Pages

Wednesday, September 24, 2014

PANDANGAN TENTANG KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM DEMOKRASI

Thursday, July 26, 2012

Kelebihan dan Kelemahan sistem demokrasi berparlimen.

Pengenalan Sistem pemerintahan demokrasi amat bermakna bagi sesebuah negara yang mendaulatkan kebebasan rakyat. Ianya menggambarkan suatu sistem yang memberi keutamaan kepada suara dan kehendak majoriti rakyat. Istilah popular demokrasi ialah “ kerajaan rakyat, dari rakyat untuk rakyat Dalam sistem demokrasi yang berkuasa ialah rakyat. Rakyat yang akan menentukan siapakah yang akan membentuk dan menerajui kerajaan. Demokrasi mempunyai makna yang bertentangan dengan autokrasi. Sepanjang sejarah dunia telah wujud pelbagai doktrin demokrasi yang diamalkan oleh masyarakat dunia. Walaupun diketahui secara hakikatnya demokrasi bukanlah jenis pemerintahan yang dominan dalam sejarah dunia tetapi sejak kebelakangan ini, pemerintahan berbentuk demokrasi adalah yang paling dominan. 3 klasifikasi utama demokrasi yang wujud atau pernah wujud ialah natural right democracy, democratic liberalism, dan contemporary demokrasi Demokrasi adalah merupakan satu struktur atau cara masyarakat disusun, selain itu juga corak pemerintahan sebuah negara adalah ditentukan oleh rakyat atau lebih dikenali sebagai pemerintahan rakyat. Sepertimana dikatakan oleh Abrahim Lincoln bahawa demokrasi adalah sebuah pemerintahan rakyat, yang berfungsi untuk rakyat. Demokrasi Berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara manakala rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihanraya. Mereka berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara telah mengatakan sebagai sebuah negara demokrasi yang mengamalkan demokrasi rakyat serta menjunjung kepentingan rakyat semasa memperkenalkan dasar mahupun pelbagai amalan,termasuk menindas rakyat. Pada dasarnya tidak semua negara demokrasi yang mengamalkan pemerintahan rakyat mendatangkan kebaikan seperti suasana aman atau harmoni dalam kehidupan rakyat. Definisi Banyak takfsiran telah diberikan mengenai demokrasi dan boleh dirumusan sebagi satu corak pemerintahan atau amalan yang membolehkan rakyat mengemuakakan kehendak tanpa sekatan, namun begitu rakyat sedar tidak semua pemintaan akan ditunaikan sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh itu lebih tepat sebagai kerajaan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu juga kerajaan demokrasi bermaksud pemerintah dan rakyat mesti berkerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Demokrasi bermaksud pelbagai. Iaitu bebas membuat pilihan, mempunyai hak untuk membuat sesuatu dan lain lain. Bangsa Yunani yang memperkenalkan istilah demokrasi menakrifkan demokrasi dalam dua perkataan. Demos, rakyat dan kratein, memerintah, rakyat memerintah. Ini disokong oleh Abe Lincoln melalui kenyataannya “ a people’s government, a government by the people, for the people. Seorang professor falsafah Carl Cohen 1931 di University of Michigan melalui bukunya demokrasi ( 1971 ) memberi tafsiran demokrasi sebagai satu bentuk kerajaan komuniti yang mana ahli dalam komuniti tersebut boleh terlibat sama secara sama rata dan saksama dalam melakukan keputusan keputusan yang melibatkan ahli komuniti secara lansung. Untuk perbincangan selanjutnya adalah mengenali kelebihan dan kelemahan sistem demokrasi berparlimen. Demokrasi dianggap sebagai satu amalan yang baik dan disanjung kerana beberapa faktor. Demokrasi prihatin atau peka kepada kepentingan rakyat. Tidak seperti corak pemerintahan seperti monarki, diktator dan autokrasi yang memberi keutamaan kepada golongan minoriti yang memegang kuasa atau memerintah. Demokrasi tidak mengambil kira kepentingan golongan tertentu kerana ia mengganggap semua lapisan masyarakat adalah sama dan layan sama harus diberikan. Selain itu rakyat biasa dianggap sebagai golongan yang hadrus diberi keutamaan dalam segala lapangan pemerintahan supaya rakyat tidak merasakan diri mereka rasa tertindas. Sebagai contoh rakyat digalakan untuk terlibat sama dalam menenetukan apa dasar atau polisi kerajaan, bahkan juga rakyat berhak untuk untuk membantah segala cadangan kerajaan jika kerajaan tidak dapat memenuhi kehendak rakykmatat atau menyeleweng daripada dasar yang telah dipersetujui. Demokrasi diasaskan atas prinsip kesamaan Dari aspek hak, setiap rakyat dianggap mempunyai hak yang sama serta berhak untuk menikmati kemudahan dan perkhidmatan yang sama dan oleh itu di negara demokrasi bagi rakyat yang masih mundur maka disediakan keistimewaan seperti pembangunan supaya jurang dapat di kurangkan. Ada penyokong demokrasi menentang pendapat yang menyatakan bahawa demokrasi memberi keistemewaan kedudukan individu kerana asas kebebasan adalah hak manusia adalah sama rata. Disamping itu demokrasi menolak pendapat bahawa terdapat manusia dilahirkan sebagai hamba dan kaum elit memiliki hak kebebasan. Semua rakyat bebas bertindak dalam proses kerajaan. Penglibatan dalam kerajaan demokrasi boleh membangunkan pemikiran seseorang dalam tindak-tanduknya dan boleh mengelakkan rakyat merasa rendah diri. Kerajaan demokrasi mengambil kira kebajikan awam serta dibenarkan untuk bertindak terhadap kerajaan seperti pemilihan dalam pengundian awam. Demokrasi menjaminkan kebebasan sebagai hak asasi Corak pemerintahan, demokrasi lebih terbuka dari segi memberi hak kebebasan kepada rakyat berbanding pemerintahan yang lain. Kebebasana yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak serta boleh melakukan sewenang-wenangnya dalam setiap aspek. Bagaimanapun kebebasan merupakan asas yang paling utama dalam segala hak yang lazim kerana tidak semua manusia dapat memilih dan menentukan sendiri cara yang baik dan buruk bagi diri mereka. Demokrasi memberi hak untuk memilih pemerintah Dalam Declaration Of Independence of 1776 , Jefferson menegaskan bahawa rakyat mempunyai hak untuk memilih bentuk kerajaan yang disukai dan membaikinya apabila pemerintah tersebut tidak lagi mendapat menjamin keselamatan. Tindakan demokrasi memberi ruang kepada orang awam dalam memilih kerajaan adalah kerana sejarah mendedahkan bahawa kerajaan yang diperintah oleh minoriti telah banyak menimbulkan masalah seperti melakukan penindasan. Demokrasi menggalakkan pembangunan diri rakyat. Tingkah laku individu bukan sahaja boleh mempengaruhi bentuk kerajaan malahan juga pemerintahan rakyat dianggap lebih baik dalam membangunkan sifat-sifat yang dikehendaki. Demokrasi bertindak ke atas individu supaya menjadikan mereka berfikiran masyarakat dan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah rakyat serta menjadikan rakyat yang aktif menjadi pasif. Pendapat yang mengatakan bahawa golongan elit bersikap lebih rasional daripada kebanyakan manusia lain telah ditolak berasaskan sejarah , ini kerana fikiran yang waras yang menentukan sikap seseorang sedangkan bijak pandai lebih bertindak tidak rasional. Bagaimanapun ada juga berpendapat bahawa rakyat biasa yang memerintah telalu banyak berpersangka serta menimbulkan dan bertindak secara tidak rasional berbanding kaum elit. Bagi penyokong demokrasi mereka berpendapat sebaliknya kerana mereka yang dipilih sebagai wakil adalah yang terbaik. Demokrasi Membaiki Taraf Hidup Tuduhan yang mengatakan bahawa demokrasi sebagai penghalang kemajuan sebuah negara telah menerima reaksi yang negatif, ini kerana demokrasi berparlimen telah membuktikan bahawa banyak perubahan pembangunan dalam sebuah negara dan kemajuan hidup masyarakat masa kini telah berubah melalui pembangunan yang berterusan ternyata menguntungkan rakyat dan kini rakyat boleh berbangga dengan kemajuan yang telah dicapai. Rakyat telah mendapat faedah yang besar kerana membuat pilihan yang bijak dalam menentukan kerajaan yang memerintah dalam negara demokrasi. Kerajaan yang dibentuk oleh rakyat boleh menjamin kehidupan dan impian mereka yang tercapai dalam pelbagai aspek, kemajuan ekonomi, sosial, politik, pentadbiran, komunikasi, dan pendidikan merupakan asas yang penting dalam landasan sebenar menuju kearah kejayaan dan kecemerlangan hidup dan terus menerus menikmati kualiti hidup