Pages

Friday, October 21, 2011

Fokus Tingjkatan 4 : Bab 1,2 dan 3

Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang

F1 Anyang

Berikan dua ciri istimewa yang terdapat di bandar tersebut.

F1 Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan

F2 Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran

F3 Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar

F4 Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh

F5 Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani

Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou ?

F1 Kezaliman pemerintah Raja Shang

F2 Kebangkitan golongan hamba

F3 Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

Langkah yang dilaksanakan oleh Raja-raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongan daripada pembesar mereka

F1 Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah

F2 Memberi hadiah seperti kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang

F3 Diminta melindungi Raja

F4 Memberikan bantuan tentera pada masa perang

F5 Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan

Peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho

F1 Mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran Raja

F2 Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri

F3 Bertanggungjawab memungut cukai

F4 Menguruskan pertahanan

F5 Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing

Jelaskan Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam setiap aspek berikut,

(a) Bidang politik/pemerintahan

F1 Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching

F2 Gelaran raja ditukar kepada maharaja

F3 Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga

F4 Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20

F5 Raja dibantu oleh bangsawan

F6 Raja dibantu oleh pegawai kerajaan

(a) Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian

F1 Memperkenalkan sistem pengairan

F2 Pembinaan empangan Szechwan

F2 Memperkenalkan alat pertanian daripada besi

F3 Menggunakan cangkul

F4 Menggunakan sabit

F5 Memperkenalkan teknologi pembajakan

F6 Memperkenalkan batas untuk tanaman

(c) Ciri-ciri Sistem Tulisan Tamadun Hwang Ho

F1 Tulisan Ideogram

F2 berbentuk gambar dan simbol

F3 terhasil dari penilikan tulang oracle

F4 diguna dalam penulisan

F5 diguna dalam pencetakan

F6 diguna oleh orang Jepun dan Korea

(d) Bidang agama dan kepercayaan

· Pemujaan roh nenek moyang

· Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikut kesesuaian masa

· Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan , duit kertas dan barangan perhiasan

· Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke hari ini

· Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada unsur saling melengkapi iaitu Yin dan Yang

· Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar

( e ) Sistem kalendar

· Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.

· 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.

· Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai

· Untuk menjalankan aktiviti harian.

· Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan / perburuan / pengkebumian.


(f) Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia pada hari ini.

F1

Pembinaan sistem pengairan

F2

Kemajuan teknologi pembajakan

F3

Penciptaan cangkul/sabit

F4

Alatan pertanian daripada besi

F5

Pemujaan roh nenek moyang

F6

Pengenalan sistem kalendar

F7

Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan

F8

Konsep Yin Yang berdasarkan keseimbangan unsur alam dalam perubatan

F9

Konsep Feng Sui berlandaskan falsafah alam semesta

F10

Penciptaan tulisan ideogram

TAMADUN INDUS****

(a) Namakan dua buah terancang dalam tamadun Indus

F1 Harappa

F2 Mohenjor Daro

(b)

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

Apakah ciri-ciri pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus?

Bandar Mohenjo Daro dan Harappa

Bandar ini terbahagi kepada dua bahagian

Dikelilingi oleh tembok

Bahagian utama

Pusat pentadbiran / keagamaan

Menempatkan bangunan pentadbiran / tempat mandi awam untuk upacara ritual / pembersihan / tempat menyimpan hasil pertanian

Bahagian kedua ialah kawasan perumahan

Bandar dirancang dengan rapi / susun atur yang sistematik

Perancangan bandar dibantu dengan kemajuan ilmu geometri /pembinaan / sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba

Bandar disusun berasaskan blok berbentuk empat persegi

Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain

Mempunyai sistem kumbahan yang terancang

Setiap rumah mempunyai bilik mandi / tandas

Air kumbahan disalir keluar ke longkang yang mengalir keluar di bawah Jalan

Longkang tidak ditutup terus untuk kerja pembersihan

Bahan buangan dihantar ke pusat pembuangan di luar bandar

Bandar dihubungkan oleh sungai sebagai jalan perhubungan

Batu bata yang dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi digunakan

c

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

Jelaskan organisasi sosial yang terdapat dalam masyarakat Indus.

