Pages

Wednesday, October 17, 2012


Contoh KBKK Tingkatan 5

BAB 1:   KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1.   Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat kuasa asing.

F1
Mengukuhkan semangat cinta negara
F2
Mengeratkan perpaduan bangsa
F3
Menjaga nama baik negara
F4
Tidak bekerjasama dengan kuasa asing
F5
Memelihara jati diri
F6
Menguasai ilmu pengetahuan
F7
Menguasai segala bidang kemahiran
F8
Mengukuhkan pasukan tentera
F9
Meningkatkan sains teknologi
F10
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan pengenalan sistem Birokrasi Barat ke atas kemajuan negara kita?

F1
Perkhidmatan awam kemas
F2
Penglibatan rakyat dalam pentadbiran
F3
Raja mengikut perlembagaan
F4
Pengenalan sistem persekutuan
F5
Kemudahan awam
F6
Pengangkutan
F7
Perhubungan
F8
Pendidikan moden
F9
Kemajuan sains teknologi
F10
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat nasionalisme boleh terus dipupuk dalam kalangan generasi muda kita hari ini?

F1
Menerapkan semangat patriotik di sekolah
F2
Menjaga nama baik negara di mana sahaja
F3
Melengkapkan diri dengan  ilmu
F4
Bersatu padu semua kaum
F5
Mempunyai semangat kepimpinan
F6
Mempertahankan kedaulatan negara
F7
Sikap berdisiplin
F8
Gigih berusaha
F9
Tolong-menolong / bekerjasama
F10
Mana-mana jawapan munasabah

4.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara?

F1
Penubuhan Kerajaan Pusat
F2
Diketuai gabenor Jeneral / pesuruhjaya tinggi
F3
Pembesar tempatan di peringkat pusat dihapuskan
F4
Raja kehilangan kuasa
F5
Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro
F6
Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran
F7
Pengenalan sistem undang-undang Barat
F8
British memperkenalkan sistem kehakiman Barat
F9
Raja menerima penasihat Barat
F10
Pembesar tempatan kehilangan pengaruh
Mana-mana jawapan munasabah

5.   Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan nasionalisme yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara?

F1
Melengkapkan diri dengan  ilmu pengetahuan
F2
Bersatu padu dalam perjuangan
F3
Mempunyai semangat kepimpinan yang baik
F4
Berusaha membentuk kerajaan yang berdaulat
F5
Sikap berdisiplin
F6
Gigih berusaha
F7
Tolong-menolong / bekerjasama
F8
Mempunyai semangat setia negara yang tinggi
F9
Sanggup berkorban untuk bangsa
F10
Kebijaksanaan pemimpin
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 2:  NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG  DUNIA KEDUA

1.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pejuang tanah air seperti Dol Said, Tok Janggut, Dato Bahaman dan lain-lain, apakah nilai yang boleh diteladani oleh anda sebagai warganegara Malaysia yang patriotik?

F1
Cinta akan negara
F2
Tidak putus asa
F3
Berani berjuang
F4
Sanggup berkorban
F5
Semangat kental
F6
Benci penjajahan
F7
Mempertahankan tanah air
F8
Tidak mengalah
F9
Mana-mana jawapan munasabah
2.   Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah media massa amat penting dalam menyebarkan maklumat kepada rakyat dari zaman dahulu hingga sekarang?

F1
Membetulkan pandangan salah
F2
Memberi kesedaran
F3
Mengkritik pemimpin yang salah
F4
Menyebarkan ilmu
F5
Memperjuangkan rakyat
F6
Memberi teladan
F7
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan peristiwa pahit zaman penjajahan yang boleh menimbulkan perasaan berani mempertahankan negara kepada generasi hari ini?
     
F1
Kezaliman kuasa Jepun
F2
Pembunuhan oleh Bintang 3
F3
Parti Komunis Malaya
F4
Kebuluran makanan zaman komunis
F5
Pembunuhan rakyat tidak berdosa komunis
F6
Kezaliman penjajah seperti Birch
F7
Penipuan dalam perjanjian seperti perjanjian Pangkor 
F8
Pembunuhan pejuang seperti Tok Janggut
F9
Mana-mana jawapan munasabah

4.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kejayaan yang dicapai oleh Gerakan Islah di Tanah Melayu?

F1
Berjaya menghadapi halangan Kaum Tua/Penjajah
F2
Menyedarkan kepentingan pendidikan
F3
Membela pendidikan wanita/perempuan
F4
Mendirikan madrasah
F5
Memajukan pendidikan dunia dan akhirat
F6
Pendidikan Ilmu Hisab
F7
Pendidkan Bahasa Inggeris
F8
Ilmu Fardu ain
F9
Mana-mana jawapan munasabah

5.   Pada pendapat anda, mengapakah kegiatan persatuan dan politik kurang menonjol di Sabah dan Sabah?

F1
Tidak tersebar di kawasan pedalaman
F2
Masalah perhubungan
F3
Taraf pendidikan yang masih rendah
F4
Pengangkutan mundur
F5
Ekonomi kurang berkembang
F6
Kurang kesedaran politik
F7
Mana-mana jawapan munasabah
BAB 3:   KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

1.  Pada pandangan anda, mengapakah konsep Realpolitik yang dipegang oleh pemimpin Itali dan Jerman jika diamalkan pada hari ini akan menghancurkan keharmonian dunia?

