Pages

Wednesday, October 26, 2011

Fokus Tingkatan 5 : Bab 1 dan 2

BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA***

Nyatakan ciri-ciri perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap pertama.

F1 Penentangan secara terbuka tetapi bersifat setempat

F2 Penentangan tidak berorganisasi

F3 Isu-isu kebudayaan/agama/hak peribumi menjadi faktor pencetus

F4 Dipimpin oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat/Asia Barat

F5 Menekankan kesedaran politik

F6 Menuntut hak-hak dikembalikan

F7 Menuntut taraf hidup mereka dibaiki

F8 Tidak meminta kemerdekaan dengan segera

Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Asia Tenggara bertukar menjadi lebih radikal pada tahap kedua?

F1 Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang dibuat

F2 Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah

F3 Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal

F4 Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan

F5 Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

F6 Berasakan gerakan yang lebih radikal akan berjaya

(a) Senaraikan dua orang tokoh nasionalis di Filipina.

F1

F2

F3

F4

Jose Rizal

Andres Bonifacio

Emilio Aguinaldo

Sergio Osmena

(b) Nyatakan dua tuntutan yang diperjuangkan oleh nasionalis tahap pertama di Filipina.

F1

F2

F3

F4

Filipina dijadikan wilayah Sepanyol

Bangsa Filipina diberikan hak yang sama seperti yang diperoleh bangsa Sepanyol

Bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara

Mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial

(c) Senaraikan dua tindakan yang telah diambil oleh pihak Sepanyol bagi menangani gerakan nasionalisme di Filipina

F1

F2

F3

F4

Menangkap Jose Rizal

Dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao

Jose Rizal dikenakan hukuman bunuh

Memerangi gerakan nasionalisme

(d) Nyatakan ciri-ciri perjuangan Katipunan.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Ditubuhkan oleh Andres Bonifacio

Memulakan gerakan radikal terhadap Sepanyol

Matlamatnya untuk menyatukan bangsa Filipina

Bertujuan mencapai kemerdekaan melalui revolusi Menjadikan Kalayan sebagai akhbar rasmi pertubuhan

1896 melancarkan pemberontakan /revolusi tetapi gagal

Menjadi lemah selepas Bonifacio dijatuhkan human bunuh

Dipimpin oleh Aguinaldo

Aguinaldo mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat

(a) Mengapakah kuasa imperialis Barat memperkenalkan sistem birokrasi moden di Asia Tenggara?

F1 Menguasai ekonomi negara yang dijajah

F2 Memudahkan penjajah memperkenalkan dasar-dasar ekonominya

F3 Mengambil alih peranan raja dan pembesar tempatan

F4 Menjaga kepentingan mereka di tanah jajahan

(b) Senaraikan dua ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara.

F1 Penyatuan wilayah-wilayah menghasilkan Kerajaan Pusat

F2 Pentabdiran tanah jajahan diketuai oleh Gabenor Jeneral

F3 Pentadbiran dilaksanakan melalui biro

F4 Pegawai Barat dilantik sebagai ketua biro

F5 Pengenalan undang-undang Barat

(c) Nyatakan dua kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem
pentadbiran tradisional

F1 Pentadbiran tradisional digantikan pentadbiran barat

F2 Institusi beraja terhapus

F3 Raja kehilangan kuasa

F4 Pembesar tempatan hilang pengaruh

F5 Undang-undang tempatan digantikan dengan undang-undang Barat

F6 Bahasa penjajah dijadikan bahasa rasmi pentadbiran

(d) Apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Tanah Melayu selepas pengenalan Sistem Birokrasi Barat oleh penjajah British?

F1 Penggabungan P.Pinang, Melaka dan Singapura menjadi Negeri-Negeri Selat

F3 Gabenor menjadi pemerintah tertinggi

F4 Residen kaunselor melaksanakan pentadbiran negeri

F5 Penghulu mengetuai pentadbiran kampong

F6 Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu melalui gabungan Perak, Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang

F7 Pengenalan Sistem Residen/Sistem Penasihat

F8 Bertanggungjawab menasihati sultan dalam semua perkara kecuali adat istiadat /agama Islam

F9 Gabenor Negeri-Negeri Selat berkuasa ke atas Residen/Penasihat British

F10 Pelaksanaan sistem kehakiman Barat

F11 Pelaksanaan system pengutipan cukai

F12 Pembahagian negeri kepada beberapa daerah

F13 Penubuhan balai polis

F14 Peranan raja-raja dan pembesar Melayu terjejas

(e) Pada pandangan anda, mengapakah generasi muda hari ini perlu mempertahakan kedaulatan negara kita pada masa hadapan?

F1 Menjamin kestabilan politik

F2 Kemakmuran ekonomi

F3 Memelihara keharmonian

F4 Ke arah negara maju

F5 Memelihara perpaduan kaum

F6 Memelihara kebebasan dan keadilan untuk semua

F7 Melindungi warisan budaya bangsa

F8 Menjamin hak setiap warga negara

Berikan dua ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina.

F1 Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat

F2 Gabenor Jeneral menjadi pemerintah tertinggi di peringkat pusat

F3 Datuk Bandar menjadi pentadbir wilayah

F4 Gabenor kecil menjadi pentadbir Bandar

F5 Encomiendero menjadi pemerintah Encomienda

F1

F2

F3

Nyatakan tugas encomiendero yang di perkenalkan oleh Sepanyol di Filipina

Menjaga keamanan

Mengutip cukai

Mengkristian penduduk barangay

F1

F2

Mengapakah Sistem Encomienda dibenci oleh penduduk tempatan di Filipina

Sistem ini mengenakan cukai yang tinggi

Kerahan ttenaga kepada penduduk tempatan

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Apakah bentuk ciri sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Perancis di IndoCina

Penubuhan Union Indochinoise

Penubuhan kerajaan pusat

Rang undang-undang diluluskan oleh parlimen Perancis

Kerajaan tempatan membayar cukai

Menyediakan kerahan tenaga

Gabenor Jeneral mengetuai Union IndoCina

Apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat di Burma

F1 Dinasti Konbaung berakhir

F2 Institusi raja tersingkir

F3 Jawatan pembesar tradisional pada peringkat pusat terhapus

F4 Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi

F5 Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887/Akta Perkampungan Burma 1889

F6 Melenyapkan sistem pentadbiran tradisional

F7 Pentadbiran daerah diketuai oleh Myo-ok/pegawai bandaran

F8 Pengenalan sistem undang-undang Barat

F9 Pengaruh golongan agama merosot

F10 Raja bukan lagi penaung sami Buddha

F11 Majlis Perundangan diperkenalkan

F12 Penubuhan Jabatan Perhutanan/Jabatan Kesihatan/Jabatan Pelajaran

Nyatakan perubahan pentadbiran yang berlaku di IndoChina di bawah penjajahan Perancis.

F1 Pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral

F2 Bertanggungjawab terus kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris

F3 Pembentukan kerajaan pusat

F4 Penubuhan Union Indochinoise

F5 Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis

F6 Pentadbiran tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat

F7 Perlu membayar cukai kepada kerajaan pusat

F8 Menyediakan kerajaan tenaga

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan-kesan pengenalan

sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran tempatan di Asia Tenggara.

F1 - Penubuhan Kerajaan Pusat

F2 - Gabenor Janeral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai ketua pentadbir

F3 - Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/jabatan

F4 - Pegawai-pegawai Barat ketua biro

F5 - Pengenalan undang-undang Barat

F6 - Pengenalan Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendero di Filipina

F7 - Kemerosotan pentadbiran tradisional di Filipina

F8 - Kemerosotan kuasa datu/pembesar di Filipina

F9 - Pengenalan pentadbiran tempatan di Indonesia

F10 - Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda
di Indonesia

F11 - Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat di Indonesia)

F12 - Berakhir Dinasti Konbaung di Burma

F13 - Institusi raja tersingkir di Burma

F14 - Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus di Burma

F15 - Pengenalan Akta Kampong Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma

F16 - Pentadbiran tradisional diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) di Burma

F17 - Semua rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis

F18 - Perkenalkan ‘Union Indochinoise’ di IndoChina

F19 - Pengenalan Sistem Residen dan Sistem Penasihat di Tanah Melayu

F20 - Perkenal sistem kehakiman Barat/ sistem pungutan cukai/ penubuhan balai polis di Tanah Melayu.