Terbahagi kepada dua golongan

Golongan atasan dan bawahan

Golongan atasan terdiri daripada pendeta / pedagang

Tiada bukti kewujudan raja

Sejarawan berpendapat pemerintahan diterajui oleh pendeta

Kelas atasan utama terdiri daripada pendeta

Pendeta berkuasa untuk mengawal aktiviti masyarakat / kegiatan Keagamaan

Golongan bawahan memberi taat setia kepada golongan pendeta

Golongan bawahan terdiri daripada petani / buruh

Petani menjalakan aktiviti pertanian

Hasil pertanian diserahkan kepada pihak berkuasa

Golongan buruh melakukan kerja-kerja buruh

Menjaga kebersihan bandar / membina tembok / benteng / membina terusan

Golongan hamba terletak di bawah sekali dalam susun lapis masyarakat Indus

d

F1

H1a

F2

H2a

H2b

H2c

F3

H3a

H3b

H3c

F4

H4a

H4b

H4c

F5

H5a

H5b

H5c

H5d

F6

H6a

H6b

Sumbangan tamadun Indus dapat dijadikan panduan generasi hari ini

Keupayaan / kebolehan mengeksploitasi

Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan mereka

Perancangan bandar

Berupaya mewujudkan bandar terancang iaitu Mohenjo-Daro / Harappa

Gabungan kepakaran dari sudut letak bandar raya / pengisiannya

Pemahaman tentang ilmu geometri / kesenian / matematik

Kemajuan bidang geometri

Hasil pertembungan tamadun Mesopotamia / tamadun Mesir Purba

Bandar disusun berasaskan bentuk empat persegi

Pembinaan jalan raya yang lurus

Peningkatan mutu bahan binaan

Pembuatan batu bata daripada tanah liat

Tidak bergantung pada panas matahari

Pembuatan batu bata melalui kaedah pembakaran suhu yang tinggi

Sifat keterbukaan

Mengadakan hubungan dengan tamadun lain

Membolehkan kedua-dua belah pihak memperoleh manfaat dalam bentuk pertukaran teknologi

Semua pengaruh yang diterima dari luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan

Mengajar kedamaian dan keamanan

Tunjang kepada kekuatan sesebuah negara

Untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan

Apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang ?

F1 – Mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri

F2 – Kemampuan meningkatkan mutu bahan binaan

F3 – Melakukan teknologi pembakaran batu bata

F4 – Memiliki ilmu kesenian

F5 – Memiliki ilmu matematik

F6 – Pengetahuan daripada perhubungan luas dengan Mesopotamia dan Mesir

F7 – Sifat keterbukaan masyarakat Indus

F8 - Teknologi pembuatan batu bata

Sumbangan Tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia pada hari ini.

F1

· Keupayaan masyarakat mengekploitasi kelebihan yang ada

F2

· Mengeksploitasi Sungai Indus untuk kemajuan pertanian

F3

· Perancangan bandar

F4

· Pembangunan bandar Harappa dan Mohenjo Daro

F5

· Kepakaran dalam aspek susun atur bangunan, kepakaran ilmu geometri, kesenian dan matematik

F6

· Teknik penghasilan batu bata menggunakan suhu yang tinggi

F7

· Bersifat terbuka menjalin hubungan dengan tamadun lain

F8

· Mengutamakan perdamaian dan keamanan

BAB 2 PENINGKATAN TAMADUN MANUSIA

Terangkan kegiatan Ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India****

F1 Kegiatan perdagangan berkembang pesat

H2a Melibatkan perdagangan dalaman /antara wilayah kerajaan India

H2b Perdagangan luar

H2c Pusat perdagangan di Anga/Kalinga/Karusa

H2d Menghasilkan emas/gading gajah/senjata/berlian/mutiara

H2e Menjalin hubugan dagangan dengan Macedonia/Sri Lanka/Asia Tengah/Asia Tenggara

