Pages

Saturday, October 1, 2011

TAJUK-TAJUK PERUNCINGAN SEJARAH SPM 2011

SOALAN PERCUBAAN ANTARA NEGERI

TINGKATAN 4

BAB 1

1) Tamadun Indus (SBP/Melaka)

a. Nama bandar terancang

b. Ciri/Keistimewaan bandar terancang

c. Kegiatan ekonomi masyarakat Indus

d. Sumbangan Tamadun Indus

e. Cara masyarakat tamadun Indus berjaya membina Bandar terancang

f. Cara mengekalkan kebersihan dan keceriaan Bandar (KBKK)

g. Ciri bandar terancang di tempat tinggal anda (KBKK)

BAB 2

1) Pemerintahan & Pentadbiran Tamadun Yunani (Pahang/Perlis)

a. Sistem pemerintahan & pentadbiran sebelum sistem demokrasi

b. Cara amalan demokrasi dalam tamadun Yunani

c. Kebaikan sistem demokrasi (KBKK)

d. Bentuk pemerintahan diamalkan tamadun Yunani

2) Peningkatan Tamadun China ( Johor )

a. Bentuk pemerintahan Dinasti Chin

b. Undang/ Falsafah Legalisme Dinasti Chin

c. Nama Maharaja yang membina Tamadun Chin

d. Cara meluaskan kuasa

e. Sebab perlu mematuhi peraturan dan undang –undang negara ( KBKK )

3) Peningkatan dalam bidang Ekonomi & Sosial (MRSM/Perlis/Johor/ N.9/Kelantan/Selangor)

a. Sumbangan Tamadun China dalam bidang ekonomi

b. Sistem pendidikan Tamadun China

c. Sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian

d. Sumbangan Tamadun China dalam bidang seni bina

e. Iktibar daripada peningkatan Tamadun China dalam pendidikan (KBKK)

f. Iktibar daripada perkembangan ekonomi Tamadun China dan India untuk menjadikan Malaysia negara maju ( KBKK )

g. Ciri/Kepentingan pendidikan zaman Vedik (tamadun India)

h. Kegiatan ekonomi Tamadun India

i. Maksud stresthin

j. Seni bina tamadun Yunani

k. Langkah memajukan negara (KBKK/Perlis/Selangor)

l. Kepentingan bidang pendidikan dan pertanian kepada Negara (KBKK)

BAB 3

1) Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal (Terengganu/Perak/Perlis/Johor)

a. Cara-cara kedatangan/penyebaran pengaruh agama Hindu Buddha ke AT

b. Pengaruh dalam Sistem Pemerintahan & Pentadbiran

c. Kepentingan/peranan Bahasa Sanskrit dalam Kerajaan Awal

d. Maklumat pada Batu Bersurat di Tapak Sejarah Awal Asia Tenggara

e. Kepentingan candi/monumen

f. Pengaruh Hindu dan Buddha yang masih diwarisi hingga kini (KBKK)

g. Langkah mengeratkan perpaduan antara kaum di Malaysia (KBKK)

h. Cara mempertahankan kebudayaan kebangsaan oleh generasi muda (KBKK)

i. Cara mengekalkan bangunan bersejarah

2) Kerajaan Maritim ( Kedah )

a. Ciri-ciri kerajaan Srivijaya

b. Faktor perkembangan Kedah Tua

c. Usahamemajukan bidang maritim di negara kita ( KBKK )

BAB 5

1) Perjanjian Aqabah (Perak/ Johor/Selangor )

a. Pihak yang terlibat dalam perjanjian Aqabah 1 & 2

b. Isi Perjanjian Aqabah 1 & 2

c. Kesan Perjanjian Aqabah 1 & 2

d. Iktibar daripada Perjanjian Aqabah (KBKK)

e. Keadaan masyarakat Madinah sebelum hijrah

2) Hijrah (MRSM / Kedah )

a. Sebab Hijrah

b. Hujah menyangkal orientalis Barat

c. Kepentingan Hijrah

d. Konsep hijran yang boleh diamalkan oleh pelajar ( KBKK )

3) Piagam Madinah (SBP)

a. Isi kandungan Perjanjian Piagam Madinah

b. Kepentingan Piagam Madinah

c. Iktibar yang boleh dicontohi daripada sikap masyarakat Madinah (KBKK)

4) Pembukaan Semula Kota Makkah (Perlis/Kelantan)

a. Faktor pembukaan semula Kota Makkah

b. Faktor yang membawa kejayaan kepada pembukaan

c. Kepentingan pembukaan semula kota Makkah

d. Usaha mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia (KBKK)

e. Keperluan keamanan dan kesejahteraan dikekalkan (KBKK)

5) Penyebaran Islam ( N.9 )

a. Strategi penyebaran Islam di Madinah

b. Tindakan Arab Quraisy menghapuskan kerajaan Islam Madinah

c. Situasi/Keadaan membenarkan peperangan dalam Islam

d. Garis panduan dalam peperangan

e. Peranan pemimpin mengharmonikan negara

BAB 6

1) Kerajaan Khulafa’ al-Rasyidin (Terengganu)

a. Sifat peribadi Khalifah Uthman bin Affan r.a.

b. Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan r.a.

c. Latar belakang Saidina Ali bin Abu Talib r.a.