F21 - Pembentukan daerah-daerah di Tanah Melayu

Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dan kedua di Asia Tenggara

F1

F2

F3

F4

F5

F6

Tahap pertama

Penentangan secara terbuka bersifat terbuka dan tidak berorganisasi

Mengemukakan isu –isu kebudayaan, agama dan hak peribumi

Dipimpin oleh golangan pertengahan berpendidikan barat dan Asia Barat

Pemimpin nasionalis menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik

Mereka menuntut hak mereka dikembalikan dan taraf hipup dibaiki

Tidak menuntut kemerdekaan dengan segera

Tahap kedua

F7

F8

F9

F10

F11

Gerakan nasionalisme yang lebih radikal melakukan penentangan secara revolusi

Berorganisasi melalui penubuhan politik dianggotai oleh rakyat

Dipimpin oleh golongan yang berpendidikan dan berpengetahuan luas dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan barat

Mempunyai matlamat yang lebih jelas

Menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat

Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Tahap pertama

Merupakan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja

Menentang raja berkuasa mutlak

Perkembangan sistem pendidikan Barat

Pendidikan memberi pendedahan terhadap fahaman liberal, demokrasi, dan sistem raja berperlembagaan

Muncul golongan intelek

Kelemahan sistem pentadbiran

Dan sikap boros Raja Vajiravudh

Menyebabkan rakyat tidak berpuas hati

Rakyat menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai

Menamatkan sistem berkuasa kutlak

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

Tahap kedua

Rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan Cina

Perdana Menteri Phibul Songgram meluluskan undang-undang

Menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina

Membubarkan sekolah dan akhbar Cina

Menggalakkan peribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi

Mengenakan syarat jawatan tinggi kerajaan hanya untuk penganut Buddha

Pada tahun 1939, Phibul Songram menukar nama Siam kepada Thailand yang bermaksud Tanah Bebas

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

Pada pandangan anda, bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalisme radikal di Asia Tenggara?

Menangkap pemimpin radikal seperti Soekarno di Indonesia dan Jose Rizal di Filipina

Membuang negeri penentang seperti Jose Rizal

Dikenakan hukuman mati seperti Jose Rizal dan Emilio Aguilnaldo di Filipina

Mengharamkan parti-parti politik radikal seperti Parti Nasional

Indonesia di Indonesia dan Viet Nam Quang Phu Hoi(VNQPH) di Indochina

Membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana seperti tindakan Amerika di Filipina

Di penjarakan seperti Soekarno dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1929 -1931

Huraikan pemodenan pentadbiran ( Sistem Birokrasi moden) yang diperkenal oleh pemerintah Thailand.

F1 Perubahan oleh Raja Mongkut

H1a Melantik 80 orang Penasihat Barat

H1b Untuk mengetuai pelbagai jabatan

H1c Melatih pegawai-pegawai tempatan

C1c Penasihat dari Britain dalam bidang kewangan/pelabuhan/polis

C1c Penasihat dari Amerika Syarikat dalam bidang Kastam

C1c Penasihat dari Perancis dalam bidang ketenteraan

F2 Perubahan Raja Chulalongkorn

H2a Pengenalan Majlis Penasihat Rendah

H2b Majlis Mesyuarat Tertinggi

H2c Kabinet Menteri

H2d Juruaudit dari Britian untu berkhidmat dalam perbendaharaan Negara

F3 Muncul golongan pentadbir baru dalam birokrasi moden

H3a Berdasarkan tahap pendidikan mereka

F4 Sistem Raja Berperlembagaan menggantikan Raja Berkuasa Mutlak pada tahun 1932

H4a Mengurangkan pengaruh kuasa pembesar/institusi raja

(a)

Namakan tokoh yang terlibat dalam gerakan nasionalisme di Thailand

F1

Nai Pridi Panomyong

F2

Field Marshall Phibul Songram

(b)

Berikan dua sebab berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand

F1

Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja

F2

Penentangan rakyat terhadap raja berkuasa mutlak

F3

Perkembangan sistem pendidikan Barat

F4

Golongan intelek didedahkan kepada fahaman liberal

F5

Perkembangan sistem demokrasi

F6

Pengetahuan mengenai raja berperlembagaan

F7

Kelemahan sistem pentadbiran

F8

Sikap boros Raja Vajiravudh

(c)

Apakah kesan gerakan nasionalisme tahap pertama tersebut ?

F1

Penubuhan Parti Rakyat oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram

F2

Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thailand

F3

Tamat sistem raja berkuasa mutlak

(d)

Nyatakan tindakan Perdana Menteri Thailand untuk mengatasi rasa tidak puas hati rakyat dalam gerakan nasionalisme tahap kedua

F1

Meluluskan undang-undang menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina

F2

Membubarkan sekolah Cina

F3

Membubarkan akhbar Cina

F4

Menggalakkan penduduk pribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi

F5

Menetapkan jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha

F6

Menukar nama Siam kepada Thailand bermaksud Tanah Bebas

F7

Bekerjasama dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua

F8

Memperoleh semula wilayah-wilayah di Indo-China dan Tanah Melayu

(e)

Pada pandangan anda, mengapakah negara Thailand tidak pernah dijajah sehingga kini?

