Pages

Wednesday, November 24, 2010

Jawapan Soalan Percubaan Pulau Pinang


(a) Namakan seorang tokoh yang menjadi pendorong Gerakan Islah.

F1 Sheikh Tahir Jalaluddin

F2 Syed Syeikh al-Hadi

F3 Dr. Burhanuddin al-Helmy

[Mana-mana 1 x 1 m]

(b) Senaraikan dua akhbar atau majalah yang digunakan dalam perjuangan Gerakan Islah.

F1 al-Imam

F2 Neracha

F3 Idaran Zaman

F4 Pengasuh

[Mana-mana 2 x 1 m]

(c) Sebutkan dua idea yang disampaikan oleh Kaum Muda melalui Gerakan Islah.

F1 menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia

F2 gesaan memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan

sosial orang Melayu

F3 menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran

orang Islam

F4 mengkritik raja/pembesar melayu yang tidak memajukan orang Melayu

F5 tentangan daripada Kaum Tua

F6 masyarakat mementingkan fardu ain sahaja

F7 gerakan ini dapat bergerak bebas di Negeri-Negeri

Selat sahaja

[Mana-mana 2 x 1 m]

(d) Nyatakan dua sebab gerakan Islah oleh Kaum Muda tidak dapat bergerak dengan baik di Negeri-Negeri Melayu.

F1 undang-undang telah dikeluarkan oleh Negeri-Negeri Melayu bagI menghalang pengaruh Kaum Muda

F2 kegiatan dakwah Islam hanya dapat dilakukan dengan kebenaran Sultan

F3 dilarang membawa masuk buku-buku dan risalah Kaum Muda ke Negeri-Negeri Melayu

F4 masyarakat sudah dipengaruhi oleh fahaman Kaum Tua

[Mana-mana 2 x 1 m

(e) Senaraikan tiga iktibar yang boleh diambil oleh generasi muda hari ini dalam perjuangan Kaum Muda.
F1 meningkatkan semangat menentang penjajah
F2 bekerjasama menentang penjajah
F3 perpaduan adalah penting
F4 akhbar dan majalah menjadi alat penyebar idea
F5 harus memajukan pendidikan
F6 golongan wanita harus diberi peluang pendidikan
F7 menggalakkan tabungan untuk pendidikan anak
F8 mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan diri
F9 tidak meninggalkan pendidikan Islam
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

4. Rajah di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk mewujudkan perpaduan kaum
dari aspek pembangunan sosial negara kita.


a. Apakah X?
F1 Bahasa Melayu
F2 Akta Bahasa Kebangsaan

b. Namakan dua laporan pendidkan yang pernah dikeluarkan dalam usaha mewujudkan perpaduan?
F1 Laporan Barnes
F2 Laporan Fenn-Wu
F3 Ordinan Pelajaran 1952
F4 Penyata Razak
F5 Ordinan Pelajaran 1957
F6 Laporan Rahman Talib
F7 Akta Pelajaran 1961
F8 Laporan Jawatankuasa Kabinet
F9 Kurikulum Baru Sekolah Rendah ( KBSR )
F10 Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM )

c. Nyatakan dua usaha yang dijalankan oleh kerajaan bagi menjadikan sukan sebagai alat perpaduan.
F1 Penyertaan bidang sukan tanpa mengira ideologi / kaum /
agama / bangsa
F2 Aktiviti sukan tidak menghadkan penyertaan kepada sesuatu
kaum
F3 Membuka peluang kepada mereka yang berminta
F4 Sukan dijadikan aktiviti kokurikulum
F5 Majlis Sukan Sekolah-Sekolah peringkat daerah / negeri /
kebangsaan ditubuhkan.
F6 Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan

d. Berikan dua ciri Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
F1 Lahir daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan
yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan
Sukan pada tahun 1971
F2 Digubal untuk menjadi panduan dalam membentuk /
mengekalkan identiti negara Malaysia
F3 Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
F4 Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh
Diterima
F5 Islam sebagai unsur yang terpenting
F6 Objektifnya memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan
F7 Memupuk / memelihara keperibadian kebangsaan
F8 Bertujuan memperkaya / mempertingkatkan kualiti kehidupan
dari aspek kemanusiaan dan kerohanian seimbang dengan
pembangunan sosial ekonomi
[ Mana-mana 2 x 1 m ]

e. Pada pandangan anda, bagaimanakah langkah-langkah pembangunan sosial mampu membentuk matlamat 1Malaysia?
F1 Menggunakan bahasa yang sama
F2 Sukatan pelajaran yang sama
F3 Memupuk identiti Kebangsaan
F4 Menanam semangat kekitaan
F5 Melahirkan sikap tolak ansur
F6 Mengamalkan budaya yang sama
F7 Menerima unsur kebudayaan kaum lain
F8 Memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan
F9 Menerima Islam sebagai unsur terpenting
F10 Memelihara keperibadian kebangsaan
F11 Menyemarakkan semangat patritok / cinta akan tanahair
F12 Tidak mengehadkan penyertaan dalam sukan
F13 Meningkatkan kualiti kehidupan
[ Mana-mana jawapan yang munasabah ]
[ Mana-mana 3 x 1 m ]

Soalan Esei

5 (a) Huraikan keperibadian Nabi Muhammad s.a.w yang boleh dijadikan contoh
kepada manusia sejagat . [10 markah] (m/s 105-107)
F1 Mempunyai sifat terpuji utama
H1 siddiq/berkata benar
H2 amanah/dipercayai
H3 tabliq /menyampaikan
H4 fatanah/bijaksana
F2 Digelar ‘al-Amin’
H1 Tidak pernah berbohong dan dipercayai
F3 Khadijah bt. Khuwailid serahkan modal besar untuk diperniagakan kerana sikap amanah
F4 Pemimpin yang unggul
H1 Menyelesaikan peristiwa perletakan Hajar Aswad
F5 Ketua keluarga yang perlu dicontohi dan teladan kepada anak-anak
F6 Sikap timbang rasa dan pengasih
H1 Membantu isteri dalam kerja rumah
C1 seperti memasak, tampal pakaian, layan anak dan bersih rumah
F7 Rendah diri walaupun berkedudukan dan dihormati
H1 Bergaul dengan semua lapisan masyarakat
F7 Penyayang terhadap orang tua dan kanak-kanak
F8 Sikap pemaaf
C1 Mengampun dan memaafkan orang Arab Quraisy yang serah diri semasa pembukaan semula Kota Makkah
F9 Bijaksana dalam selesaikan masalah
H1 Peristiwa Perjanjian Hudaibiyah
F10 Berusaha mengubah nilai buruk masyarakat / prihatin terhadap permasalahan masyarakat
F11 Sabar dan tabah
H1 Bersungguh-sungguh sampaikan ajaran Islam walaupun hadapi rintangan
Mana-mana 10 x 1 m

b) Huraikan ketokohan Nabi Muhammad s.a.w dalam bidang perniagaan.
[6 markah] m.s 104-105
F1 Pengalaman perniagaan sejak berumur 12 tahun
H1 baginda telah mengikuti rombongan perniagaan bapa saudara baginda, Abu Talib ke Syam.
F2 Ketika berusia 20 tahun, baginda pernah menjalankan perniagaan secara perseorangan
F3 berkongsi dengan teman baginda.
F4 Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah
H1 Bersama-sama dengan Maisarah iaitu hamba Khadijah
F5 Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur, tutur kata yang baik.
F6 Berjaya memperoleh keuntungan yang berlipat ganda
F7 memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan/kepandaian menarik hati pelanggan
F8 Mendapat kepercayaan Khadijah untuk diberikan modal yang besar untuk berniaga Mana-mana 6 x 1m


c) Pada pandangan anda, mengapakah perdagangan penting untuk sesebuah negara
(4 markah )
F1 Meningkatkan pendapatan
F2 Memajukan/ mengembangkan ekonomi negara
F3 Mewujudkan hubungan perdagangan dengan negara lain
F4 Memakmurkan/ kesejahteraan/ keharmonian negara
F5 Mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara lain
F6 Mewujudkan perkongsian ilmu pengetahuan
F7 Meningkatkan taraf hidup rakyat
F8 Meningkatkan martabat negara/negara dihormati
Mana-mana yang munasabah
Mana-mana 4 x 1m

