Pages

Wednesday, September 24, 2014

FOKUS SPM 2014

DARIPADA BLOG CIKGU ZAKARIA

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 – 2013


TEMA
BAB
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

7.1
1
ESE
STR
STR
STR
FOKUS
2
STR
FOKUS
7.2
3
STR
ESE
STR
ESE

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS

SPM 2010 :          Tamadun Mesopotamia
SPM 2011 :          Tamadun Indus
SPM 2012 :          Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara
SPM 2013 :          Tamadun Indus
SPM 2013 :          Kerajaan Maritim

FOKUS SPM 2014  : 2 SOALAN

TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 7 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 1 : Maksud dan Ciri Tamadun
BAB 1 : Tamadun Hwang Ho
BAB 2 : Peningkatan Tamadun (Pemerintahan dan Pentadbiran)
BAB 2 : Peningkatan Tamadun (Peningkatan Ekonomi)
BAB 2 : Peningkatan Tamadun (Peningkatan Pendidikan)
BAB 3 : Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

PILIHAN KEDUA
BAB 1 :  Tamadun Mesir Purba
BAB 2 :  Peningkatan Tamadun (Perundangan)
BAB 2 :  Peningkatan Tamadun (Perluasan Kuasa)
BAB 3 :  Kerajaan Agraria

TEMA 8 (BAB 4 – BAB 8) TINGKATAN EMPAT

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 – 2013

TEMA
BAB
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8.1
4
ESE
ESE
STR
8.2
5
STR
ESE
8.3
6
STR
ESE
FOKUS
8.4
7
ESE
STR
FOKUS
8.5
8
STR
STR
ESE
FOKUS


TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS

SPM 2010 :          Kehidupan Nabi Muhammad Sebelu Menjadi Rasul
SPM 2010 :          Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
SPM 2011 :          Kerajaan Bani Umaiyah
SPM 2011 :          Pengaruh Kedatangan Islam (Pendidikan)
SPM 2012 :          Pertembungan Tamadun
SPM 2013 :          Zaman Jahiliah
SPM 2013 :          Pembukaan Semula Kota Makkah

FOKUS SPM 2014  : 2 SOALAN

TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 8 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 6 : Khulafa ar-Rasyidin
BAB 6 : Kerajaan Bani Abbasiyah
BAB 7 : Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
BAB 7:  Penyebaran Islam di Asia Tenggara
BAB 8 : Pengaruh Islam di Tanah Melayu (Ekonomi)
BAB 8 : Pengaruh Islam di Tanah Melayu (Sistem Pemerintahan)

PILIHAN KEDUA
BAB 4 :  Penyebaran Islam di Makkah
BAB 5 :  Piagam Madinah
BAB 6 :  Kerajaan Turki Uthmaniyah
BAB 8 :  Pengaruh Islam di Tanah Melayu (Cara Hidup)

TEMA 9 (BAB 9 – BAB 10) TINGKATAN EMPAT

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 – 2013

TEMA
BAB
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9.1
9
STR
STR
STR ESE
ESE
FOKUS
9.2
10
ESE
STR ESE
ESE

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 :          Penjelajahan dan Penerokaan
SPM 2011 :          Kerajaan Bani Umaiyah
SPM 2011 :          Ekonomi Dagangan (Penggunaan Buruh Luar)
SPM 2011 :          Perusahaan Getah
SPM 2012 :          Revolusi Pertanian
SPM 2013 :          Dasar British Terhadap Pertanian  (Undang-undang Tanah)

FOKUS SPM 2014  : 1 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 9 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 9 : Zaman Gelap di Eropah
BAB 9 : Revolusi Perindustrian di Eropah
BAB 10 :Ekonomi Tradisional dan Ekonomi Dagangan
BAB 10: Kesan Dasar Ekonomi British (Pendidikan Vernakular)

PILIHAN KEDUA
BAB 9 :  Gerakan Reformation
BAB 9 :  Penerokaan dan Penjelajahan
BAB 10 :Kesan Dasar Ekonomi British (Pembandaran & Masyarakat Majmuk)

TEMA 10 (BAB 1 – BAB 2) TINGKATAN LIMA

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 – 2013
TEMA
BAB
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
10.1
1
STR
STR
ESE
STR
ESE
FOKUS
10.2
2
ESE
ESE
ESE
STR
FOKUS

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 :          Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British  (di Perak dan di Pahang)
SPM 2011 :          Tiada Maklumat
SPM 2012 :          Nasionalisme di Asia Tenggara
SPM 2012 :          Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British
SPM 2013 :          Birokrasi Barat di Asia Tenggara
SPM 2013 :          Gerakan Islah

FOKUS SPM 2014  : 2 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 10 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 1 : Imperialisme Barat di Asia Tenggara
BAB 1 : Nasionalisme di Asia Tenggara
BAB 2 : Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Nasionalisme
BAB 2:  Perjuangan Persatuan Melayu

PILIHAN KEDUA
BAB 1 :  Birokrasi Barat di Asia Tenggara (Filipina & IndoChina)
BAB 2 :  Perjuangan Pemimpin Tempatan Menentang British  (di Pahang dan Terengganu)

TEMA 11 (BAB 3 – BAB 8) TINGKATAN LIMA

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 – 2013
TEMA
BAB
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11.1
3
ESE
STR
STR
ESE
11.1
4
STR
ESE
ESE
ESE
FOKUS
11.1
5
ESE
FOKUS
11.1
6
STR
ESE
11.2
7
ESE
ESE
STR
STR
FOKUS
11.3
8
ESE
STR
STR

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 : Kesultanan Melayu Melaka
SPM 2010 : Ciri Demokrasi Berparlimen (Raja Berperlembagaan)
SPM 2010 : Rancangan Pembangunan Lima Tahun
SPM 2011 : Malayan Union
SPM 2011 : Lambang Negara
SPM 2012 : Persekutuan Tanah Melayu 1948
SPM 2012 : Negara Persekutuan
SPM 2013 : Warisan Negeri Melayu (Pemerintahan Adat Perpatih)
SPM 2013 : Pembentukan Malaysia (Faktor & Reaksi Negara Luar)
SPM 2013 : Dasar Perpaduan (Bahasa Kebangsaan)

FOKUS SPM 2014  : 2 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 11 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 4 : Malayan Union
BAB 4 : Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah
BAB 5 : Akhbar, Majalah dan Novel : Penggerak Nasionalisme
BAB 5:  Sistem Ahli
BAB 7 : Ciri Demokrasi Berparlimen (Perlembagaan)
BAB 7:  Ciri Demokrasi Berparlimen (Pilihan Raya)
BAB 8 : Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1971 – 1990)
BAB 8:  Wawasan 2020

PILIHAN KEDUA
BAB 3 :  Latar Belakang Pembinaan Negara dan Bangsa
BAB 5 :  Persekutuan Tanah Melayu 1957
BAB 7 :  Ciri Demokrasi Berparlimen (Kuasa Pemerintahan)
BAB 8 :  Dasar Pembangunan Ekonomi Negara – DPEN  (Dasar Pertanian Negara, Dasar Persyarikatan Malaysia  
              dan  Dasar Kependudukan)

TEMA 12 (BAB 9) TINGKATAN LIMA

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN SPM 2007 – 2013
TEMA
BAB
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
12.1
9
ESE
FOKUS
12.2
9
ESE
STR
ESE
ESE
ESE
ESE

TAJUK YANG DISOAL DALAM SPM YANG LEPAS
SPM 2010 :          Cabaran Masa Depan (Globalisasi)
SPM 2011 :          Malaysia Dalam Hubungan Antarabangsa  (Komanwel, PBB, NAM dan OIC)
SPM 2012 :          Perang Dunia Pertama dan Kedua
SPM 2013 :          Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa (Komanwel)

FOKUS SPM 2014  : 1 SOALAN
TAJUK-TAJUK FOKUS TEMA 12 SPM 2014

PILIHAN PERTAMA
BAB 9 : Kemunculan Blok Dunia dan Perang Dingin
BAB 9 : Dasar Luar Malaysia
BAB 9 : Cabaran Masa Depan(Koridor Raya Multimedia, K-Ekonomi dan K-Masyarakat)

PILIHAN KEDUA
BAB 9 :  Perang Dunia Pertama dan Kedua

BAB 9:   Malaysia Dalam Hubungan Serantau (ASEAN)

No comments:

Post a Comment