F1

Dasar buka pintu

F2

Pemodenan dalam pentadbiran

F3

Kerjasama dengan Jepun

F4

Memperkenalkan birokrasi Barat

F5

Raja Mongkut/ Raja Chulalongkorn melantik 80 orang penasihat Barat

F6

Penasihat Barat ketua pelbagai jabatan

F7

Penasihat kewangan/ pelabuhan/ polis dari Britain

F8

Penasihat kastam/ ketenteraan dari Amerika Syarikat/ Peranchis

F9

Melatih pegawai-pegawai tempatan mentadbir

F10

Memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah/ Majlis Mesyuarat Tertinggi/ Kabinet Menteri

F11

Melantik juruaudit dari Britain untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara

F12

Memperkenalkan sistem raja perlembagaan menggantikan raja berkuasa mutlak


BAB 2- NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA


Terangkan empat faktor pemangkin kepada nasionalisme di Tanah Melayu

F1 Pengenalan sistem politik barat

H1a Memusnahkan sistem politik tempatan

H1b Residen mengambilalih peranan pembesar tempatan

H1c Pembesar dipencenkan

H1d Perubahan ini mencabar sistem tradisi mereka

H1e Menjatuhkan maruah

H1f Melahirkan kebencian penduduk tempatan

F2 Sistem pendidikan Inggeris

H2a Sekolah vernakular Melayu melahirkan intelektual Melayu yang mampu berfikir tentang
kemajuan bangsa

H2b Idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajah

F3 Dasar British

H3a Menggalakkan sesiapa sahaja datang melabur / berniaga / berdagang/ menetap di
Tanah Melayu

H3b Kemasukan orang asing meningkatkan jumlah imigran

H3c Menimbulkan persaingan dengan penduduk tempatan/menguasai ekonomi

H3d Orang Melayu kekal/tidak dimajukan oleh Inggeris

H3e British buka bandar lengkap kemudahan prasarana/orang Melayu di kampung serba kekurangan

H3f Ini menjarakkan jurang taraf hidup antara orang tempatan dan imigran

H3g Hal ini disedari golongan intelek Melayu

F4 Pendudukan Jepun diTanah Melayu

H4a Konsep kesemakmuran Asia menekankan kebebasan Negara Asia

H4b Menggalakkan orang tempatan bekerjasama dengan Jepun dengan janji Kemerdekaan

H4c Kesengsaraan semasa Jepun menyebabkan penduduk tempatan membenci Jepun/mana-
mana penjajah

H4d Menyebabkan pengenalan Malayan Union oleh British ditentang orang Melayu

F5 Penguasaan PKM

H5a PKM menguasai balai polis dan memerintah dengan kejam

H5b Menangkap/membunuh dengan kejam sesiapa yang dianggap penyokong Jepun

H5c Mencetuskan konflik perkauman

F6 Kemunculan mesin cetak

H6a Menyebarkan ilmu pengetahuan yang mendorong penentangan terhadap penjajah

F7 Gerakan Pan Islam

H7a Gerakan intelektual Islam seluruh dunia

H7b Membangkitkan pemahaman lebih progresif terhadap Islam untuk menentang penjajahan
barat ke atas Negara Islam

H7c Didokong pelajar Islam seluruh dunia

H7d Gerakan wahabi di Arab Saudi turut mempengaruhi

F8 kesedaran politik disekitar Asia Tenggara

H8a Mempengaruhi nasionalisme di Tanah melayu

H8b Karya nasionalis di Indonesia menekankan kebebasan politik/penentangan terhadap penjajah

H8c Kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan penerimaan nasionalisme
Indonesia di Tanah Melayu

F1

F2

F3

Apakah gerakan Pan – Islamisme?***

Gerakan Intelektual Islam seluruh dunia untuk membangkitkan kefahaman yang lebih prograsif terhadap Islam

untuk menentang penjajah barat ke atas negara –negara Islam

F1

Nyatakan maksud gerakan Islah?**

Berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam

F1

F2

F3

F4

Senaraikan akhbar dan majalah yang menjadi saluran gerakan Islah.***

Al – Imam

Neracha

Idaran Zaman

Pengasuh

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

Nyatakan matlamat perjuangan Gerakan Islah di Tanah Melayu Membetulkan pandangan umat Islam terhadap agama Islam***

