Pages

Friday, July 16, 2010

Nyatakan Proses Penggubalan Undang-undang oleh Parlimen

Proses penggubalan undang-undang oleh Parlimen bermula dengan cadangan oleh kementerian. Diikuti oleh penggubalan rang undang-undang oleh Peguam Negara. Kemudian bacaan pertama di Dewan Rakyat iaitu membaca tajuk. Seterusnya bacaan kedua dan rang undang-undang dibahaskan. Perbincangan secara terperinci pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat. Ini diikuti Bacaan ketiga di Dewan Rakyat dan dibahaskan semula sebelum diluluskan. Pembentangan di Dewan Negara sebelum diluluskan. Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Rang undang-undang diwarta dalam Warta Kerajaan.


3 comments: