Pages

Wednesday, October 17, 2012


Contoh KBKK Tingkatan 4

BAB 1:  KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


1.   Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kemajuan tamadun agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita kecapi hari ini.

F1
Mematuhi ajaran agama
F2
Mengukuhkan semangat cinta negara
F3
Mengamalkan budaya bangsa
F4
Mengeratkan perpaduan bangsa
F5
Memelihara jati diri
F6
Menguasai ilmu pengetahuan
F7
Menguasai segala bidang kemahiran
F8
Menghindari budaya negatif
F9
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan masyarakat tamadun awal dalam membina negara kota dan bandar.

F1
Mempunyai organisasi tersusun
F2
Pemerintahan stabil
F3
Ekonomi maju
F4
Pengkhususan kerja
F5
Mempunyai ilmu
F6
Kemajuan tulisan
F7
Ada undang-undang
F8
Kuat berusaha
F9
Inovasi
F10
Mana-mana jawapan munasabah


F1
Memperkenalkan sistem pengairan
F2
Menggunakan pengetahuan matematik dalam pertanian
F3
Memperkenalkan alat pertanian daripada besi
F4
Menggunakan cangkul
F5
Sabit
F6
Teknologi pembajakan
F7
Kaedah batas untuk tanaman
F8
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 2:  PENINGKATAN TAMADUN


1.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pencapaian tamadun ulung dunia seperti Yunani, Rom, India dan China, bagaimanakah kita boleh memajukan negara kita setaraf dengan negara maju hari ini?
   
F1
Pemerintahan stabil - demokrasi
F2
Perundangan adil - Hukum Kanun 12
F3
Ekonomi maju
F4
Pertanian
F5
Perdagangan
F6
Perusahaaan
F7
Pendidikan
F8
Sains Teknologi
F9
Seni bina maju
F10
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Berdasarkan pemerhatian anda terhadap negara demokrasi hari ini, apakah tujuan negara tersebut menjalankan pilihanraya?

F1
Rakyat memilih wakil
F2
Kerajaan ditadbir wakil yang dipilih pilihan raya
F3
Kerajaan rakyat oleh rakyat untuk rakyat
F4
Rakyat membuat keputusan politik
F5
Memilih pemimpin adil
F6
Pemimpin yang diterima majoriti
F7
Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pandangan anda, apakah ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada dalam diri pemimpin negara yang mengamalkan sistem demokrasi?

F1
Jujur
F2
Adil
F3
Telus
F4
Ada ilmu mentadbir
F5
Tidak rasuah
F6
Bijak mentadbir
F7
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 3:  TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA


1.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah kerajaan agraria dan maritim saling bergantung antara satu sama lain?

F1
Tenaga kerja 
F2
Bekalan beras
F3
Barangan mewah
F4
Tembikar/gelas dan manik dari China/tekstil dari India
F5
Bahan mentah/ hasil hutan
F6
Kenderaan/ gajah
F7
Kayu untuk membuat kapal
F8
Tukang kayu dan tukang batu
F9
untuk menjaga kebajikan rakyat jelata
F10
Keperluan perdagangan/jual beli/barter
F11
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Pada pandangan anda, bagaimanakah masyarakat Asia Tenggara dapat membentuk kehidupan yang aman dan harmoni dalam kalangan masyarakatnya?

F1
Ekonomi saling bergantung
F2
Taat pemerintah
F3
Struktur masyarakat teratur
F4
Taat kepada agama Hindu/Buddha
F5
Mencintai seni seperti candi
F6
Melalui karya sastera
F7
Berbahasa Sanskrit
F8
Tolong menolong
F9
Berfikiran terbuka
F10
Bersatu padu
F11
Hormat
F12
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini?

F1
Kerajaan stabil
F2
Ekonomi maju
F3
Pertanian – padi
F4
Perdagangan
F5
Pengairan
F6
Taat kepada agama
F7
Pemerintahan 
F8
Kesenian
F9
Kesusasteraan
F10
Bahasa Sanskrit
F11
Semangat cekal
F12
Berdikari
F13
Rajin berusaha
F14
Tidak putus asa
F15
Mahir ilmu pelayaran
F16
Berani belayar
F17
Semangat meneroka
Mana-mana jawapan munasabahBAB 4:  KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH


1.   Pada pandangan anda, apakah kesan amalan jahiliyah ke atas masyarakat Arab yang hidup dalam kesesatan?

F1
Perpaduan kaum luntur
F2
Hilang nilai kemanusiaan
F3
Tiada keadilan sosial
F4
Keselamatan terancam
F5
Institusi keluarga runtuh
F6
Penindasan ekonomi
F7
Peperangan
F8
Pegangan agama semakin longgar
F9
Wanita tertindas
F10
Mana-mana jawapan munasabah

2.  Bagaimanakah kita boleh mengelakkan diri daripada berlakunya peperangan dan perbalahan sebagaimana yang sering berlaku ke atas masyarakat Arab Jahiliyah?