1) Penjelajahan dan penerokaan merupakan kegiatan para pelaut Eropah pada abad ke-16 dengan mencari laluan baru di lautan luas bagi membolehkan mereka menuju ke timur.
(a)Apakah faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Eopah ke Timur.
(6 markah)
(b)Terangkan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan terhadap masyarakat setempat.
(8 markah)
(c)Sifat dan semangat kental penjelajah masa lampau telah melahirkan semangat ”Malaysia boleh” pada hari ini.Berdasarkan pemerhatian anda , nyatakan pencapaian rakyat Malaysia dalam merealisasikan semangat tersebut.

( a ) Huraikan faktor-faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Eopah ke Timur.
Desakan ekonomi
Bahan mentah diperlukan dari timur seperti Emas,sutera,rempah ratus
Semangat kagamaan.
Mereka ingin sebarkan agama kristian ke seberang laut.
Sepanyol pernah dikuasai Islam,oleh itu mereka bertekad dan bersemangat sebarkan Islam.
Galakan raja Sepanyol dan raja Portugal.
Portugal meneroka Amerika Latin dan timur.
Perjanjian Tordesillas ditandatangani.
Ketetapannya,timur kepulauan Tanjung Verde adalah kawasan Portugal.
Kawasan barat adalah kawasan Sepanyol.
Perdagangan rempah ratus yang menguntungkan.
Kepada pedagang
Kepada raja
Semangat kebangaan bangsa.
Motto gold,gospel dan glory disebarkan.
Kemunculan monarki baru.
Di England,di Perancis dan di Belanda

( b ) Terangkan kesan-kesan penjelajahan dan penerokaan terhadap masyarakat setempat.
Penguasa tempatan terpaksa buat perjanjian dengan wakil kuasa Eropah.
Ini telah mengikiraf kekuatan kuasa Eropah.
Syarikat berpiagam diwujudkan.
Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC)
Syarikat Hindia Timur Inggeris (EIC)
Syarikat ini telah berdagang ke Carribean,Latin,Amerika,Afrika,India,Asia Tenggara dan Asia Timur.
Daerah luar Eropah menjadi pembekal kpd keperluan masyarakat Eropah.
Goa dan Melaka adalah pusat emporium dunia dan dikuasai oleh Portugal.
Barangan dari Eropah telah memperkaya ekonomi dan masyarakatnya.
Jalan perdagangan di lautan Hindi dahulunya di kuasai pedagang Islam
kini dikuasai oleh Portugal.
Masyarakat tempatan terpengaruh dengan gaya hidup orang Eropah.
Masyarakat peribumi telah menerima kristian.
Penjelajahan Sepanyol telah mengubah keadaan serta hidup di Dunia baru dan Asia.
Sepanyol berperang dan menakluk Mexico dengan menghancurkan tamadun Alek
Menakluk Peru dengan menjatuhkan tamadun Lacia.
Buruh peribumi di eksploitasi untuk bekerja di lombong dan ladang mereka.

( c ) Sifat dan semangat kental penjelajah masa lampau telah melahirkan semangat ”Malaysia boleh” pada hari ini. Berdasarkan pemerhatian anda , nyatakan pencapaian rakyat Malaysia dalam merealisasikan semangat tersebut.
Kejayaan ke angkasa lepas oleh angkasawan Malaysia Datuk Syeikh Muzafar
Datuk Nicol David menduduki tempat pertama dunia dalam sukan squash
Pelayaran mengelilingi dunia secara solo dengan kapal layar oleh Datuk Azhar Mansur
Kejayaan mendaki gunung Everest oleh Mohendas dan Muqarrabin
Kejayaan merentasi Selat Inggeris oleh Datuk Malik Maidin
Mengayuh basikal mengelilingi dunia oleh Datuk Bandar Ipoh
Terjunan di kutub Utara oleh putera UMNO
Datin Sharifah Mazlina mengembara dikutub Utara secara solo
Datuk Lee Chong Wei mendapat pingat emas All England dalam sukan badminton
Terima mana-mana yang munasabah