Menjana kemajuan Islam dari sudut kemajuan dunia

Gesaan memajukan ekonomi umat Islam

Gesaan memajukan pendidikan umat Islam

Gesaan memajukan social / politik orang Melayu

Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam

Mengkritik raja / pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu

Menggalakkan ilmu pertukangan

Menggalakkan kegiatan perniagaan

Menggalakkan orang Melayu menguasai ilmu perubatan

Mengamalkan gaya hidup yang berlandaskan agama Islam

F1

F2

F3

F4

F5

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah cabaran yang di hadapi oleh kaum muda dalam perjuangan mereka di Tanah Melayu *****

Hanya bergerak di Negeri-negeri Selat

Beberapa undang –undang telah dikeluarkan oleh negeri –negeri Melayu bagi menghalang pengaruh kaum muda

Undang –undang tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaan sultan

Undang –undang tidak membenarkan risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk ke negeri- negeri tersebut

Apakah Saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu*****

F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia

F2 Menekankan pendidikan dunia dan akhirat

F3 Mempelajari mata pelajaran Fardu Ain, Ilmu Hisab dan bahasa Inggeris

F4 Menggalakan pendidikan untuk perempuan

F5 Mengkritik penjajah

F6 Mengkritik raja dan pembesar Melayu

F7 Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial

Bagaimanakah Kaum Muda menyampaikan idea perjuangan mereka ****

F1

Menubuhkan madrasah

F2

Menekankan pendidikan dunia dan akhirat

F3

Peluang belajar kepada perempuan

F4

Melalui akhbar al-Imam

F5

Mengeluarkan buku dan risalah

F6

Berdakwah

Jelaskan halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam menyebarkan idea perjuangan mereka***

F1

Ditentang Kaum Tua

F2

British turut mehalang

F3

Negeri-Negeri Melayu mengeluarkan undang-undang

F4

Tidak dibenarkan berdakwah tanpa kebenaran sultan

F5

Risalah dan buku Kaum Muda disekat

Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda dapat memajukan minda bangsa Malaysia?****

F1 - Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat

F2 - Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

F3 - Bersama-sama berperanan dalam memajukan bangsa

F4 - Semua individu berhak mendapat peluang pendidikan

F5 - Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

F6 - Mendirikan pusat keilmuan / madrasah / sekolah / institusi pengajiantinggi

F7 - Berfikiran kritis / kreatif / inovatif dalam memajukan bangsa

F8 - Meningkatkan ilmu pengetahuan

F9 - Mempersiapkan diri dengan kemahiran

F10- Meningkatkan disiplin diri

F11- Sentiasa mengamalkan sahsiah yang baik

F12- Memanfaatkan usaha kerajaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

F13- Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / ketrampilan diri

F14- Menjauhi diri daripada gejala negatif

F15- Mematuhi ajaran agama

F16- Memelihara jati diri

F17- Mengamalkan gaya hidup sihat

F18- Menyemai semangat nasionalisme

F19- Mengekalkan tradisi / budaya bangsa

M - (Mana-mana jawapan yang munasabah)

Akhbar yang meniupkan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua.

F1

Majlis

F2

Utusan Melayu

F3

Warta Malaya

F4

Warta Negara

F5

Lembaga Malaya

F6

Fajar Sarawak


Bagaimanakah akhbar,majalah dan novel membantu menggerakkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu

F1 Kesedaran untuk memajukan diri

F2 Menyeru masyarakat bersatu padu

F3 Mengkritik dasar penjajah yang menekan orang Melayu

F4 Membangkitkan persoalan pendidikan/social/ekonomi/politik

F5 Menyedarkan dan memajukan bangsa

F6 Majalah menyentuh isu pendidikan/ekonomi/bahasa/sastera/politik

F7 Menyemai sikap anti penjajah dan anti orang asing

F8 Majalah Guru/Pengasuh/Bulan Melayu

F9 Novel menyeru semangat nasionalisme yang tinggi dalam kalangan generasi muda

F10 Menggesa rakyat menentang penjajah

F11 Menuntut rakyat membela maruah bangsa

F12 Wanita digalak memajukan diri dan bangsa

F13 Novel Keris Melaka/Putera Gunung Tahan/Anak Mat lela Gila/Melor Kuala Lumpur

Apakah mesej yang terdapat dalam novel berikut pada tahun 1930a-an?

