Pages

Monday, June 7, 2010

TAJUK FOKUS TINGKATAN 4 SPM 2010

BAB 1
1. Tamadun Indus
2. Tamadun Hwang Ho

BAB 2
1. Perluasankuasa
2. Sosial
- Pendidikan
- Falsafah
- Sains dan Teknologi
- Seni dan Seni Bina
3. Sumbangan Tamadun
- Yunani
- Rom
- India
- China

BAB 3
1. Cara Kedatangan Agama Hindu dan Budhha dalam Kerajaan Awal
2. Pengaruh Hindu Budhha dalam Sistem Pemerintahan
3. Pengaruh Hindu Buddha dalam
- Kesenian
- Seni Bina
- Kesusasteraan
- Bahasa Sanskrit

BAB 4
1. Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w
2. Penyebaran Islam di Makkah
3. Reaksi Masyarakat Arab

BAB 5
1. Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua
2. Hijrah
3. Sebab dan Tujuan Hijrah
4. Kepentingan Hijrah
5. Piagam Madinah
6. Kandungan Piagam Madinah
6. Penyebaran Islam
7. Mempertahankan Hak dan Maruah
9. Pembukaan Semula Kota Makkah
10.Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah

BAB 6
1. Khalifah Umar al-Khatab
2. Kerajaan Bani Umaiyah
- Pembentukan Kerajaan
- Sumbangan
- Kejatuhan
3. Kerajaan Bani Abbasiyah
- Pembentukan Kerajaan
- Sumbangan
- Kejatuhan

BAB 7
1. Teori dari Semenanjung Tanah Arab dan Bukti
2. Teori dari China dan Bukti
3. Teori dari India dan Bukti
4. Cara/Faktor Kedatangan Islam
5. Pengaruh Islam di Asia Tenggara
- Pentadbiran
- Pendidikan
- Perniagaan

BAB 8
1. Kesan Kedatangan Islam Terhadap Politik
2. Kesan Kedatangan Islam Terhadap Sosiobudaya:
- Pendidikan formal
- Pendidikan Tidak Formal
- Gaya Hidup
3. Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi

BAB 9
1. Zaman Gelap dan Ciri-cirinya
2. Reformation
3. Penjelajahan dan Penerokaan
4. Revolusi Pertanian
5. Revolusi Perindustrian
6. Imperialisme Barat di Asia

BAB 10
1. Ekonomi Dagangan
2. Sistem Pertanian Komersial
3. Penggunaan Tenaga Buruh Luar
- Kemasukan imgiran China
- Kemasukan imigran India
4. Institusi Kewangan dan Insurans
5. Dasar British Terhadap Pertanian
- Undang-undang Berhubung Tanah
- Dasar Terhadap Pekebun Kecil
8. Kesan-Kesan Dasar Ekonomi
- Pembandaran
- Pembenukan Masyarakat Berbilang Kaum
- Sistem Pendidikan Vernakular
- Sistem Pengangkutan dan Perhubungan
- Perkhidmatan Kesihatan


No comments:

Post a Comment