan ciri-ciri pemerintahan dalam Tamadun Hwang Ho.

Ciri-ciri pemeringtahan Tamadun Hwang Ho ialah

Dinasti Shang

F1 pemerintahan beraja berkuasa mutlak

F2 anak lelaki raja pengganti raja/saudara lelaki

F3 mengikut putaran dinasti

F4 kerana mendapat mandat dari tuhan

F5 dinasti Shang hilang mandat kerana zalim

F5 raja dibantu oleh bangsawan

F6 raja dibantu oleh pegawai kerajaan

Dinasti Chou

F1 diketuai raja

F2 dibantu ketua menteri

F3 wilayah diketuai pembesar feudal

F4 ketua agama menjalankan upacara pengorbanan

F5 pembesar diikat oleh raja melalui ikrar taat setia

F6 memberi hadiah dan bantuan ketenteraan

semasa peperangan

F7 hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa,

hamba , binatang

7. Apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian?

Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ialah

F1 memperkenalkan sistem pengairan

F2 memperkenalkan alat pertanian daripada besi

F3 mencipta cangkul

F4 menggunakan sabit

F5 memperkenalkan teknologi pembajakan

F6 memperkenalkan batas untuk tanaman

No comments:

Post a Comment