(a) Huraikan penyesuaian dan perubahan yang dibuat oleh Raja Mongkut dan
Raja Chulaongkorn dalam usaha mengekalkan kemerdekaan Thailand.
(8 markah)
F1 Pemodenan oleh Raja Mongkut
H1a memperkenalkan sistem birokrasi Barat
H1b melantik 80 orang penasihat Barat
H1c untuk mengetuai pelbagai jabatan
H1d melatih pegawai-pegawai jabatan
H1e penasihat kewangan dari Britain
H1f penasihat pelabuhan dari Britain
H1g penasihat polis dari Britain
H1h penasihat kastam dari Amerika Syarikat
H1i penasihat ketenteraan dari Perancis
F2 Pemodenan oleh Raja Chulalongkorn
H2a Memperkenalkan Majlis Penasihat rendah
H2b Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tinggi
H2c Memperkenalkan Kabinet Menteri
H2d Juruaudit dari Britain dilantik untuk berkhidmat dalam
perbendaharaan negara
H2e Muncul golongan baru pentadbir yang mempunyai kedudukan dalam pentadbiran berdasarkan tahap pendidikan
H2f Pada tahun 1932, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak
[Mana-mana 8 x 1 m]

(b) Jelaskan gerakan nasionalisme yang berlaku di Thailand.
(8 markah)
F1 nasionalisme Thailand bersifat antipenjajah
F2 nasionalisme pada tahap pertama merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja
F3 juga penentangan terhadap raja berkuasa mutlak
F4 rakyat juga tidak puas hati terhadap kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros raja
F5 penubuhan Parti Rakyat pada tahun 1931 oleh Nai Pridi
Panomyong dan marshall Pibul songram
F6 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai 1931 yang menamatkan sistem pemerintahan raja mutlak
F7 gerakan nasionalisme tahap kedua disebabkan rasa tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan China
F8 semasa Pibul Songram menjadi Perdana Menteri, beliau meluluskan undang-undang menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina
F9 sekolah Cina dibubarkan
F10 akhbar Cina dibubarkan
F11 penduduk peribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi
F12 jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha
F13 Pibul menukar nama negara siam kepada Thailand
F14 bermaksud Tanah Bebas
F15 bekerjasama dengan jepun semasa perang Dunia kedua
F16 berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayah di IndoChina dan di Tanah Melayu
[Mana-mana 8 x 1 m]

(c) Berdasarkan pencapaian Raja Mongku dan puteranya, Raja Chulalongkorn,
nyatakan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam usaha
mengekalkan kemerdekaan atau kedaulatan negaranya?
(4 markah)
F1 bijak
F2 tidak angkuh
F3 berwawasan
F4 berpandangan jauh
F5 prihatin terhadap apa yang berlaku di negara jiran
(Mana-mana jawapan munasabah)