F1
Pembunuhan
F2
Kuku besi
F3
Tipu helah
F4
Pemalsuan dokumen
F5
Provokasi
F6
Penipuan
F7
Ugutan
F8
Perang
F9
Diktator
F10
Tidak mengikut undang-undang
F11
Ekonomi mundur
F12
Kejam
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Pada pemerhatian anda, bagaimanakah undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni masyarakat hari ini?

F1
Menjamin kedaulatan
F2
Taat pemerintah
F3
Hukuman adil
F4
Mengikut protokol
F5
Berdisiplin
F6
Pembahagian kuasa raja dan menteri
F7
Sopan santun
F8
Bertoleransi
F9
Pentadbiran kemas
F10
Bersatu padu
F11
Saling hormat
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan mengapakah Adat Perpatih dikatakan mempunyai amalan demokrasi?

F1
Raja tidak berkuasa mutlak
F2
Agihan kuasa mengikut peringkat
F3
Musyawarah
F4
Muafakat
F5
Keputusan ramai
F6
Semangat kerjasama
F7
Kedaulatan di tangan rakyat
F8
Perundingan Raja dan Undang
F9
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 4:  PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA


1.   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan ke atas negara kita jika Malayan Union berjaya dilaksanakan oleh penjajah British?

F1
Raja hapus
F2
Negeri Melayu hapus
F3
Adat istiadat Melayu hilang
F4
Agama Islam bukan agama rasmi
F5
Bahasa Melayu terpinggir
F6
Ekonomi Melayu mundur
F7
Imigran menguasai ekonomi
F8
Kerakyatan longgar
F9
Mana-mana jawapan munasabah

2.  Pada pendapat anda, apakah kebaikan penubuhan negara Persekutuan seperti Persekutuan Tanah Melayu?

F1
Perkongsian kekayaan
F2
Negara lebih besar
F3
Penduduk ramai
F4
Kekuatan ketenteraan
F5
Pasaran ekonomi
F6
Negeri kaya membantu miskin
F7
Hubungan kerajaan persekutuan dan negeri
F8
Kerjasama persekutuan dan negeri
F9
Muafakat
F10
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA


1.   Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diterima daripada peluang mentadbir yang diberi oleh British dalam Sistem Ahli kepada orang tempatan?

F1
Latihan mentadbir
F2
Pengalaman memerintah
F3
Persediaan merdeka
F4
Toleransi kaum
F5
Sokongan rakyat
F6
Perpaduan kaum
F7
Sokongan British
F8
Mana-mana jawapan munasabah2.   Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi seperti dalam  Pakatan Murni penting kepada negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum?

F1
Elak perasaan perkauman
F2
Kerjasama
F3
Permuafakatan
F4
Tidak berlaku perbalahan
F5
Kestabilan ekonomi
F6
Hormat menghormati
F7
Pelabur asing
F8
Agihan kekayaan
F9
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Kemerdekaan negara kita hasil kebijaksanaan pemimpin berbincang dengan pihak penjajah. Mengapakah pendekatan berunding lebih baik daripada berperang dalam usaha menuntut kemerdekaan?

F1
Mengelak pertumpahan darah
F2
Kemerdekaan lebih terancang
F3
Memelihara perpaduan kaum
F4
Dapat terus kerjasama British selepas merdeka
F5
Rakyat lebih bersedia
F6
Tiada kerosakan harta benda
F7
Ketenteraman awam
F8
Lebih matang dan dihormati dunia
F9
Mana-mana jawapan munasabah

4.   Bagaimanakah tolak ansur masyarakat pelbagai kaum di Malaysia boleh membantu negara kita untuk lebih maju pada masa hadapan?

F1
Mengamalkan semangat inkuiri/ingin tahu
F2
Mengambil berat terhadap sesuatu isu
F3
Bergembling tenaga untuk memajukan ekonomi
F4
Menjaga kestabilan politik
F5
Menjaga sentimen perkauman
F6
Bertoleransi
F7
Merealisasikan konsep 1 Malaysia
F8
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1.   Penubuhan Malaysia memperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan. Pada pandangan anda, mengapakah kemasukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia memberi banyak faedah kepada rakyat negeri tersebut?

F1
Kemajuan ekonomi
F2
Perniagaan
F3
Pasaran
F4
Kestabilan politik
F5
Bantuan persekutuan
F6
Peluang mentadbir
F7
Kemudahan awam
F8
Pengangkutan
F9
Perhubungan
F10
Pendidikan
F11
Universiti
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Apakah iktibar yang boleh diambil daripada tentangan negara luar iaitu Indonesia dan Filipina dalam usaha menubuhkan Malaysia?

