Pages

Wednesday, October 31, 2012


GERAKAN ISLAH(KAUM MUDA) FOKUS 2012


Apakah maksud Gerakan Islah ?
F1 gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu
F2 membetulkan pandangan mereka terhadap Islam
F3 dikenali sebagai Kaum Muda
Berikan dua akhbar dan majalah yang menjadi saluran Gerakan Islah.
F1 al-Imam
F2 Neracha
F3 Idaran Zaman
F4 Pengasuh
Senaraikan tokoh yang mengasaskan Gerakan Islah.
F1 Sheikh Tahir Jalaludin
F2 Syed Syeikh al-Hadi
F3 Dr. Burhanuddin al-Helmy

Jelaskan perjuangan Gerakan Islah.
F1mendorong orang Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam
F2 menyampaikan idea/menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F3 menggesa ekonomi Melayu dimajukan
F4 menggesa pendidikan/sosial Melayu dimajukan
F5 menggesa politik Melayu dimajukan
F6 menyematkan sikap kritik penjajah dalam kalangan orang Islam
F7 mengkritik raja/pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu
F8 menubuhkan madrasah
F9 menjalankan pendidikan Islam meliputi dunia dan akhirat
F10 menjalankan pendidikan fardu ain
F11 menjalankan pendidikan Ilmu Hisab
F12 menjalankan pendidikan Bahasa Inggeris
F13 memberi peluang pelajar perempuan mendapatkan pendidikan

Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh gerakan ini.
F1 ditentang oleh Kaum Tua
F2 dapat bergerak dengan baik di Negeri-Negeri Selat sahaja
F3 dihalang pengaruhnya di negeri-negeri lain/undang-undang dikeluarkan
F4 kegiatan dakwah Islam dilarang sekiranya tanpa kebenaran sultan
F5 risalah/buku Kaum Muda tidak dibenarkan dibawa masuk ke negeri-negeri lain

No comments:

Post a Comment