H2f Pelabuhan antarabangsa di Tamralipti/Ghantashala/Kadura di Timur

H2g Pelabuhan Broach/Chaul/Kalyan/Cambay di bahagian Barat

F2 Kewujudan persatuan perdagangan/sresthin

H2a Persatuan tukang kau

H2b Tukang logam/tukang kulit

H2c Matlamat persatuan mengawal harga

H2d Kualiti barangan / gaji pekerja

F3 Penggubalan undang-undang persatuan

H3a Undang-undang diawasi oleh raja

F3 Pengenalan mata wang sebagai medium jual beli

H3a Zaman Gupta-Mata awng emas digunakan

H3b Pelaksanaan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik

F4 Perkembangan perusahaan tekstil/kain kapas /sutera

H4a Sutera berpusat di Bengal dan Benares

H4b Perusahaan barangan emas/mutiara/batu permata

F5 Cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan

H5a Hasil pertanian dan buah-buahan

H5b Cukai untuk menyara tentera/pentadbir/raja

Terangkan perkembagaan Pendidikan dalam Tamadun India***

F1 Bermula pada zaman vedik

F2 Mementingkan keagamaan/agama Hindu sebagai teras

F3 Didominasi oleh kaum lelaki

F4 Wanita tidak berpeluang untuk belajar

F5 Pembelajaran kitab-kitab veda

F6 Bahasa sanskrit sebagai medium pengajaran dan pembelajaran

F7 Menggunakan kaedah hafalan untuk mendalami kitab-kitab veda

F8 Pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha sebagai persediaan selepas mati

F9 Tumpuan pendidikan ialah agama

F10 Mempelajari segala hukum agama untuk kesempurnaan hidup

F11 Pengajaran nilai-nilai murni

F12 Pendidikan tinggi di kolej Brahman

F13 Pendidikan turut diberikan di istana

F14 Universiti agama Budhha (Nalanda) turut diwujudkan

F15 Untuk menjadi Brahmin seseorang harus menghafal pelbagai buku agama (Veda)

F16 Turut mempelajari karya saintifik /falsafah

F17 Meningkatkan ilmu sains

F18 Pada zaman seterusnya pendidikan bertujuan mengatasi buta huruf

F19 Mendapat jawatan dalam kerajaan

Huraikan perkembangan Pendidikan dalam Tamadun Yunani

F1

Pendidikan di Athens untuk melahirkan manusia yang seimbang

H1a

Jasmani dan rohani

H1b

Manusia yang cemerlang mampu memenuhi tuntutan fizikal dan mental

H1c

Manusia yang cemerlang mampu memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia

H1d

Tumpuan pengajaran kepada pendidikan /sukan/muzik/kesusateraan/seni berpidato/membaca/menghafal/menulis

F2

Pendidikan di Sparta bertujuan melahirkan warganegara

H1a

Gagah/sempurna/setia kepada negara

H1b

Tumpuan kepada latihan fizikal

H1c

Kemahiran menggunakan senjata

F3

Perkembangan sekolah falsafah

H3a

Di negara kota Athens/Thebes/Elea/Miletus

H3b

Athens dikenali sebagai pusat cendekiawan Yunani

H3c

Semasa pemerintahan Pericles

H3d

Melahirkan sejarawan Yunani

C3d

Herodotus/Thucydides

H3e

Pemikir dalam bidang sains dan teknologi

C3d

Thales/Anaximander/Heraclitus/Anaxagoras

Huraikan sumbangan tamadun China kepada peradaban manusia sehingga kini.***

F1

Kemajuan dalam pertanian

H1a

Penciptaan batas dalam bidang pertanian

H1b

Tenggala untuk membuat batas

H1c

Kolar kuda untuk menarik tenggala kayu

H1d

Kereta kuda

H1e

Kereta sorong beroda

H1f

Penyisir tanah

H1g

Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah

H1h

Pembinaan sistem pengairan untuk mengawal air di kawasan pertanian

H1i

Bukit diteres untuk tujuan pertanian

H1j

Penciptaan alatan pertanian seperti tajak/cangkul

H1k

Penukaran alatan pertanian daripada kayu kepada besi

F2

Jalan Sutera Darat

H2a

Menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom

F3

Perusahaan membuat tembikar/logam

F4

Pengenalan tulisan ideogram

H4a

Berdasarkan rekahan tulang oracle menghubung laluan perdagangan antara India dengan Barat/Rom