(a)Keris Melaka-Ahmad Bakhtiar

F1 Semangat perjuangan menentang penjajah Barat seperti Portugis

F2 Menghargai sumbangan tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

F3 Menggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman perjuangan generasi muda

(i) Anak Mat Lela Gila -Ishak Hj Muhammad

F1 Semangat menentang penjajah oleh anak muda

F2 Menghargai warisan bangsa sendiri

F3 Mencintai tanah air

F4 Menolak kesenangan demi maruah bangsa

(ii) Putera Gunung Tahan – Ishak Hj Muhamamd

F1 Semangat wira pemuda tempatan menentang penjajah

F2 Mencintai tanah air

F3 Bangga dengan kebolehan sendiri

F4 Seorang gadis tempatan menolak cinta pegawai penjajah

F5 Tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa

Melor Kuala Lumpur – Harun Aminurrashid

F1 Emansipasi atau kebebasan wanita menentukan hala tuju

F2 Wanita yang mengutamakan pendidikan untuk kebaikan diri

F3 Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan

Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh majalah-majalah di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua

F1 Pendidikan anak-anak Melayu

F2 Perpaduan dalam kalangan orang Melayu

F3 Meniupkan semangat cinta akan negara dan menentang penjajahan

F4 Membaiki taraf hidup orang Melayu

F5 Memajukan bahasa dan sastera

F6 Galakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bangsa

F7 Bincang soal penafsiran Islam yang progresif untuk kemajuan ummah

F8 Memperluas ilmu dalam semua bidang

F9 Memberikan penafsiran kepada persoalan orang Islam

F10 Menggesa orang Melayu menjauhkan sifat buruk

F11 Menggalakkan perpaduan dalam kalangan guru perempuan Melayu Johor

F12 Menggalakkan golongan wanita mendapatkan pendidikan

F13 Menggesa wanita menjaga kesopanan dengan nilai Islam dan budaya Timur

F14 Menggalakkan wanita menjadi obor memajukan bangsa

Terangkan isu ekonomi dan politik yang diperjuangkan oleh akhbar Melayu sebelum Perang Dunia Kedua

(a)Ekonomi

F1 Menggalakkan syarikat kerjasama

F2 Mendesak British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana mengancam orang Melayu

F3 Menggalakkan orang Melayu berniaga

F4 Melarang orang Melayu menjual tanah

F5 Menyeru orang Melayu berjimat cermat

F6 Mendesak British mewujudkan kawasan kampong khas orang Melayu di Kuala Lumpur

(b) Politik

F1 Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja Melayu

F2 Mengkritik pembesar dan Raja-Raja kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat

F3 Menolak sikap pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan

F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S)

F5 Melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan

F6 Menyeru orang Melayu bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan

F7 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

(a)Nyatakan kejayaan yang dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura (KMS)

F1 British member perhatian terhadap kebajikan orang Melayu

F2 Penempatan khas orang Melayu di Singapura

F3 Pemimpin KMS dilantik menganggotai pentadbiran British

F4 Mohd Eunos Abdullah dilantik menjadi Ahli Majlis Perundangan Negeri Selat

(iii) Nyatakan golongan masyarakat yang menganggotai Persatuan Sahabat Pena di Sabah

F1 Peniaga kecil

F2 Pegawai rendah kerajaan

F3 Guru sekolah Melayu

(iv) Nyatakan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kesatuan Melayu Muda (KMM) untuk mencapai matlamat politiknya

F1 Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu

F2 Menjadikan KMM sebagai badan propaganda Jepun

F3 Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propaganda anti British

F4 Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan

F5 Menubuhkan cawangan untuk meluaskan propaganda

(v) Berikan dua isu yang dibincangkan dalam Kongres Melayu pada tahun 1939 dan 1940.

F1 Soal kemunduran orang Melayu dalam pendidikan

F2 Kemunduran orang Melayu dalam ekonomi

F3 Sikap pilih kasih British terhadap anak negeri/orang Melayu

(vi) Mengapakah orang Melayu pada waktu itu perlu mewujudkan sebuah persatuan peringkat kebangsaan?

F1 Agar orang Melayu lebih kuat

F2 Memastikan suara orang Melayu didengar oleh British

F3 Dapat membela kepentingan ekonomi dan social

F4 Mengatasi semangat kenegerian

F5 Mengukuhkan kuasa politik orang Melayu

F6 Menjaga kebajikan orang Melayu

F7 Mudah memupuk semangat kebangsaan

F8 Usaha awal kea rah kemerdekaan

No comments:

Post a Comment