Soalan 8
8. a. Jelaskan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong
Kod Huraian
F1 Ketua negara / Ketua utama negara
F2 Mengetuai Badan Perundangan / Badan Pemerintah / Badan Kehakiman
F3 Merupakan satu daripada tiga unsur Parlimen
F4 Berkuasa memanggil / membubar Parlimen
F5 Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata / ATM
F6 Berkuasa mengampunkan / menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera
F7 Memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu
F8 Menitahkan Majlis Raja-rtaja Melayu mengadakan mesyuarat bagi membincangkan keistimewaan / kedudukan / kehormatan / kemuliaan Raja-Raja Melayu
F9 Ketua agama Islam bagi negeri sendiri / Pulau Pinang / Melaka / Wilayah Persekutuan / Sarawak / Sabah
F10 Kuasa budi bicaraa melantik Perdana Menteri
F11 Berkuasa untuk melantik / melucutkan jawatan Jemaah Menteri / Timbalan Menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri
F12 Berkuasa mengisytiharkan undang-undang darurat di bawah Undang-Undang X jika mendapati keselamatan negara terancam
F13 Berkuasa melantik Pengerusi dan tiga orang ahli Suruhanjaya Pilihan Raya
F14 Berkuasa melantik ahli Perkhidmatan Kehakiman
F14 Berkuasa melantik Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
F15 Melantik Peguam Negara
F16 Melantik seorang Ketua Audit Negara bagi Persekutuan
F17 Mempunayi kuasa tertinggi untuk mentauliahkana duta-duta negara
Mana-mana 6 x 1 m

8. b. i. Bagaimanakah undang-undang negara kita digubal?
F1Dicadangkan oleh kementerian yang terlibat
F2Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguan Negara
F3Pembacaan pertama di Dewan rakyat iaitu pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja
F4Pembacaan kedua di dewan Rakyat dan undang-undang dibahaskan
F5Perbnincangan secara terperinci tentang rang undang-undang ini pada peringkat jawatankuasa di dewan Rakyat
F6Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat / Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untruk dikemukakan kepada Dewan Negara
F7Pemebntangan di Dewan Negara, proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi
F8Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan kepada DYMM Yang di-Petuan Agong untuk diperkenankan / diturunkan cop Mohor Negara
F9Pewartaan atau pemberitahuan undang-undang ini dalam Warta Kerajaan
F10Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta
F11Undang-unadang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamakan Enakmemn
F12Di Sarawak dan Sabah dinamai Ordinan

F1Dicadangkan oleh kementerian yang terlibat
F2Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguan Negara
F3Pembacaan pertama di Dewan rakyat iaitu pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja
F4Pembacaan kedua di dewan Rakyat dan undang-undang dibahaskan
F5Perbnincangan secara terperinci tentang rang undang-undang ini pada peringkat jawatankuasa di dewan Rakyat
F6Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat / Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untruk dikemukakan kepada Dewan Negara
F7Pemebntangan di Dewan Negara, proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi
F8Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan kepada DYMM Yang di-Petuan Agong untuk diperkenankan / diturunkan cop Mohor Negara
F9Pewartaan atau pemberitahuan undang-undang ini dalam Warta Kerajaan
F10Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta
F11Undang-unadang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamakan Enakmen
F12Di Sarawak dan Sabah dinamai Ordinan
Mana-mana 4 x 1m
F1Dicadangkan oleh kementerian yang terlibat
F2Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguan Negara
F3Pembacaan pertama di Dewan rakyat iaitu pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja
F4Pembacaan kedua di dewan Rakyat dan undang-undang dibahaskan

F5Perbnincangan secara terperinci tentang rang undang-undang ini pada peringkat jawatankuasa di dewan Rakyat
F6Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat / Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untruk dikemukakan kepada Dewan Negara
F7Pemebntangan di Dewan Negara, proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi
F8Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan kepada DYMM Yang di-Petuan Agong untuk diperkenankan / diturunkan cop Mohor Negara
F9Pewartaan atau pemberitahuan undang-undang ini dalam Warta Kerajaan
F10Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta
F11Undang-unadang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamakan Enakmemn
F12Di Sarawak dan Sabah dinamai Ordinan
Mana-mana 4 x 1m
F1Dicadangkan oleh kementerian yang terlibat
F2Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguan Negara
F3Pembacaan pertama di Dewan rakyat iaitu pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja
F4Pembacaan kedua di dewan Rakyat dan undang-undang dibahaskan
F5Perbnincangan secara terperinci tentang rang undang-undang ini pada peringkat jawatankuasa di dewan Rakyat
F6Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat / Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untruk dikemukakan kepada Dewan Negara
F7Pemebntangan di Dewan Negara, proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi
F8Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan kepada DYMM Yang di-Petuan Agong untuk diperkenankan / diturunkan cop Mohor Negara
F9Pewartaan atau pemberitahuan undang-undang ini dalam Warta Kerajaan
F10Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta
F11Undang-unadang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamakan Enakmemn
F12Di Sarawak dan Sabah dinamai Ordinan
Mana-mana 4 x 1