H4b

Berbentuk simbol dan gambar

H4c

Diajar pada peringkat sekolah rendah

F5

Falsafah Confucianisme/ Taoisme

H5a

Cara hendak melahirkan masyarakat dan poitik yang baik

H5b

Falsafah Legalisme/Hanya undang-undang dapat mewujudkan nilai baik masyarakat

H5c

Konsep Yin dan Yang/Unsur saling melengkapi/Yin Kuasa Pasif/Yang kuasa aktif

H5d

Falsafah Feng Shui/ Hubungan antara alam semesta dengan manusia

H5e

Falsafah Perang Tsun Tzu melalui karya the art of war/Taktik dalam urusan perniagaan

F6

Kalendar

H6a

Terdapat 30 hari sebulan/ 360 hari setahuan

H6b

Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menuai/menanam

H6a

Menjalankan aktiviti harian seperti perkahwinan/berburu/pengkebumian

F7

Upacara korban

H7a

Menggunakan unsur makanan/duit kertas/barangan perhiasan

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA*****

Sebagai generasi muda, bagaimanakah anda boleh membantu meningkatkan hasil pertanian negara?


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F6

F7

Meningkatkan ilmu di bidang pertanian

Banyakkan bacaan berkaitan pertanian

Memilih subjek berkaitan pertanian sejak di sekolah / Sains Pertanian

Minat memilih jurusan berkaitan teknologi pertanian di pusat

pengajian tinggi / jurusan untuk manfaat pertanian

Membeli hasil produk berasaskan hasil pertanian tempatan

Persepsi tentang pertanian adalah perniagaan

Positif terhadap hasil pertanian tempatan

Menggalakkan rakan-rakan membeli barangan keluaran tempatan

Jelaskan faktor-faktor perkembangan kerajaan Angkor ( Kerajaan Agraria)

F1 Perkembangan pertanian

H1a padi sawah

H1b padi huma

H1c tanaman sampingan / jagung / pisang / keledek / sayur-sayuran

F2 Sistem pengairan yang baik

H2a bersumber dari Sungai Mekong / Tasik Tonle Sap

H2b mengairi tanah yang luas / seluas 12.5 juta ekar

H2c menampung keperluan beras untuk keperluan asas rakyatnya

F3 Penglibatan raja

H3a membina sistem pengairan

H3b mengurus sistem pengairan

H3c Raja Indravarman 1 membina sistem pengairan / baray

F4 Kedudukan berhampiran Tasik Tonle Sap

H4a air tasik datang dari Sungai Mekong

H4b tanah di sekitarnya amat subur

H4c iklim panas lembab sepanjang tahun

H4d sesuai untuk pertanian padi

H4e punca air utama mengairi sawah

H4f menjadi punca bekalan air minum

F5 Sumber ikan air tawar

H5a banyak diperoleh dari Tasik Tonle Sap

H5b menampung keperluan makanan penduduk

H5c sumber protein

Mengapakah kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada bidang pertanian pada hari ini?

F1 Keperluan makanan dalam negara

F2 Tidak bergantung import makanan/ Keperluan sendiri

F3 Menggalakkan pertanian moden

F4 Menggalakkan kemajuan bioteknologi

F5 Memberi peluang pekerjaan

F6 Menghidupkan kembali program bumi hijau

F7 Menambahkan pendapatan

F8 Menebus guna tanah terbiar

F9 Penerokaan teknologi moden

F10 Menggalakkan penyelidikan dalam bidang pertanian (R&D)

F11 Mengeksploitasi kesuburan tanah

F12 Gaya hidup sihat

Jelaskan faktor kemajuan kerajaan Kedah Tua

F1 Gunung Jerai menjadi panduan kepada kapal /Penanda alam

F2 Kedudukan yang strategik dilaluan Selat Melaka

F3 Terlindung daripada tiupan angin. ( Angin monsun Timur Laut/Barat Daya)

F4 Terdapat barang dagangan dari luar

F5 Kemudahan menyimpan barang dagangan/ Gudang

F6 Kekayaan hasil hutan seperti damar, rotan

F7 Kekayaan sumber bumi seperti bijih timah

F8 Sebuah pelabuhan entreport dan tertua

Bukti pelabuhan Kedah Tua berperanan sebagai pelabuhan entreport.