F1
Perpaduan rakyat penting
F2
Sikap matang
F3
Mengelak perang
F4
Mementingkan diplomasi
F5
Melalui meja perundingan
F6
Perang menghancurkan negara
F7
Berhati-hati dengan anasir luar
F8
Berjuang untuk negara
F9
Semangat patriotisme
F10
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

1.   Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada rakyat pelbagai kaum di Malaysia?

F1
Kecekapan mentadbir
F2
Keadilan rakyat
F3
Menjamin taat setia kepada negara
F4
Hak asasi rakyat
F5
Rujukan mentadbir
F6
Ketenteraman awam
F7
Agihan kuasa persekutuan negeri
F8
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Pada pandangan anda, mengapakah sistem Raja Berperlembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia?

F1
Melindungi rakyat pelbagai kaum
F2
Ketika darurat
F3
Melindungi Islam
F4
Kebebasan agama
F5
Melindungi hak orang Melayu
F6
Melindungi kerakyatan kaum lain
F7
Perpaduan kaum
F8
Mana-mana jawapan munasabah

3.   Pada pendapat anda, mengapakah lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan perlu dihormati dan dipelihara?

F1
Lambang kedaulatan
F2
Semangat patriotisme
F3
Cinta akan negara
F4
Perpaduan kaum
F5
Taat kepada negara
F6
Pembakar semangat
F7
Mana-mana jawapan munasabah

4.   Pada pandangan anda, mengapakah hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri amat penting?

F1
Menyatupadukan pelbagai wilayah yang berasingan
F2
Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil
F3
Mengurangkan perbalahan antara etnik
F4
Menjamin keharmonian dan hubungan baik
F5
Toleransi untuk kepentingan bersama
F6
Memudahkan pembangunan ekonomi
F7
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8 :  PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

1.   Pada pandangan anda, mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun Malaysia kini menuju ke arah negara maju?

F1
Bantu ekonomi bumiputera
F2
Pertanian dagang
F3
Usahawan tani
F4
Bekalan makanan
F5
Mengurang import
F6
Keselamatan ketika darurat
F7
Petani miskin dibantu
F8
Mana-mana jawapan munasabah
2.   Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan dalam kehidupan kita hari ini?

F1
Memajukan diri
F2
Pembangunan negara
F3
Sahsiah anak muda
F4
Tuntutan agama
F5
Peluang pekerjaan
F6
Pemimpin berwibawa
F7
Mana-mana jawapan munasabah

3.  Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi negara maju selaras dengan Cita-cita Wawasan 2020?

F1
Ekonomi maju
F2
Pendapatan tinggi
F3
Kestabilan politik
F4
Maruah bangsa
F5
Kemajuan ilmu
F6
Masyarakat penyayang
F7
Agihan ekonomi
F8
Perpaduan
F9
Mana-mana jawapan munasabah


BAB 9:  MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

1.   Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua?

F1
Kehilangan nyawa
F2
Rosak harta benda
F3
Tamadun rosak
F4
Kanak-kanak/wanita
F5
Perpecahan negara
F6
Pendidikan terjejas
F7
Masyarakat hancur
F8
Mana-mana jawapan munasabah

2.   Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kelebihan dasar luar Malaysia yang berbaik-baik dengan semua negara?           

F1
Tiada musuh
F2
Ekonomi stabil
F3
Tiada ancaman kuasa besar
F4
Negara aman
F5
Rakyat bersatu
F6
Mana-mana jawapan munasabah
3.   Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengelak perang daripada berlaku?            

F1
Patuh undang-undang
F2
Hormat negara lain
F3
Jadi ahli PBB
F4
Berdiplomasi
F5
Muafakat
F6
Mana-mana jawapan munasabah

4.   Pada pandangan anda, apakah kesan perkembangan globalisasi pada zaman kini?

F1
Jurang antara luar bandar dengan bandar
F2
Jurang antara negara maju dengan membangun
F3
Menyekat peluang pekerjaan
F4
Merendahkan taraf hidup
F5
Perkembangan masalah sosial
F6
Mewujudkan sikap individualistik
F7
Persaingan tidak sihat
F8
Penindasan golongan kaya terhadap orang miskin
F9
Mana-mana jawapan munasabah

5.   Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia sepatutnya menghadapi cabaran globalisasi?
F1
Memajukan prasarana ICT
F2
Mengambil peluang dan faedah ICT
F3
Mempromosikan penggunaan ICT
F4
Memajukan projek Koridor Raya Multimedia
F5
Menyediakan e-pendidikan
F6
Menjadi warga global
F7
Mengamalkan e-dagang
F8
Mana-mana jawapan munasabah

No comments:

Post a Comment