1. c. Bagaimanakah anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara Malaysia
F1Tidak menderhaka kepada raja dan negara
F2Sanggup berkorban untuk tanah air
F3Bersatu padu / toleransi / muafakat / bekerjasama
F4Mengibarkan bendera Malaysia / bendera negeri pada bangaunan kerajaan dan juga premis persendirian
F5Perlu menghargai / menghormati / memuliakan dan memahami maksud lambang-lambang negara / tidak menghina lambang-lambang negara
F6Sentiasa bersyukur pada kemakmauran negara / berkongsi nikmat kemakmuran
F7Berusaha untuk mengekalkan kerajaan yang adil / sejahtera / stabil
F8Tidak memburuk-buruk nama negara
F9Tidak mempersoalkan perkara sensitif secara terbuka
F10Mematuhi undang-unadang dan perlembagaan negara
Mana-mana jawapan yang munasabah

Soalan 9
9a) Apakah yang anda faham tentang globalisasi ? ( 4 markah)

F1Perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan
F2Perubahan disebabkan oleh kepesatan atau kepantasan perkembangan teknologi maklumat/ kemajuan teknologi dan komunikasi
F3Barangan / modal/tenaga manusia menyeberangi sempadan dalam masa yang singkat
F4F5Segala kemahian dan nilai menyeberangi sempadan dalam masa yang singkat
Kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan

9b) Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia untuk perkembangan :
i) ICT (6 markah)

F1Menyediakan prasana ICT
F2Mempromosikan penggunaan ICT
F3Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia (MSC)
F4Mulakan e-pendidikan
F5Mulakan pemasaran tanpa sempadan
F6Mulakan e-dagang
F7Mulakan penyiaran digital
F8Menyediakan peruntukan belanjawan sebanyak RM5.2 bilion bagi projek berasaskan ICt dibawah Rancangan Malaysia Kelapan
F9RM1 bilion diperuntukan untuk program luar Bandar
F10Kerajaan menggalakkan perkembangan dan penggunaan ICT dalam ekonomi / ekonomi berlandaskan pengetahuan / k-ekonomi


ii) K-masyarakat (6 markah)

F1Berusaha membaiki dan memperkaya diri dengan pengetahuan agar terus dapat bersaing
F2Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat
F3Prasana untuk pertumbuhan k-society
F4Membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan Malaysia
F5H5aWujudkan sekolah wawasan yang memupuk perpaduan
Intergasi murid pelbagai kaum yang dapat meningkatkan daya saing
F6Wujudkan sekolah bestari yang dilengkapkan dengan prasana teknologi maklumat (IT)
F7Pupuk rasa cinta terhadap IT
F8Ubahsuai kurikulum supaya dapat melahirkan pelajar yang kreatif, dinamis /berfikiran kritis dan analitis
F9Usaha melahirkan enaga kerja yang berpendidikan tinggi/bermotivasi tinggi /berkemahiran tinggi
F10Berusaha mewujudkan masyaakat malaysia yang maju dan saintifik

( c ) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan globalisasi kepada negara Malaysia.
F1Meningkatkan jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar
F2Meningkatkan jurang perbezaan antara Malaysia dengan negara maju
F3Menyekat peluang pekerjaan
F4Merendahkan taraf hidup
F5Menghindarkan perkembangan sosial
F6Meningkatkan gejala sosial
F7Meningkatkan keyakinan diri
F8Meningkatkan ekonomi negara
F9Perkembangan teknologi maklumat
F10Mengukuhkan hubungan diplomatik antara negara
F11Pembangunan ekonomi pada masa depan
Mana-mana jawapan yang munasabah

No comments:

Post a Comment