F1 tembikar China

F2 pelita tembaga dari Timur Tengah

F3 tembikar dari Timur Tengah

F4 manik dari India

Jelaskan proses penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.

F1 Dibawa oleh Ksyatria

F2 Disebar melalui golongan penakluk dari India membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara

F3 Dibawa oleh pedagang/vaisya

F4 Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta

F5 Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan

F6 Galakan pemerintah dengan pemerintah lain

F7 Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas
perdagangan antara India dengan Asia Tenggara

Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara

F1 Mengamalkan sistem pemerintahan beraja

H1a Dipengaruhi oleh sistem beraja dari India

H1b Bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan

F2 Raja berada di puncak pemerintahan

H2a Di bawahnya terdapat kerabat diraja

H2b Selepas itu pembesar iaitu Brahmin

H2c Di ikuti dengan rakyat

H2d Hamba golongan paling bawah

F3 Raja berkuasa mutlak

H3a Meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan

F4 Perintah raja menjadi undang-undang

H4a Sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan

H4b Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah

F5 Raja sebagai bayangan tuhan

H5a Rakyat takut menderhaka

H5b Lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan

H5c Dipercayai memiliki kesaktian

F6 Lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja

H6a Bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status

F7 Wujud adat istiadat pertabalan raja

H7a Bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja

H7b Upacara dipimpin oleh golongan Brahmin

H7c Dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah

F8 Raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta

H8a Bertujuan menjadi raja terulung

H8b Mendirikan kompleks kota

H8c Lambang konsep alam semesta / orde kosmos

F9 Terdapat gelaran-gelaran Hindu dan Buddha

H8a Seperti yuvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara, raja putra di peringkat pusat

H8b Di bawah anak raja terdapat parvanda / senapati yang menjadi ketua pentadbiran pusat

Nyatakan kepentingan candi sebagai monomen keagamaan Hindu dan Buddha di Asia Tenggara.

F1

Binaan untuk memperingati orang ternama/peristiwa penting

F2

Monumen berupa candi/kui/wat/stupa/patungl

F3

Candi merupakan monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha

F4

Candi Berperanan sebagai rumah ibadat

F5

Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarga

F6

Tempat menyimpan patung dewa utama

F7

Lambang keagungan seseorang pemerintah

F8

Lambang kehebatan seni bina

F9

Lambang orde kosmos

F10

Contoh Candi Borobodur/Angkor Wat/Stupa/Candi Dieng/Candi Prambanan

F11

Lambang kehebatan ahli seni agama di Asia Tenggara

Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara ?

F1 Untuk merekodkan ilmu pengetahuan

F2 Meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat

F3 Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat

F4 Tentang agama / Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha

F5 Pemerintahan raja / batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja dan undang-undang

F6 memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu bersurat
contohnya inskripsi di Palembang

F7 menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat dalam batu bersurat di
Lembah Bujang

F8 bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama

F9 bacaan mentera / upacara keagamaan

F10 perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka /
manusia / pahala / rupa / sengsara

F11 bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal

F12 pengaruh dalam kesusasteraan seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas

F13 pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama, Sutasoma,
Arjunwiwaha, Kunjarkarma

F14 Penceritaan lisan dan wayang kulit

F15 Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa Lima,
Hikayat Seri Rama

F16 Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen

Kesan kedatangan Islam terhadap Islam terhadap sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara (KBKK)/Kedatangan Islam memantapkan sistem pentadbiran

F1 Gelaran raja ditukar kepada gelaran sultan

F2 Mufti/kadi menjadi penasihat sultan

F3 Undang-undang manu ditukar kepada undang-undang syarak/Islam

F4 Sultan dianggap khalifah Allah di mukabumi/Khalifatul mukminin/Zilullah fil Alam

F5 Pemansuhan unsur mitos dan legenda

F6 Penggunaan unsur daulat dan derhaka

F7 Semangat jihad untuk mempertahankan negara

F8 Islam sebagai agama rasmi kerajaan

F9 Penggunaan pada negeri-negeri /Kedah Darul Aman/ Acheh Darus Salam

F10 Istana menjadi pusat perkembangan dakwah Islam

No comments:

Post a Comment