yang semakin tinggi. Demokrasi merupakan corak pemerintahan yang cekap dan berkesan Walaupun ada beranggapan kemungkinan demokrasi tidak cekap dalam pentadbiran pemerintahan namun demokrasi mensyaratkan sesiapa sahaja yang mempunyai keupayaan dan kecekapan boleh melibatkan diri dalam politik. Persetujuan asas perlu ada dalam setiap peraturan yang dikeluarkan oleh masyarakat dan kerajaan Perhubungan politik dalam institusi kerajaan perlu adil dan rakyat berhak untuk membantah cadangan kerajaan jika kerajaan tidak dapat memenuhi kehendak rakyat. Dalam demokrasi, yang orang aktif akan dipilih dari semasa ke semasa dan rakyat berpeluang mengikuti proses ini melalui pemilihan. Peluang ini merupakan platform kebebasan dan kebebasan yang dimaksudkan adalah hak politik yang membolehkan rakyat menentukan pemerintah dalam pilihanraya Demokrasi Menggalakkan Semangat Berkerjasama Salah satu cara yang terbaik untuk menyatupadukan rakyat melalui demokrasi dengan menghubungkaitkan individu dengan kumpulan untuk tujuan sosial. Proses amalan serta yang dipratikkan seperti pungutan suara ramai serta bentuk perundangan dibuat oleh perwakilan. Rakyat diberi kuasa untuk memiliki pertubuhan dan pertubuhan boleh melibatkan diri dalam kerajaan melalui harapan rakyat bagi memastikan rakyat dan pendapat diterima Perubahan sosial, politik dan ekonomi melalui demokrasi Jika ada apa-apa perubahan yang ingin dilakukan mesti mendapat sokongan daripada rakyat. Pemimpin yang bijak menggunakan peluang ini akan lebih berjaya dalam membangunkan negara dan memajukan rakyat. Namun jika ada penghalang yang boleh mengagalkan hasrat ini maka ia perlu disingkirkan demi kepentingan rakyat dan seorang pemimpin yang berwibawa pasti dapat menggalakkan rakyat untuk menerima pandangannya mengenai perubahan sosial, politik serta ekonomi denemi kepentingan rakyat dan negara. Apa pun bentuk demokrasi yang diamalkan oleh dalam pemerintah sebuah negara yang penting ialah terpulang kepada rakyat untuk menerima dan mengikuti dasar kerajaan dalam menjalankan tugas dan berfungsi sebagai kerajaan. Kelemahan demokrasi Kelemahan demokrasi berpunca daripada dua aliran yang mempunyai pandangan berbeza mengenai demokrasi serta mengandaikan bahawa sesuatu yang mustahil diwujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan ideologi demokrasi tulen manakala ada yang bersetuju bahawa amalan demokrasi dapat dicapai melalui kritikan serta memberi kuasa kepada golongan tertentu kebebasan perlu dikawal oleh pihak berkuasa. Demokrasi berparlimen bukan bentuk pemerintahan majority seperti disyaratkan dalam cirri-ciri asas demokrasi kerana ia tidak wujud demokrasi seperti perhimpunan perwakilan, pilihanraya dan melibatkan persaingan antara kumpulan bersekepntingan. Selain itu kebebasan dalam sesuatu perkara dihadkan kerana adanya peraturan untuk mengawal tindkan tersebut. Memudahkan perebutan kuasa antara kumpulan atau parti politik, akibat dari itu menimbulkan konflik serta perpecahan rakyat kerana demokrasi memberikan kebebasan berpolitik. Masalah ada dikalangan pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak peka untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan tidak mementingkan kebajikan rakyat kerana mementingkan kariernya. Akibatnya kepentingan rakyat tidak diutamakan walaupun mereka sedar dan ini sering berlaku apabila rakyat tidak menyedari apa yang berlaku dalam politik Sebagai kesimpulan untuk mewujudkan sebuah negara yang mengamalkan atau dikatakan sebuah negara demokrasi yang mutlak merupakan sesuatu yang sukar dijelaskan kerana dalam pembentukan sebuah negara memerlukan satu keadaan tidak berlakunya bias dalam sistem pemerintahan. Demokrasi pada masa kini bergantung kepada pilihan raya sepertimana diadakan dengan pengelibatan rakyat untuk menentukan siapa yang akan memerintah. Pada amnya demokrasi merupakan satu sistem pemerintahan yang terbaik kerana mengekalkan sistem pemerintahan yang sama bagi semua individu jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain. P

No comments:

Post a Comment