Pages

Friday, July 9, 2010

Contoh jawapan esei

Apakah yang dimaksudkan dengan badan perundangan?

Maksud badan perundangan ialah Parlimen. Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Badan Perundangan berfungsi menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan. Undang-undang yang digubal oleh badan perundangan dikenali sebagai Akta.

Jelaskan ciri-ciri Dewan Negara.

Dewan Negara merupakan dewan tertinggi. Dewan Negara mengandungi 69 orang ahli. Ahli Dewan Negara bergelar Senator. Senator mewakili setiap negeri dan dilantik tanpa melalui pilihanraya. Seorang senator memegang jawatan selama tiga tahun. Mereka mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Taraf senator sama dengan ahli parlimen. Mereka boleh dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri. Ahli Dewan Negara dilantik Yang di-Pertuan Agong daripada individu yang memberi sumbangan cemerlang dalam bidang profesional atau bidang tertentu sepeerti ahli perniagaan, perusahaan,pertanian,kesenian dan kebajikan atau mewakili sesuatu kumpulan minoriti seperti orang Asli.

No comments:

Post a Comment