F1
Berakhlak mulia
F2
Bertolak ansur
F3
Kepimpinan melalui teladan
F4
Menghormati hak asasi
F5
Mengelakkan isu-isu sensitif
F6
Bekerjasama
F7
Amalan bersaudara
F8
Bersikap jujur
F9
Hormat agama lain
F10
Mana-mana jawapan munasabah


3.   Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada sifat dan keperibadian mulia Nabi Muhammad s.a.w.?

F1
4 sifat terpuji
F2
Al Amin
F3
Kepimpinan
F4
Ketua keluarga
F5
Keagamaan
F6
Pengampun
F7
Ketabahan
F8
Kebijaksanaan
F9
Kesabaran
F10
Mana-mana jawapan munasabah

4.   Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam?

F1
Bijak mengatur strategi
F2
Mempertahankan akidah
F3
Kesabaran
F4
Pengorbanan
F5
Mempertahankan kebenaran
F6
Islam bersaudara
F7
Tidak bermusuh
F8
Jangan berdendam
F9
Tabah
F10
Penyebaran  Islam diteruskan
F11
Tidak berputus asa
F12
Memohon pertolongan Allah
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 5:  KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1.   Apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakatMalaysia yang aman dan bersatu padu?

F1
Permuafakatan
F2
Toleransi antara kaum
F3
Mengutamakan keamanan
F4
Kebijaksanaan dalam kepimpinan
F5
Menghindari sifat dendam
F6
Kebebasan beragama
F7
Hak orang Islam
F8
Hak bukan Islam
F9
Islam bersaudara
F10
Mana-mana jawapan munasabah


2.   Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan?

F1
Mempertahankan diri
F2
Menjaga keamanan negara
F3
Mempertahankan agama
F4
Menentang kezaliman
F5
Menegakkan akidah
F6
Menjaga maruah
F7
Pencabulan perjanjian
F8
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6:  PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

1.   Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan kerajaan yang dipimpin oleh Khalifah Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang?

F1
Khalifah berwibawa
F2
Perancangan rapi
F3
Sedia melaksana pembaharuan
F4
Berwawasan
F5
Musyawarah
F6
Mengikut hukum Islam
F7
Kemajuan ilmu
F8
Kemajuan ekonomi
F9
Kemajuan sosial
F10
Kekuatan tentera
F11
Perkembangan pendidikan
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam memperkukuhkan kedaulatan negara Malaysia?

F1
Akidah kukuh
F2
Cinta negara
F3
Berilmu
F4
Tolak ansur
F5
berdisiplin/bermoral
F6
Semangat patriotisme
F7
menghormati tokoh-tokoh dan pejuang
F8
Semangat jihad
F9
Memperkukuhkan ketenteraan negara
F10
Berkorban untuk negara
F11
Senjata berteknologi
F12
Perpaduan kaum
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai kemajuan ilmu pengetahuan zaman kegemilangan Islam, bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan kita hari ini?

F1
Mencari ilmu hukumnya wajib
F2
Mencintai pengetahuan
F3
Membina universiti
F4
Pelbagai jurusan
F5
Berdisiplin
F6
Menterjemah
F7
Membawa masuk karya asing
F8
Aktiviti penyelidikan
F9
Mengukuhkan ekonomi
F10
Pendidikan untuk semua
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 7:  ISLAM DI ASIA TENGGARA

1.   Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada usaha menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara?

F1
Wajib kepada semua umat Islam
F2
Islam merata dunia
F3
Islam istimewa
F4
Sebar cara aman
F5
Tiada paksaan
F6
Musuh Islam ditentang
F7
Raja menerima baik Islam
F8
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah unsur-unsur Islam boleh membawa kepada kemajuan masyarakat Asia Tenggara?

F1
Kewajipan kepada agama Islam
F2
Pendidikan wajib
F3
Karya Islam dicontohi
F4
Cara hidup Islam – aurat
F5
Islam bersaudara
F6
Saling membantu
F7
Zakat
F8
Sedekah
F9
Jimat cermat
F10
Menyayangi
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Pada pandangan anda, apakah unsur-unsur Islam yang boleh memajukan ekonomi masyarakat hari ini?

F1
Rajin bekerja
F2
Jujur
F3
Bersungguh-sungguh
F4
Sistem timbang/sukat yang adil
F5
Menghindarkan riba
F6
Mencari rezeki yang halal
F7
Bersedekah/berzakat
F8
Berjimat cermat/tidak boros
F9
Tidak mengemis
F10
Tidak penipuan dan penindasan
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8:  PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

1.   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah unsur-unsur Islam yang telah mengubah pemikiran dan cara hidup masyarakat Melayu selepas mereka memeluk agama Islam?

F1
Khalifah Islam
F2
Nasihat ulama
F3
Undang-undang syariah
F4
Pendidikan agama
F5
Tulisan jawi
F6
Seni Khat
F7
Menolak mungkar
F8
Menghindar dosa
F9
Mencari pahla
F10
Halal haram
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Pada pandangan anda, bagaimanakah Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?

F1
Menuntut ilmu wajib
F2
Pendidikan Al Quran/Muqaddam
F3
Istana pusat pengajian Islam
F4
Kitab seperti Tasawuf
F5
Cerita hikayat seperti Amir Hamzah
F6
Ilmu fardhu ain
F7
Pendidikan madrasah
F8
Pengenalan tulisan jawi
F9
Mencintai ilmu
F10
Kedatangan ulama
Mana-mana jawapan munasabah

3.  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengaruh kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Abasiyah dan Uthmaniyah dalam sistem pemerintahan dan perundangan kerajaan Kesultanan Melayu?

F1
Konsep Sultan
F2
Dibantu ulama
F3
Khalifatul Mukminin
F4
Undang-undang syariah
F5
Hukum jenayah
F6
Hukum faraid
F7
Perlantikan raja baiah
F8
Mazhab Shafie
F9
Undang-undang keluarga Islam
F10
Amanah dalam pekerjaan
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 9:  PERKEMBANGAN DI EROPAH

1.   Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah.

F1
Politik kekal stabil
F2
Kebajikan rakyat
F3
Keamanan dijaga
F4
Agama dijaga
F5
Elak perpecahan
F6
Ekonomi stabil
F7
Utama pendidikan
F8
Elak campurtangan luar
F9
Majukan perdagangan
F10
Kemajuan teknologi
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu?      

F1
Golongan pemerintah ( raja )
F2
Golongan yang diperintah (rakyat )
F3
Golongan hamba
F4
Raja mutlak
F5
Pentadbiran dibantu pembesar
F6
Raja mengurniakan tanah kepada pembesar
F7
Pembesar dinaungi raja
F8
Pembesar memberi khidmat kepada Raja
F9
Cukai kepada Raja
F10
Hamba memberi khidmat kepada pembesar
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Reformation yang berlaku di Eropah.

F1
Agama diseleweng
F2
Berpegang kepada ajaran agama
F3
Elak rasuah
F4
Sikap bertoleransi
F5
Tidak fanatik
F6
Berlaku adil
F7
Jangan menindas
F8
Mana-mana jawapan munasabah

4.   Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Renaissance yang berlaku di Eropah.

F1
Semangat inkuiri.
F2
Mendalami ilmu
F3
Sedia berubah
F4
Perubahan gaya hidup masyarakat
F5
Perkembangan intelektual.
F6
Yakin diri
F7
Perdagangan maju
F8
Ilmu baru diteroka
F9
Mencari kebenaran
F10
Mana-mana jawapan munasabah

5.   Jelaskan iktibar yang dapat anda  pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah.

F1
Sikap berani
F2
Semangat meneroka
F3
Keyakinan diri
F4
Semangat ingin tahu
F5
Meluaskan pengetahuan
F6
Suka meneroka ilmu
F7
Semangat gigih berusaha
F8
Sanggup menghadapi risiko
F9
Kecekalan
F10
Tidak mudah putus asa
Mana-mana jawapan munasabahBAB 10:  DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

1.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan peningkatan jumlah penduduk imigran Cina dan India di Tanah Melayu.

F1
Masyarakat majmuk
F2
Petempatan berbeza   
F3
Jenis pekerjaan
F4
Bahasa berbeza          
F5
Interaksi kaum           
F6
Perpaduan kaum        
F7
Pendidikan
F8
Taraf hidup beza
F9
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika Pemerintahan British kepada masyarakat Melayu?

F1
Miskin
F2
Jual tanah
F3
Bertani
F4
Tiada kemudahan       
F5
Pengangkutan
F6
Terpinggir
F7
Tradisional
F8
Taraf hidup beza
F9
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan Undang-Undang British berkaitan ekonomi khasnya tanah kepada masyarakat Melayu?

F1
Mengelakkan tanah milik orang Melayu diceroboh
F2
Tanah menjadi berharga/komersial
F3
Perlu mendapat kebenaran pejabat tanah
F4
Ekonomi wang dalam kalangan orang Melayu
F5
Urusan jual beli / barang dibayar dengan wang
F6
Orang Melayu meminjam wang daripada orang tengah
F7
Terpaksa menjual tanah untuk membayar hutang
F8
Orang Melayu dibiarkan dalam  pertanian tradisional
F9
Pelbagai cukai diperkenalkan
F10
Mana-mana jawapan munasabah

No comments:

Post a Comment