d. Bukti Khalifah Ali bin Abu Talib r.a berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian Negara.

e. Konsep Syura dalam Islam ditekankan dalam pemilihan pemimpin (KBKK)

2) Kerajaan Bani Abbasiyah (Pahang/Melaka)

a. Nama pemerintah pada zaman kegemilangan Kerajaan Bani Abbasiyah

b. Peranan Kota Baghdad sebagai pusat perkembangan ilmu

c. Peranan Baitul Hikmah

d. Kepentingan berbahasa asing dalam kegiatan penulisan kerajaan Abbasiyah

e. Faktor kejayaan kerajaan Bani Abbasiyah sebagai pusat intelektual

f. Cara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu (KBKK)

3) Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia ( Jonor )

a. Cara- cara pertembungan

b. Kesan pertembungan

c. Sebab negara perlu memberi penekanan kepada pendidikan

BAB 8

1) Pengaruh Kedatangan Islam Terhadap Sosio-budaya (Terengganu/Kelantan/Selangor)

a. Ciri Pendidikan tidak formal dalam masyarakat Melayu tradisional

b. Cara pendidikan formal dilaksanakan dalam masyarakat Melayu tradisional

c. Perkembangan Institusi Pendidikan formal di Tanah Melayu

d. Peranan Madrasah dalam pendidikan formal

e. Kepentingan pendidikan untuk kegemilangan Negara dan bangsa Malaysia (KBKK)

f. Langkah melahirkan masyarakat berilmu di negara kita (KBKK)

2) Kesan Pengaruh Kedatangan Islam Terhadap Sosio-budaya (Pahang)

a. Pengaruh Islam dalam pelantikan dan pertabalan Raja

b. Pengaruh Islam menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat

c. Nama majlis yang bercirikan Islam dalam masyarakat Melayu

d. Usaha untuk meneruskan nilai hidup Islam (KBKK)

3) Pengaruh Islam terhadap Ekonomi (MRSM / N.9/ Kedah )

a. Perkembangan perdagangan di Alam Melayu sebelum kedatangan Barat

a. Pengaruh Islam dalam bidang perdagangan

b. Sebab Melaka menjadi pusat perdagangan abad ke-15

c. Maksud sistem barter

d. Ciri-ciri wang timah di Melaka

e. Ciri-ciri/ penggunaan mata wang di negeri-negeri Melayu

f. Jenis-jenis cukai yang dikenakan kepada pedagang di Melaka

g. Peranan Baitul Mal

h. Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh usahawan (KBKK)

i. Cadangan mengembalikan kegemilangan negara dalam perdagangan ( KBKK )

j. Langkah menjadikan Malaysia sebuah pelabuhan utama

4) Pengaruh Islam Dalam Politik (Perak)

a. Pengaruh Islam dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu

b. Kedudukan raja dalam pemerintahan

c. Keperluan mempertahankan institusi beraja (KBKK)

BAB 9

1) Zaman Gelap & Ciri-ciri (SBP)

a. Maksud zaman Gelap

b. Ciri-ciri zaman Gelap

c. Persamaan sistem feudal masyarakat Eropah dan Melayu.

d. Iktibar daripada pembelajaran zaman Gelap

BAB 10

1) Dasar British Terhadap Pertanian (Terengganu/Pahang/Perlis/Kedah/Kelantan/Melaka)

a. Ciri/Peraturan pemilikan tanah masyarakat Melayu sebelum kedatangan British

b. Sistem pemilikan tanah selepas kedatangan Barat

c. Undang-undang tanah yang diperkenalkan British di Tanah Melayu/Tujuan

d. Sebab Akta Tanah Simpanan Melayu digubal/ sebab perlu dikekalkan pada masa kini (KBKK)

e. Syarat yang terkandung dalam Akta Tanah Simpanan Melayu

f. Cara mengekalkan hak milik tanah pusaka (KBKK)

g. Enakmen Tanah Padi British 1917

h. Dasar British terhadap pekebun kecil

i. Kesan undang-undang tanah British terhadap orang Melayu

j. Langkah memajukan tanah terbiar (KBKK/Perlis)

k. Akta Tanah yang melindungi tanah milik peribumi Sarawak

l. Jenis-jenis tanah yang diperkenalkan British mengikut kegunaan dan nilai komersial

m. Jenis-jenis tanah dalam Land Order di Sarawak

n. Kepentingan mempertahankan tanah (KBKK)

o. Kesan jika kerajaan tidak memperkenalkan undang-undang tanah pada hari ini (KBKK)

2) Kesan-kesan Dasar Ekonomi (MRSM / N. 9/Selangor)

a. Faktor kemunculan Bandar baru

b. Kesan pembandaran kepada orang Melayu

c. Pembentukan masyarakat majmuk

d. Langkah mengawal wabak penyakit

e. Cadangan meningkatkan tahap kesihatan penduduk Malaysia (KBKK)

f. Ciri-ciri Pendidikan Vernakular

g. Perkembangan system pendidikan Venakular

h. Cara mengisi Kemerdekaan (KBKK)

3) Penggunaan Tenaga Buruh Luar (Perak/SBP)

a. Sebab kedatangan Imigran

b. Cara kemasukan buruh India & Cina

c. Kesan kedatangan

d. Usaha mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia

sumber :GC Sejarah Kelantan

No comments:

Post a Comment