Pages

Saturday, June 19, 2010

BAB 7 : Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia

Objektif Pembelajaran :

1. Mengenal pasti ciri-ciri kerajaan demokrasi berparlimen di Malaysia
2. Membandingkan badan pemerintah dan fungsinya
3. Menyatakan proses pilihan raya
4. Menghuraikan kepentingan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
memantapkan pentadbiran Kerajaan Persekutuan.
5. Menghuraikan fungsi lambang-lambang negara

Jelaskan Ciri-ciri Utama Sistem Pemerintahan Demokrasi Berparlimen

1. Raja Berperlembagaan
2. Perlembagaan
3. Parlimen
4. Pilihan Raya
5. Kuasa Pemerintahan
6. Parti-parti Politik
7. Kebebasan Asasi

Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi ?

1. Pemerintahan atau kerajaan yang ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan
raya
2. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya

Nyatakan dua corak pemerintahan negara demokrasi .

1. Sistem Raja Berperlembagaan
2. Sistem Republik

Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Raja Berperlembagaan ?

1. Sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri.
2. Pemerintah dibantu oleh Perdana Menteri

Jelaskan ciri-ciri Sistem Republik.

1. Menolak institusi beraja
2. Kerajaan diketuai oleh presiden
3. Presiden dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya
4. Terdapat presiden memegang dua jawatan iaitu sebagai ketua kerajaan dan ketua negara :
a. Perancis
b. Korea Selatan
c. India
d. Filipina

Apakah corak sistem pemerintahan yang diamalkan di Malaysia ?

1. Demokrasi Berparlimen
2. Raja Berperlembagaan

Jelaskan maksud Demokrasi Berparlimen.

1. Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara
2. Raja-raja Melayu lambang taat setia rakyat
3. Rakyat berpeluang membentuk kerajaan
4. Rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya
5. Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukar kerajaan yang sedia ada melalui
pilihan raya

Nyatakan kebaikan amalan demokrasi berparlimen.

1. Berjaya mengekalkan kerajaan yang adil
2. Berjaya membawa keamanan dan suasana harmoni
3. Rakyat yang menentukan teraju pemerintahan
4. Rakyat berhak memilih pemimpin yang adil dan bijak
5. Menjamin keselamatan negara.

Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan ?

1. Undang-undang tertinggi
2. Asas pembentukan kepada sesebuah kerajaan
3. Dijadikan dokumen rasmi
4. Terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan
melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara
5. Menentukan hala tuju pentadbiran negara
6. Menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat


Huraikan latar belakang Perlembagaan Malaysia.

1. Diperkenalkan pada 16 September 1963.
2. Mengandungi 183 perkara
3. Mengandungi pelbagai peruntukan :
- Senarai Kerajaan Persekutuan
- Senarai Kerajaan Negeri
- Institusi Yang di-Pertuan Agong
- Parlimen
- Jemaah Menteri
- Badan Kehakiman
4. Perlembagaan Malaysia memperuntukkan :
- Senarai Persekutuan
- Senarai Negeri
- Senarai Bersama

Jelaskan maksud keluhuran perlembagaan.

1. Keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri.
2. Ketertinggian dilihat pada peruntukan kuasa parlimen, kedudukan Yang di-Pertuan Agong,
kuasa perundangan dan kebebasan asasi.
3. Parlimen memperoleh kuasa daripada perlembagaan.
4. Yang di-Pertuan Agong tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia.
5. Mengatasi Yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah
6. Semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah
tidak sah
7. Undang-undang negeri mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan.
8. Perkara 75, menyatakan, undang-undang negeri yang bertentangan dengan Perlembagaan
Persekutuan adalah terbatal dengan sendirinya.
9. Mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap undang-undang bagi menjamin
keluhuran dan ketertinggian undang-undang.

1 comment: